CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Để quy chế dân chủ cơ sở đi vào cuộc sống

Thứ tư - 25/12/2019 19:59
(QT) - Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã nỗ lực đưa quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đi vào cuộc sống. Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ trong xã hội được nâng lên; dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội...
Người lao động yên tâm làm việc khi quy chế dân chủ được doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Ảnh: HTS
Người lao động yên tâm làm việc khi quy chế dân chủ được doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Ảnh: HTS

Có được kết quả đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng Kết luận số 120 -KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và trong các loại hình doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là tập thể lãnh đạo, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp dân định kì, đột xuất; tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lí những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; xây dựng và thực hiện quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ…

 

Chỉ tính riêng trong năm 2019, các cấp ủy, chính quyền ở các xã, phường, thị trấn đã chú trọng thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” với việc công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, về giải phóng mặt bằng, tái định cư, các dự án, công trình đầu tư liên quan đến nhân dân... Trong năm 2019, đã có 150 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 1.179 thành viên đã tiến hành giám sát 690 cuộc, kiến nghị xử lí 112 vụ việc (83 vụ việc được xử lí, giải quyết); có 141 Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn với 1.081 thành viên đã tham gia thanh tra, giám sát 260 cuộc, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lí, giải quyết 141 vụ việc... Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thông qua việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã đề cao trách nhiệm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; đảm bảo quyền “được biết, được bàn, được tham gia, được kiểm tra, giám sát” của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình triển khai, thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác...

 

Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn liền với chương trình cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong đổi mới, định lượng hiệu quả công tác và ý thức phục vụ nhân dân... Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan quản lí hành chính nhà nước tỉnh quan tâm, tập trung giải quyết kịp thời nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã tiếp thường xuyên 635 lượt/673 người/539 vụ việc; tiếp định kì và đột xuất của lãnh đạo các đơn vị 294 lượt/433 người/288 vụ việc. Nội dung các vụ việc chủ yếu là khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác…

 

Đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với ban giám đốc các doanh nghiệp xây dựng chương trình thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; đoàn viên công đoàn và người lao động đã phát huy quyền làm chủ tập thể trong doanh nghiệp… Hiện có 43% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng, ban hành quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; xây dựng và thực hiện quy định đối thoại gắn với giao ban, trực báo; các doanh nghiệp có số ít lao động, hoạt động tập trung thường tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động... Cùng với các đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang trong tỉnh luôn tiên phong trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong tình hình mới…

 

Để QCDC ở cơ sở đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “Về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”…; tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng… và nhiều giải pháp hữu hiệu khác.

 

Tác giả bài viết: HTS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây