CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Kết quả nổi bật trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Gio Linh

Thứ ba - 29/10/2019 09:25
(QT) - Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Gio Linh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được triển khai thực hiện sâu rộng, khá toàn diện từ huyện đến cơ sở, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Qua hơn 2 năm thực hiện, ngành nông nghiệp Gio Linh đạt được nhiều kết quả nổi bật về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn...
Gio Linh khai thác hiệu quả kinh tế vùng biển​
Gio Linh khai thác hiệu quả kinh tế vùng biển​

Ngày 14/8/2017, UBND huyện Gio Linh ban hành Quyết định số 2206/ QĐ-UBND phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Gio Linh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn lập kế hoạch, triển khai thực hiện đề án; tổ chức nhiều lớp tập huấn về phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi để người dân tiếp cận với các nguồn vốn khuyến công, vay vốn có hỗ trợ lãi suất, chính sách cây, con chủ lực, phát triển sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học…

 

Đồng thời chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đề án từ huyện đến cơ sở để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, đồng tình và tích cực thực hiện. 2 năm qua, huyện Gio Linh đã tập trung nguồn lực, huy động lồng ghép các nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng nông sản; tập trung hỗ trợ đối với các loại cây trồng, con nuôi chủ lực và tiềm năng.

 

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2017-2019 ước đạt 5,07%. Cơ cấu ngành nông-lâm-thủy sản đã chuyển dịch đúng hướng, tỉ trọng ngành nông nghiệp trong nền kinh tế năm 2019 ước đạt 27,38%. Về cơ cấu nội bộ ngành: Nông nghiệp chiếm 56,2%, lâm nghiệp 4,4% và thủy sản 39,4%; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp là 6,17%, lâm nghiệp 13,81% và thủy sản 2,37%.

 

Kết quả đạt được nổi bật qua 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thể hiện rõ trong lĩnh vực trồng trọt. Một số cây trồng chủ lực của huyện được xác định phát triển trở thành hàng hoá, mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân như lúa gạo, cao su, hồ tiêu… Hằng năm, huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng các mô hình nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; đẩy mạnh áp dụng đồng bộ các giải pháp kĩ thuật mới, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao; kêu gọi các doanh nghiệp liên kết sản xuất, kí hợp đồng thu mua nông sản cho nông dân, tổ chức lại sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng.

 

Cụ thể, đối với diện tích gieo trồng toàn huyện năm 2019 ước đạt 10.561 ha, trong đó, diện tích lúa 8.471 ha, ngô 140 ha… Diện tích lúa sản xuất theo cánh đồng lớn và lúa hữu cơ tăng từ 2.500 ha (năm 2017) lên 5.500 ha (năm 2019); năng suất lúa năm 2019 ước đạt 55 tạ/ ha, tăng 8,22% so với năm 2017; sản lượng lương thực có hạt năm 2019 ước đạt 47.065 tấn, tăng 290 tấn so với năm 2017.

 

Về cây hồ tiêu được xác định là cây chủ lực của huyện với diện tích 428 ha. Huyện đã chỉ đạo phục hồi vườn tiêu bằng các chế phẩm sinh học và xây dựng mô hình tưới tiết kiệm, sản xuất tiêu hữu cơ; hình thành các tổ hợp tác sản xuất cây hồ tiêu; hướng dẫn liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản sản phẩm. Nổi bật là mô hình sản xuất tiêu hữu cơ tại xã Gio An với 134 hộ tham gia, với diện tích 62 ha, có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; mô hình tưới tiết kiệm trên cây hồ tiêu được xây dựng tại xã Gio Bình với diện tích 0,3 ha, và được nhân rộng qua các năm tại các xã Gio An, Trung Sơn, Gio Hòa…, đến nay với tổng diện tích đạt 9,6 ha, năng suất bình quân đạt gấp 1,5 lần so với đại trà.

 

Năm 2018, đã xuất khẩu được 18,2 tấn đạt tiêu chuẩn EU, giá doanh nghiệp thu mua 78.000 đồng, cao gấp 1,5 lần so với sản xuất truyền thống. Năm 2019, xuất khẩu được 43 tấn. Người dân phấn khởi khi có nguồn thu nhập cao từ cây hồ tiêu. Bên cạnh cây hồ tiêu, cây cao su được chú trọng đầu tư với diện tích 3.775 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 2.560 ha. Về lĩnh vực lâm nghiệp, tổng diện tích rừng 21.467,6 ha, trong đó diện tích rừng trồng đạt 16.615,7 ha, diện tích rừng tự nhiên 4.851,7 ha, rừng phòng hộ 12.554,9 ha, rừng sản xuất 8.912,7 ha. Độ che phủ rừng giữ ổn định 54%.

 

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều tiềm năng, thế mạnh của huyện được khai thác và phát huy hiệu quả, nổi bật như đã hình thành các mô hình rau, quả ở 3 cả vùng gò đồi, đồng bằng và vùng cát. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được nhân rộng, góp phần tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm, như mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sâm Bố Chính tại Gio An với diện tích 3 ha; mô hình sản xuất mướp đắng trong nhà lưới đơn giản quy mô 2 ha, với 30 hộ tham gia tại HTX Lại An (Gio Mỹ) theo hướng sản xuất an toàn, năng suất đạt 20-30 tấn/ha cho thu nhập bình quân 300- 400 triệu đồng/ha; mô hình trồng rau xà lách xoong tại xã Gio An với quy mô 8 ha, đã xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; mô hình trồng ổi Đài Loan tại xã Gio Bình với diện tích 2,2 ha… Ngoài ra, còn có nghề chế biến nông sản phát triển rộng rãi, nhất là chế biến tinh bột nghệ mang lại nguồn thu nhập cao cho nhân dân, đồng thời đem đến sản phẩm mới, hiệu quả cho ngành nông nghiệp Gio Linh.

 

Lĩnh vực chăn nuôi được chú trọng và phát triển khá mạnh từ hình thức nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức trang trại, gia trại. Đến nay, đàn trâu có 3.731 con; đàn bò 9.516 con, tỉ lệ đàn bò lai đạt 58,72%; đàn lợn 33.470 con; đàn gia cầm gần 500.000 con. Toàn huyện có 12 trang trại chăn nuôi; trong đó có 3 mô hình trang trại chăn nuôi liên kết với các công ty thức ăn chăn nuôi, và đang xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt, quy mô từ 100 con trở lên tại xã Gio Quang và Hải Thái; mô hình trang trại gà với quy mô 7.000-8.000 con/lứa ở Trung Giang. Lĩnh vực thuỷ sản được huyện quan tâm đầu tư và khai thác tốt những thế mạnh vốn có. Năm 2018, sản xuất thuỷ sản phục hồi và phát triển, với tổng sản lượng đạt 13.562 tấn, trong đó sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 1.103 tấn, sản lượng thuỷ sản đánh bắt 12.459 tấn.

 

Từ cuối năm 2017 cho đến nay, các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tiếp tục đổi mới, phát triển. Đến nay, toàn huyện có 34 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; trên 196 tổ hợp tác với 7.167 tổ viên đã góp phần liên kết, hỗ trợ cho nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kinh tế trang trại, gia trại phát triển khá về số lượng. Hiện có 14 trang trại đạt chuẩn theo Thông tư 27/2011-BNNPTNT; có 145 gia trại. Hoạt động kinh doanh của các trang trại, gia trại ngày càng ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm và giảm áp lực ô nhiễm môi trường chăn nuôi trong khu dân cư.

 

Bên cạnh đó, toàn huyện có 1 nhà máy chế biến mủ cao su và 195 cơ sở chế biến nông sản; 37 điểm giết mổ gia súc, gia cầm hộ gia đình; 128 cơ sở hấp sấy cá; 177 cơ sở chế biến gỗ từ rừng trồng… góp phần tiêu thụ và chế biến nông, lâm, thuỷ sản cho nông dân, tạo việc làm thường xuyên cho 1.930 lao động. Toàn huyện có 27 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, làm dịch vụ cưng ứng vật tư giống cây trồng, vật nuôi, phân bón… đảm bảo kịp thời, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất ở các địa phương.

 

Với những kết quả đạt được nổi bật trong những năm đầu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chính là đòn bẩy để huyện Gio Linh tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực, sáng tạo và hiệu quả, phát triển nền nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao hơn nữa đời sống người dân.

 

Tác giả bài viết: Hoài Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây