CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị vững mạnh, xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên

Thứ năm - 31/10/2019 08:16

Xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị vững mạnh, xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên

* NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
(QT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn phải ra sức đoàn kết, tập hợp thanh niên thành một mặt trận rộng lớn. Người khẳng định thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là “lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, là “người chủ tương lai của nước nhà”.

Thực hiện tư tưởng của Bác, những năm qua, dưới vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) - tổ chức xã hội rộng rãi của Thanh niên đã nỗ lực đoàn kết, tập hợp thanh niên trong toàn tỉnh vào tổ chức, có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, kết nối thanh niên Quảng Trị ở mọi miền, mọi vùng, mọi thành phần, là người bạn đồng hành thân thiết, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên Quảng Trị rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 

Đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chăm lo phối hợp của chính quyền, trong nhiệm kì qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn xác định công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở hội là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Với sự sáng tạo và đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cơ sở hội, chú trọng xây dựng hội ở các địa bàn, lĩnh vực thanh niên đặc thù, nên mạng lưới tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở đã phát triển rộng khắp, với 4 tổ chức thành viên, 9 ủy ban hội cấp huyện, 141 ủy ban hội cấp xã, 1.089 chi hội địa bàn dân cư, 281 CLB, đội, nhóm với 66.809 hội viên. Việc chuyển đổi hình thức sinh hoạt theo địa giới hành chính sang thành lập các CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp là những mô hình tiêu biểu nhất, thu hút đông đảo mọi tầng lớp thanh niên tham gia, đã tạo môi trường thuận lợi để thanh niên thể hiện, phát huy sở trường góp phần hình thành lớp thanh niên mới, tự tin, bản lĩnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Nét mới và khẳng định rõ nhất vai trò của hội trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng tập hợp và đồng hành với thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trong phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Cùng với đó là công tác tập hợp thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp được quan tâm đẩy mạnh thông qua tổ chức các ngày hội “Thanh niên công nhân”, “Tiếp sức thanh niên công nhân”. Trong nhiệm kì qua, các cấp Hội LHTN trong tỉnh đã vận động thành lập mới 5 tổ chức hội và phát triển mới 65 hội viên trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

 

Với kì vọng xây dựng một thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, văn hóa, hội luôn tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Phương thức tuyên truyền giáo dục thanh niên được đổi mới theo hướng chủ động và hiệu quả, hoạt động nhanh hơn, tính tương tác cao hơn, thiết thực hơn. Ưu thế của mạng xã hội được Ủy ban Hội các cấp sử dụng hiệu quả, kịp thời định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội trong hội viên, thanh niên, tạo tính lan tỏa rộng khắp.

 

Để đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, hội đã chủ động triển khai thực hiện nhiều phong trào thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến gần hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Ở hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, luôn xuất hiện kịp thời những màu áo xanh tình nguyện của thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn và hỗ trợ vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí cho thanh thiếu nhi và nhân dân vùng biển, tri ân những gia đình chính sách. Các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo diễn ra rộng khắp, sôi nổi lan tỏa đến nước bạn Lào anh em. Đó chính là sự lan tỏa từ các phong trào, chương trình của hội, như: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Đồng hành với thanh niên thi đua lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Đồng hành cùng thanh niên yếu thế”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Doanh nhân trẻ đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp”.... Từ các phong trào, hội đã xây dựng được 120 mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức 211 hoạt động tư vấn dạy nghề, hướng nghiệp, 151 hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; 2 lớp đào tạo nghề cấp chứng chỉ cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có quá trình cải tạo tốt sắp được mãn hạn tù; đăng kí cảm hóa cho 849 thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sử dụng ma túy có địa chỉ cụ thể; 100% các cấp hội xây dựng được mô hình “Đồng hành với thanh niên yếu thế”, “Đôi bạn cùng tiến”.

 

Các y, bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: QH

 

Những con số ấn tượng này một lần nữa càng khẳng định vai trò của hội trong mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên để hội viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; khẳng định vai trò vận động, kết nối các nguồn lực để đồng hành với thanh niên, góp phần cùng tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chủ trương và các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo và sự tiến bộ của thanh niên Quảng Trị.

 

Kết quả đạt được trong nhiệm kì qua của Hội LHTN là rất đáng trân trọng, là tiền đề vững chắc để hội thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới khi mà xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giúp thanh niên có môi trường, cơ hội được học tập, làm việc, tiếp thu tiến bộ khoa học, kĩ thuật, tinh hoa văn hóa nhân loại… nhưng thanh niên cũng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng trước những tác động tiêu cực của tình hình chính trị, kinh tế trong khu vực và trên thế giới, từ tâm tư, tình cảm, tâm lí đến việc làm. Đứng trước tình hình đó, với vị trí, vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước, yêu cầu đặt ra với thanh niên là phải nâng cao ý thức chính trị, quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với những vấn đề của quê hương, đất nước, những vấn đề trong khu vực và trên thế giới, giàu khát vọng, hoài bão đưa quê hương phát triển. Để thực hiện được điều đó, tổ chức hội các cấp và thanh niên trong toàn tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Trước hết, tổ chức hội các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lí tưởng và truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong hội viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, Chương trình hành động số 13-CTHĐ/TU, ngày 15/1/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kì mới có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

 

Thường xuyên trao đổi, đối thoại với hội viên, thanh niên, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Tập trung tuyên truyền, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt có giải pháp cụ thể, mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy trong thanh niên. Nâng cao tinh thần cảnh giác và tăng cường khả năng tự đề kháng của hội viên, thanh niên trước những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, lợi dụng thanh niên và chủ động chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên các diễn đàn, mạng xã hội.

 

Thứ hai, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo đang là xu thế lớn, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hội đặt ra là ngày càng cấp thiết, đòi hỏi Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, chương trình, cuộc vận động; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên; định hướng lí tưởng, tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Hội phải phát huy tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mọi nẻo đường của quê hương bằng những việc làm cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và thanh niên. Qua các phong trào, hội phải là “sợi chỉ đỏ” kết nối, phát huy vai trò xung kích, khơi dậy khát vọng làm giàu của thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên mạnh dạn, tự tin làm kinh tế. Để làm tốt điều đó, hội phải kiến tạo môi trường, tăng cường tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức về khởi nghiệp cho thanh niên; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn; xây dựng chương trình hỗ trợ vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp. Tập trung hướng dẫn, vận động thanh niên xây dựng các mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi, Tổ hợp tác, Hợp tác xã Thanh niên có thu nhập cao gắn với thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm”.

 

Thứ ba, đối với các hội viên, thanh niên, để biến những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thành hiện thực không đơn thuần chỉ có quyết tâm mà cần phải có tri thức, trí tuệ. Thanh niên muốn có tri thức, trí tuệ không có con đường nào khác ngoài học tập. Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vậy để chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thanh niên phải làm gì? Với đặc tính dễ dàng tiếp cận và tiếp thu những giá trị mới, hơn bao giờ hết, tuổi trẻ cần chủ động học tập, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, nhất là tin học, ngoại ngữ - đây chính là “chìa khóa” để thanh niên mở cửa, tiếp cận và khai thác cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời rèn luyện các kĩ năng công dân toàn cầu; phát huy khả năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn có khát vọng đổi mới, tiên phong trong việc nắm bắt, đón đầu công nghệ mới và khẳng định được mình trong cuộc cách mạng công nghệ số; thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, ứng dụng nhanh những ý tưởng, sáng tạo vào các lĩnh vực của đời sống; đồng thời có khả năng dẫn dắt các lực lượng, bộ phận khác thích ứng với yêu cầu của thời đại mới, góp phần phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

Thứ tư, trong bối cảnh tình hình mới, sự tác động ngày càng sâu rộng của không gian mạng, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng, lôi kéo, kích động thanh niên, chia rẽ, làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc. Chính vì vậy, các cấp bộ hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là người bạn tin cậy của thanh niên, nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, dẫn dắt thanh niên vượt qua những khó khăn, bồi dưỡng niềm tin, định hướng tư tưởng và hành động cho thanh niên, giúp thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Hội phải hướng hoạt động về cơ sở, xây dựng phong trào từ cơ sở, hướng hoạt động hội sát với nhu cầu, sở thích chính đáng, lợi ích của từng đối tượng thanh niên. Đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức hội ở cơ sở, tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm thu hút đông đảo thanh niên đến với tổ chức hội với phương châm “Đoàn mạnh, hội rộng”. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chú trọng đào tạo kĩ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, chú trọng công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo.

 

Bước vào giai đoạn mới, lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng các cán bộ, hội viên thanh niên trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kì. Hơn hết là không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản thân để xây dựng thế hệ thanh niên Quảng Trị thời kì mới: “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, góp sức trẻ xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây