CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh

Thứ tư - 29/07/2020 19:40
Ngày 29/07/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 4, khóa VI, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, đến dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Gio Linh và đầy đủ Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh khoá VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 
Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức triển khai các nội dung ký cam kết trách nhiệm của tập thể Ban Thường trực và người đứng đầu Ủy ban Mặt trận huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đại hội lần thứ nhất đối với UBMT 04 xã mới sáp nhập theo đúng điều lệ Mặt trận và các quy định có liên quan (xã Gio Sơn, Gio Hải, Phong Bình, Linh Trường); rà soát tình hình cán bộ Mặt trận cấp cơ sở và Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn huyện sau Đại hội chi bộ, Đảng cấp cơ sở. Hoàn thành việc ban hành Quy chế làm việc; quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bội của bộ phận văn phòng phục vụ chung khối MT- ĐT huyện; Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung tổ chức, triển khai các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, dư luận của các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn toàn huyện. Chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tích cực, chủ động triển khai công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo huyện; tham gia diễn tập, phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Qua đó, toàn huyện đã vận động được hơn 1,1 tỷ đồng tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh. 
 
d cHa phatbieu
 
Đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh đó, Mặt trận huyện đã triển khai hướng dẫn và kiểm tra công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42-NQ/CP và Quyết định số 15/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân tại địa phương được triển khai thận trọng, đúng đối tượng, đảm bảo quy định, chưa có tình trạng khiếu nại, tố cáo xảy ra. Tổng số tiền hỗ trợ đợt I/2020 toàn huyện là 15,273 tỷ đồng với 13.985 đối tượng thuộc 04 nhóm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phối hợp với UBND huyện, Công an huyện bình chọn 10 đại biểu tiêu biểu của các tổ chức tôn giáo dự Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBMT tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được triển khai khá tích cực và được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng tham gia, phát huy được tính tích cực và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đến nay có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt 18 tiêu chí, 02 xã đạt 16 tiêu chí, 04 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. 
Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận huyện đã phối hợp xây dựng mới 03 mô hình trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc": Mô hình dòng họ “ Giáo dục người thân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” tại xã Gio Quang; mô hình “ Hội Phụ nữ phòng chống tệ nạn ma túy” tại xã Hải Thái; mô hình Niệm phật đường” Đoàn kết, trật tự, văn minh” tại xã Hải Thái”; duy trì tổ chức tốt các hoạt động của 97 khu dân cư bảo đảm về an ninh trật tự trên địa bàn. Quỹ "vì người nghèo" các cấp trong huyện 6 tháng đầu năm 2020 vận động được gần 600 triệu đồng (chỉ tiêu kế hoạch cả năm là hơn 1,6 tỷ đồng); xây dựng, sữa chữa 15 nhà “Đại đoàn kết” với tổng trị giá 415 triệu đồng; chuyển tiếp 07 mô hình cho vay không lãi suất trị giá 105 triệu đồng giúp hộ nghèo phát triển sản xuất. Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có chuyển biến tích cực và hiệu quả, 6 tháng đầu năm đã giám sát được 56 công trình, với giá trị trên 25,67 tỷ đồng; thông qua công tác giám sát đã nâng cao được ý thức của người thi công, đã từng bước khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư, tạo niềm tin của nhân đân đối với chính quyền các cấp. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tăng cường chỉ đạo hoạt động hòa giải cơ sở, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa bàn dân cư với 81/97 vụ việc hòa giải thành công.
Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm đã góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thuận xã hội được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Khẳng định những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh cần phải tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới tập trung phối hợp nắm bắt tình hình trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội; các hoạt động tuyên truyền về các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tình hình dịch bệnh Covid-19 sau một thời gian được kiểm soát đã tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều ca nhiễm mới tại Đà Nẵng và một số địa phương với chủng virut mới, lạ, có thể trong những ngày tới, số ca nhiễm tiếp tục tăng. Vì vậy, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền và ngành chức năng của địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chống dịch như chống giặc”; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành và thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế; Tập trung triển khai các chương trình Giám sát chuyên đề năm 2020 theo kế hoạch gắn với tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11). Nâng cao chất lượng triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chú trọng xây dựng các mô hình điểm, các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở, nhất là phong trào “ Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương” của địa phương; Tập trung triển khai các nội dung chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với UBND huyện “về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2017 – 2020”; các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng phong trào "Quảng Trị chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Phát động, vận động “Quỹ vì người nghèo” năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, vận động, hỗ trợ, cứu trợ thiên tai; phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, đối tượng khó khăn và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Triển khai các nội dung công tác “Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền thông qua hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ 2019 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định. Tiếp tục công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBMT các cấp; chủ trì phối hợp chỉ đạo bộ phận văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận và đoàn thể huyện đi vào hoạt động hiệu quả; Rà soát công tác triển khai các nội dung cam kết trách nhiệm của tập thể Ban Thường trực, người đứng đầu UBMT huyện với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường trực UBMT tỉnh trong năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện 02 Đề án của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh "Về tăng cường công tác Mặt trận Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019 – 2021”; Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” theo kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy.
Tin Phúc Nguyên, ảnh Thanh Thuỷ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
banner 01 SJGB
banner 02 GHVA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây