CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

Thứ ba - 07/01/2020 07:46
(Mặt trận) - Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam; lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành.

Theo Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị: Trong năm 2019, hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm nhìn chung được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa thiết thực. Nhiều hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời với sự phối hợp ngày một chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các tổ chức nhân dân và các cơ quan hữu quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, chính trị, đối ngoại. Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể và quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cơ bản tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại, thực hiện tốt hơn quy định về thông tin, báo cáo trước và sau khi tổ chức hoạt động. Nhiều tổ chức đã tiến hành sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế quản lý hoạt động đối ngoại nội bộ, tiếp tục quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định về đối ngoại, tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ đối ngoại. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại của các tổ chức trong năm qua tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng thực chất hơn; tỷ lệ thực hiện các hoạt động trong kế hoạch của các tổ chức nhìn chung cao hơn so với các năm trước. Nhiều tổ chức đã làm tốt công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực bổ sung cho kinh phí hoạt động đối ngoại.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam

Chia sẻ về hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của công tác Mặt trận. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã góp phần quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ đó góp phần cùng hệ thống chính trị đưa quan hệ đối ngoại của nước ta mở rộng cả về bề rộng và chiều sâu.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam đã phát triển tốt mối quan hệ với 5 đối tác truyền thống, gồm: Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia; Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc; Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba; Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên; đồng thời, Mặt trận đã chủ động mở rộng quan hệ với các đối tác mới, là các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, như: Hiệp hội nhân dân Singapore, Hội Liên hiệp Bình đẳng Xã hội Cộng hòa liên bang Đức, Phòng xã hội Liên bang Nga và Mặt trận nhân dân vì nước Nga; Hội đồng Kinh tế - Xã hội và Môi trường Pháp; duy trì quan hệ với các tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Hiệp hội Quốc tế các Hội đồng Kinh tế Xã hội và Các tổ chức tương đương (AICESIS) từ năm 2009. Thực hiện trách nhiệm của thành viên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự các kỳ họp Đại hội đồng AICESIS và có nhiều đóng góp thiết thực được Đại hội đồng và nhiều nước thành viên tán thành, đánh giá cao, nhất là chuyên đề về xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDG); chuyên đề về Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ đổi mới hình thức phối hợp với các tổ chức thành viên trong hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác thông tin đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạt động đối ngoại nhân dân ở các nước.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về hoạt động đối ngoại nhân dân

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua.

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tác động tới quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy được phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Các đơn vị hết sức chú trọng đến mục tiêu chính trị, tính chính trị trong các hoạt động đa dạng của đối ngoại nhân dân với mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, không mơ hồ để sao cho mọi hoạt động đều mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đối ngoại nhân dân;  tiếp tục quán triệt tốt hơn Chỉ thị 04 của Ban Bí thư trong tình hình mới và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động này, chú trọng phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “diễn biến hòa bình” trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Công tác phối hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân cần tăng cường, có sự phối hợp chặt chẽ hơn, chia sẻ thông tin giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong các hoạt động; phối hợp với các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài do các Đại sứ quán thành lập để tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các đơn vị phải nghiên cứu, sửa đổi bổ sung và ban hành cơ chế chính sách để tạo điều kiện tốt hơn để đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tạo khuôn khổ pháp lý phát huy tốt hơn vai trò của đối ngoại nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng, năm 2020, hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Tại hội nghị, công bố kết quả thi đua khen thưởng các tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019; bằng khen cho tập thể và cá nhân trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019; kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân”.

Tác giả bài viết: Hương Diệp - ảnh TTXVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây