CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ hai - 02/03/2020 20:05
(QT) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, do vậy sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Sau khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nhiều làng quê đã khởi sắc. Ảnh: Lệ Như
Sau khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nhiều làng quê đã khởi sắc. Ảnh: Lệ Như

Sau khi về đích trong chương trình xây dựng NTM vào cuối năm 2014, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh xác định rõ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Nhờ vậy, trên cơ sở hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, xã Vĩnh Kim đã có những bước tiến mới trên chặng đường xây dựng NTM, đạt NTM kiểu mẫu vào năm 2019.

 

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim Nguyễn Viết Túc cho biết: “Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, chúng tôi đã xây dựng bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu với 8 tiêu chí, 36 chỉ tiêu. Sau đó tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện đến tận các khu dân cư và hộ gia đình. Song song với việc ký kết của cơ sở, ban quản lý xây dựng NTM xã đã có các giải pháp cụ thể để thực hiện từng nhóm tiêu chí. Đối với các tiêu chí đạt ở mức tối thiểu, chính quyền địa phương quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành phụ trách, các thôn làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai cho người dân thực hiện. Xác định nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo là việc làm thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu trọng tâm trong xây dựng NTM nên thời gian qua, xã Vĩnh Kim cũng chú trọng đến việc khuyến khích người dân đẩy mạnh các mô hình phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như phát triển cây hồ tiêu, xây dựng mô hình tiêu sạch, phát triển chăn nuôi bò nhốt, duy trì các loại cây trồng truyền thống như lạc, môn, ném…Tổ chức cho người dân xây dựng các đề án sản xuất kinh doanh, liên hệ với các ngân hàng trên địa bàn huyện tạo điều kiện cho các hộ tham gia vay vốn để phát triển sản xuất. Từ quan điểm đến hành động, thông qua nhiều cách làm khác nhau, đến năm 2019, xã Vĩnh Kim tiếp tục về đích trong xây dựng NTM kiểu mẫu với thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong toàn xã được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ…”.

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh đã có 60 xã đạt chuẩn (chiếm tỉ lệ 51,3%), tổng số tiêu chí NTM đạt bình quân là 15,53 tiêu chí/ xã. Có 1 huyện (Cam Lộ) đã hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện NTM. Về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, toàn tỉnh có 3/8 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019 gồm: Vĩnh Thủy, Vĩnh Kim (Vĩnh Linh) và Cam Chính (Cam Lộ). Các xã còn lại gồm: Hải Thượng, Tân Hợp, Gio Sơn, Cam Hiếu và Triệu Đại đạt từ 6-11 tiêu chí, hiện các địa phương đã có kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2020. Để nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM, trong năm 2019, tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, bền vững và có liên kết. Chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo triển khai hiệu quả tại các địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, kích cầu sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Bên cạnh đó, tỉnh đã tạo điều kiện hỗ trợ cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác triển khai các mô hình liên kết, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy mô lớn, theo chuỗi giá trị. Công tác nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông thôn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 30 HTX đủ điều kiện HTX nông nghiệp kiểu mới. Hiện tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại 5 HTX trên địa bàn tỉnh.

 

Người dân chung sức làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: LN

 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. UBND tỉnh đã thành lập Ban điều hành Chương trình OCOP, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn về chương trình OCOP, đăng ký ý tưởng tham gia OCOP, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi, hướng dẫn đánh giá phân hạng sản phẩm cho đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình OCOP và các chủ thể sản xuất. Nhờ vậy, năm 2019, toàn tỉnh đã có 22 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 19 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, 2 sản phẩm đạt mức phân hạng 4 sao và 17 sản phẩm đạt mức phân hạng 3 sao. Để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh kết nối cung cầu tiêu dùng nhằm phát triển thị trường, trong năm, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tham gia nhiều hội chợ trong toàn quốc. Ngoài ra, tỉnh cũng đã quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ cá thể, HTX đầu tư máy móc thiết bị để phát triển, nâng cao chất lượng một số sản phẩm chủ lực của tỉnh trở thành sản phẩm OCOP. Ngoài ra, chính sách cấp bù lãi suất, phát triển sản xuất kinh doanh tiếp tục được triển khai thực hiện góp phần tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn cho vay lãi suất thấp để thực hiện các dự án phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập.

 

Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường cũng được quan tâm thực hiện tốt theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng cao về chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 116/117 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, chiếm tỉ lệ 98,2%. Phong trào chỉnh trang, vệ sinh nông thôn, đường làng ngõ xóm được các tổ chức đoàn thể, địa phương duy trì đều đặn, thường xuyên. Các tổ, đội thu gom rác được hình thành tại nhiều địa phương, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường khu vực nông thôn và phát động các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm theo hướng tự phòng, tự quản, tự hòa giải tại cơ sở được thực hiện tốt. Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 57 loại mô hình với 431 mô hình phòng chống tội phạm, các mô hình đang hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh nông thôn.

 

Với mục tiêu phấn đấu có thêm 6-8 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020, tỉnh đã đề ra những giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng việc xây dựng kế hoạch công nhận lại đối với các địa phương đã đạt chuẩn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng, tạo phong trào xây dựng NTM mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm làm thay đổi cơ bản diện mạo các vùng quê, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường…

 

Tác giả bài viết: Thanh Lê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây