CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thể hiện rõ vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển kinh tế tập thể

Thứ ba - 07/01/2020 07:47
(Mặt trận) - Đó là mong muốn của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 chiều 6/1, tại Hà Nội.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị tổng kết
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị tổng kết

Tham dự Hội nghị có ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành liên quan và Chủ tịch Liên minh HTX tại 63 tỉnh, thành phố.

Mang lại nhiều hơn lợi ích cho thành viên HTX

Báo cáo tình hình hoạt động của Liên minh HTX trong năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Bứt phá - Sáng tạo - Hiệu quả”, Liên minh HTX Việt Nam đã đề xuất các giải pháp đột phá với Chính phủ về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX; kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước và địa phương; tích cực chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Xây dựng và chủ động triển khai thực hiện các Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Bên cạnh đó, Liên minh HTX Việt Nam cũng tập trung nguồn lực triển khai Đề án hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Các Tổ công tác đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, thành phố thực hiện 63 dự án xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ 14 mô hình HTX phát triển sản xuất; 8 mô hình HTX chuyển giao công nghệ, tăng 10,4% so với năm 2018. Từ đó, các dự án được triển khai đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; cải thiện năng lực quản lý điều hành HTX; gia tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; chi phí sản xuất kinh doanh của HTX giảm từ 5% - 7%, doanh thu của HTX tăng 15% - 20%, lợi nhuận của HTX tăng từ 10%-12%, mang lại nhiều hơn lợi ích cho thành viên HTX.

Quang cảnh Hội nghị

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cũng đóng vai trò nòng cốt và quan trọng trong chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX với cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ trì thực hiện kiểm tra, giám hoạt động của HTX và tham gia một số hoạt động quản lý nhà nước về HTX; tư vấn thành lập mới 2.640 HTX, 16 Liên hiệp HTX, tăng 12% so với năm 2018, vượt 6% kế hoạch; Tích cực tham gia xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương. Trong năm 2019 đã triển khai xây dựng 63 mô hình  HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và hỗ trợ 22 HTX trên toàn quốc với nhiều mô hình sáng tạo và hiệu quả.

Trong năm 2020, Liên minh HTX Việt Nam đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, bền vững, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng số lượng THT, HTX, LHHTX, đồng thời khuyến khích thành lập, sáp nhập các HTX có quy mô nhỏ thành các HTX, LHHTX có quy mô lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Mở rộng và tăng số lượng thành viên THT, HTX, LHHTX, nhất là phần lớn các hộ nông dân nông thôn là thành viên HTX. Tăng tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh phát triển HTX, LHHTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, trong năm tới, Liên minh HTX Việt Nam phấn đấu thành lập mới ít nhất 5.000 THT; trên 2.500 HTX; 20 LHHTX. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 10% trở lên so với năm 2019, đạt trung bình trên 4,5 triệu đồng/người/tháng;

Liên minh HTX Việt Nam cũng đặt mục tiêu 100% tỉnh, thành phố có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với vốn điều lệ trên 20 tỷ đồng; Xây dựng mới 200 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương…

Tại Hội nghị, Đại biểu tham dự đã thảo luận nhằm đưa ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất của hệ thống để thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm nòng cốt phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đẩy mạnh liên kết hệ thống chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương về  hoạt động, chú trọng và đảm bảo công tác thông tin báo cáo; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để mở rộng cung ứng dịch vụ công và các hoạt động kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX; thực hiện tốt một số nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Tạo động lực cho HTX phát triển bền vững

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh HTX Việt Nam trong năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, là tổ chức thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, với nhiều nỗ lực, quyết tâm đổi mới, Liên minh HTX đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển kinh tế tập thể. Với 110.000 Tổ hợp tác, 24.618 HTX đã thu hút hơn 6 triệu thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2,5 triệu người.

Bên cạnh đó, với gần 1.200 HTX và nhiều mô hình tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; một số đã chủ động mở rộng thị trường trong nước và còn có sản phẩm xuất khẩu, khu vực kinh tế hợp tác từng bước hoạt động ổn định, lành mạnh, phát triển cả về quy mô, công nghệ, thị trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn quan tâm tới hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam, đây là chỗ dựa vững chắc để Hợp tác xã ngày càng lớn mạnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng hiện nay nhiều HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của mình như quy mô còn nhỏ, năng lực quản trị hạn chế, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ chưa chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc phổ biến, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả chưa được triển khai rộng rãi, nhiều người chưa hiểu hết lợi ích về kinh tế - xã hội do HTX mang lại; Luật HTX và các văn bản hướng dẫn đã quy định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các HTX nhưng thực tế các chính sách này đi vào cuộc sống không nhiều.

Đồng tình với 8 nội dung trọng tâm, 61 nhiệm vụ cụ thể, nhất là các đề án, chương trình đề ra trong năm 2020 của Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương tới địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; điều chỉnh cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển. Đặc biệt cần có cơ chế tài chính rõ ràng, minh bạch; có nhiều cơ chế ưu đãi về vốn, đất đai, khoa học công nghệ, thuế, phí đối với các HTX.

“Cần tạo chuyển biến về nhận thức và phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX Việt Nam và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với sự phát triển của HTX. Cấp ủy Đảng, chính quyền cùng quan tâm, chỉ đạo phối hợp hỗ trợ thì hoạt động của HTX mới lớn mạnh.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo tặng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bức tranh Bác Hồ kính yêu

Để làm được điều này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác HTX nhất là người đứng đầu phải là những người luôn nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo và dám nghĩ dám làm để đưa HTX ngày càng phát triển. Phấn đấu đến năm 2020 phải có 15000 HTX.

“Đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới địa phương phải được quan tâm để Liên minh HTX, Hợp tác xã và các Tổ hợp tác luôn là những người gắn kết với cộng đồng, thôn bản, ngành nghề, phải tạo động lực cho thành viên trong HTX và đối tác phát triển bền vững”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, để đáp ứng yêu cầu đổi mới về khoa học, công nghệ hiện nay, mỗi HTX và Tổ hợp tác cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống.

Khẳng định MTTQ Việt Nam luôn đồng hành cùng với Liên minh các HTX Việt Nam tuyên truyền, vận động đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về HTX thực sự đi vào cuộc sống; làm cho mọi người hiểu rõ vai trò, vị trí, tính tất yếu khách quan của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, tại mỗi kỳ họp Chính phủ, Người đứng đầu MTTQ Việt Nam luôn có những đề xuất, kiến nghị để Liên minh HTX ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn nữa. Chính vì vậy, tại Hội nghị lần này, Liên minh HTX cần thông qua thực hiện 5 Đề án đã nêu, tổ chức, vận hành sao cho HTX hoạt động hiệu quả hơn, phát triển số lượng đi đôi với chất lượng.

“MTTQ sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức Đại hội hệ thống Liên minh các HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tác giả bài viết: Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
banner 01 SJGB
banner 02 GHVA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây