CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Tiên phong, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra

Thứ sáu - 10/01/2020 10:20
(Mặt trận) - Chiều 9/1, tại Hà Nội, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và Đảng uỷ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Cùng tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, năm 2019 là một năm có khối lượng công việc lớn, ngoài các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thường xuyên, hệ thống Mặt trận tổ chức Đại hội các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đây cũng là năm cơ quan tổ chức thành công nhiều Hội nghị, sự kiện lớn, quan trọng, đồng thời tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh quan trọng, với yêu cầu gấp về tiến độ, chất lượng, trong điều kiện thực tế về nhân lực, nguồn lực không tăng.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, đổi mới của Đảng đoàn, Ban Thường trực; sự lãnh đạo về chuyên môn công tác Đảng của Đảng uỷ Khối; sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn và Thủ trưởng cơ quan, Đảng ủy cơ quan; sự nỗ lực, cố gắng, đồng thuận, đồng tâm, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, năm qua, cơ quan đã cơ bản hoàn thành tốt, hầu hết các nhiệm vụ đề ra trong các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2019 của Ban Thường trực đề ra.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Đảng đoàn, Ban Thường trực, Thủ trưởng cơ quan với Đảng ủy, Công đoàn, các đoàn thể trong cơ quan chặt chẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, Quy chế dân chủ trong cơ quan thực hiện nghiêm túc; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ tiếp tục được quan tâm; ý thức và quyết tâm xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại được từng bước đẩy mạnh.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của UBTW MTTQ Việt Nam cho các đồng chí trong Ban Thường trực vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2019

“Công tác mặt trận trong năm 2019 có rất nhiều điểm đổi mới, sáng tạo, trong đó nhiều việc hoàn thành xuất sắc, để lại dấu ấn tốt đẹp, nhiều nội dung được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân và dư luận quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao.” Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua cho các ban, đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan trong năm 2019 khi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả các công trình thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong năm 2019, công tác Mặt trận luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Sự quan tâm đó không còn dừng lại ở hình thức mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đồng hành cùng Mặt trận, đưa ra các giải pháp cụ thể, góp phần vào thành công tác Mặt trận nói riêng và của đất nước nói chung. Trong đó, nổi bật là việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành ở Trung ương và địa phương đã cùng về chung vui với bà con ở hơn 100.000 khu dân cư trên cả nước trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, Ngày hội đã có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, mang lại không khí vui tươi, sôi nổi trong từng khu dân cư.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cùng với đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương đối với công tác Mặt trận đã có sự chuyển biến tích cực. Việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được đại biểu Quốc hội và dư luận đánh giá cao.

Khẳng định năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, và cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII.

“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phải tiếp tục đổi mới, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có những cách làm, giải pháp sáng tạo, khoa học để thực hiện thắng lợi 5 chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc, người đứng đầu các ban, đơn vị cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động; nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu các ban, đơn vị; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy định, quy chế, thời gian làm việc theo hướng lấy chất lượng công việc là yếu tố cơ bản để đánh giá cán bộ từ đó hoàn thành kế hoạch đề ra lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao cờ thi đua cho 2 tập thể, trao bằng khen cho 5 tập thể và 30 cán nhân, giấy khen cho 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã trao cờ thi đua cho 5 tập thể; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể; trao bằng khen cho 6 tập thể; trao bằng khen cho 46 cá nhân; trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 16 cá nhân; trao giấy khen cho 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019; trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thay mặt Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng 

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cho các cá nhân

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tác giả bài viết: Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây