CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Chi bộ Cục Thống kê Quảng Trị nỗ lực cho nhiệm kỳ mới

Thứ ba - 23/06/2020 11:11

(QTO) - Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ Cục Thống kê Quảng Trị lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025 và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu năm, Chi bộ Cục Thống kê Quảng Trị đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác, góp phần tích cực phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Cục Thống kê Quảng Trị quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới. Ảnh: VTH

 

Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh chung của COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Thống kê Quảng Trị gặp những khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là khó khăn trong quá trình điều tra (ĐT) và thu thập thông tin. Song mỗi một cán bộ, đảng viên Cục Thống kê Quảng Trị luôn chủ động nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin kịp thời, chính xác, trung thực, có tính thuyết phục cao; đề xuất, tham mưu có hiệu quả trong việc hoạch định chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Bám sát kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Chi bộ Cục Thống kê lãnh đạo cơ quan nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình KT-XH của tỉnh, của từng ngành, lĩnh vực và địa phương để thực hiện có kết quả cao nhất các hoạt động nghiệp vụ. Cục đã tổ chức thu thập số liệu, tiếp tục triển khai các cuộc ĐT thống kê theo chương trình của Tổng cục Thống kê gồm các cuộc ĐT định kỳ hằng tháng, quý và các cuộc ĐT thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư; thương mại, dịch vụ và giá cả; dân số, lao động việc làm; điều tra doanh nghiệp; biến động dân số; khảo sát mức sống dân cư nhằm cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

 

Công nghệ thông tin (CNTT) được coi là một trong các trụ cột nâng cao chất lượng số liệu thống kê và đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ứng dụng Chính phủ điện tử. Luật Thống kê quy định nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển và ứng dụng CNTT - truyền thông tiên tiến trong hoạt động thống kê nhà nước. Trong những năm qua, Tổng cục Thống kê ứng dụng CNTT mạnh mẽ trong công tác thống kê và ĐT thống kê. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo kế hoạch và đột xuất do Tổng cục Thống kê giao và tỉnh yêu cầu; đa dạng hóa các loại hình phổ biến thông tin thống kê, nhất là qua trang web của Cục Thống kê để mọi đối tượng dùng tin có thể tiếp nhận thông tin thống kê chính thống thuận lợi.

 

Đến nay, toàn hệ thống đã ứng dụng và thực hiện tốt các lĩnh vực xử lý thông tin, truyền đưa dữ liệu, báo cáo; tiếp nhận nhanh các văn bản, tài liệu hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; phổ biến nhanh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục đến Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến cuộc ĐT nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, hội nghị trực tuyến công tác thống kê tổng hợp, tài khoản quốc gia; hội nghị trực tuyến công tác tổ chức cán bộ. Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tổ chức tập huấn về phương pháp tính toán một số chỉ tiêu KT-XH quan trọng cho chánh văn phòng huyện ủy, thành ủy, thị ủy; chi cục trưởng các chi cục thống kê cấp huyện là thành viên tiểu ban văn kiện, nhằm giúp các đảng bộ cấp huyện hoàn thiện số liệu báo cáo đánh giá kết quả phát triển KTXH 5 năm 2015- 2020 và rà soát, hiệu chỉnh, hoàn thiện báo cáo chính trị của địa phương.

 

Trong năm 2020, Cục Thống kê tiếp tục quan tâm công tác phổ biến thông tin thống kê với mục tiêu mở rộng đối tượng phổ biến, phục vụ tốt hơn yêu cầu của ngành và công tác tổng kết, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương và các đối tượng dùng tin với đa dạng các hình thức phổ biến: Thông qua các ấn phẩm (Niên giám thống kê, kết quả tổng điều tra, tờ gấp số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng, năm…), sử dụng thiết kế đồ họa Infographic, website của Cục Thống kê, họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH chủ yếu 6 tháng và cả năm, kết quả các cuộc ĐT, TĐT, qua đó rút ngắn thời gian truyền dẫn, tạo thuận lợi cho các đối tượng sử dụng thông tin dễ dàng hơn.

 

Thời gian qua, ngoài việc đảm bảo thông tin theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê, sau khi thực hiện thành công cuộc TĐT Dân số và Nhà ở năm 2019, Cục Thống kê Quảng Trị tiến hành tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 tỉnh Quảng Trị”; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Quảng Trị và các tỉnh miền Trung qua kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019”, nhằm giúp người đọc nhận diện các đặc điểm tình hình dân số tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay về quy mô, chất lượng dân số của tỉnh Quảng Trị so với toàn quốc và khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, công tác biên soạn “Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2019” tiếp tục đi vào nền nếp, được triển khai đúng kế hoạch phát hành đảm bảo thống nhất số liệu giữa các chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin của các cấp, các ngành, các đối tượng dùng tin; đồng thời phục vụ việc lưu trữ và hệ thống hóa số liệu của toàn tỉnh cũng như từng địa phương.

 

Qua các ấn phẩm trên với hệ thống thông tin chính thống, đáng tin cậy là nguồn thông tin đầu vào quan trọng, kịp thời cung cấp những thông tin chủ yếu nhằm phục vụ yêu cầu công tác quản lý, hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Về công tác xây dựng Đảng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, Chi bộ Cục Thống kê Quảng Trị đã tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Chi bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã nghiêm chỉnh thực hiện quy chế làm việc; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tính tiền phong gương mẫu và nêu gương của người đứng đầu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên được chú trọng, tổ chức diễn đàn về xây dựng chỉnh đốn đảng; thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Chi bộ đã chủ động xây dựng và triển khai tốt các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong Đảng; thực thi nghiêm kỷ luật trong Đảng. Công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng thực hiện đạt kết quả tốt.

 

Nhờ phát triển toàn diện mọi hoạt động nên trong nhiệm kỳ qua Cục Thống kê Quảng Trị đã tiến triển vượt bậc. Những năm đầu nhiệm kỳ thuộc nhóm các tỉnh thấp nhất cả nước (thứ 46/63 tỉnh, thành phố), nhưng những năm gần đây luôn nằm trong tốp các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, năm 2019 đã đứng thứ 10 cả nước, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, phấn đấu đến năm 2020- 2021 đạt Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

Thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình KTXH. Thực hiện tốt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) theo Quyết định 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp lại mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ mới theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê; tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thống kê và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

 

Võ Thái Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây