CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ năm - 20/02/2020 14:21
(QT) - Năm 2019 đi qua chứng kiến những đổi mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận của tỉnh, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị đón đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan sang thăm và làm việc tại Cửa khẩu quốc tế La Lay. Ảnh: MP
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị đón đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan sang thăm và làm việc tại Cửa khẩu quốc tế La Lay. Ảnh: MP

Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới hình thức, nội dung, tăng cường các giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương hình hành động của Mặt trận Tổ quốc; hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (1989 - 2019), đại hội Mặt trận các cấp trong tỉnh.

 

Phát huy tích cực tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2019, UBMTTQVN các cấp đã chủ động hiệp thương thống nhất, phân công, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung hướng dẫn triển khai tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các địa phương đã được đề nghị công nhận.

 

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng khó khăn tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực. Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” và các hoạt động “Tết vì người nghèo” tiếp tục được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, hưởng ứng. Thông qua chương trình đã vận động, trao tặng 26.992 suất quà tết với tổng trị giá 13.966.150.000 đồng; xây dựng 44 “nhà đại đoàn kết” với tổng trị giá 1,820 tỉ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được trên 18 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 413 “nhà đại đoàn kết” với tổng giá trị hơn 12,130 tỉ đồng; hỗ trợ 65 đối tượng khó khăn phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề với tổng số tiền 441 triệu đồng... Tiếp nhận, phân bổ, hỗ trợ, cứu trợ do thiên tai, rủi ro gây ra với tổng số tiền 1,432 tỉ đồng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào chiều sâu.

 

Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao nhận thức về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Năm 2019, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã chủ trì và phối hợp triển khai 16 cuộc giám sát chuyên đề, kiến nghị 167 ý kiến đến các cấp, các ngành; UBMTTQVN tỉnh đã tham gia ý kiến vào 8 dự thảo luật; 66 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án của tỉnh.

 

Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng và tăng cường. Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và tổ chức thành viên tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động quan hệ, hợp tác với các tổ chức nhân dân, tổ chức tương đồng 2 tỉnh Salavan, Savannakhet (Lào), nhất là tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nghĩa bản - bản. UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu sang thăm, hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác và ký kết biên bản ghi nhớ với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet; tiếp đón, tổ chức hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ trong phối hợp hoạt động công tác với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavan. Phối hợp triển khai xây dựng và phát động 4 mô hình kiểu mẫu “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống ma tuý ở khu vực biên giới” tại các khu dân cư La Hót, xã A Bung, Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông; khu dân cư Cổ Thành, khu dân cư An Tiêm, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá...

 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tập trung triển khai xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và khu dân cư sau khi thực hiện sáp nhập nhằm đảm bảo tính ổn định và hoạt động thông suốt.

 

Trong năm qua, các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh đã chủ động phối hợp, thống nhất triển khai đồng bộ nhiều nội dung hoạt động trọng tâm, thiết thực bằng các giải pháp cụ thể, hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ được giao; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Lan Hương cho biết: “Có thể khẳng định trong năm qua, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã gặt hái được những kết quả hết sức khả quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo đà động lực lớn cho năm 2020. Mặt trận tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp; tham gia tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy tinh thần thi đua lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn, hỗ trợ xây dựng “nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tập trung việc nâng cao chất lượng tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, hoạt động Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là các hoạt động vận động bầu cử, giám sát trước, trong và sau bầu cử, kết quả kiểm phiếu…; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, đồng thời tập trung cụ thể hóa các nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục thực hiện củng cố kiện toàn, tổ chức bộ máy, nhất là thực hiện ổn định công tác cán bộ, tổ chức, bộ máy Mặt trận cơ sở và khu dân cư sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính”.

Tác giả bài viết: Minh Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây