CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa quê hương ngày càng đổi mới

Thứ ba - 23/06/2020 15:51

(QTO) - Thực hiện Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị, xã Thanh An được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính xã Cam Thanh và xã Cam An, huyện Cam Lộ. Sau sáp nhập, toàn xã có tổng diện tích đất tự nhiên 27,54 km2 , 11 thôn, dân số 9.945 người với 2.706 hộ. Đảng bộ xã có 17 chi bộ trực thuộc, 340 đảng viên.

 

Mô hình lúa- cá kết hợp chăn nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Thanh An. Ảnh: TH

 

Xã Thanh An là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế toàn diện, địa bàn giáp ranh với thành phố Đông Hà, có chợ Ngã Tư Sòng, hệ thống giao thông Quốc lộ 1 và đường xuyên Á thuận lợi, hội tụ đủ điều kiện để đầu tư xây dựng xã đạt các tiêu chí đô thị loại V. Với quyết tâm chính trị cao, kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền; phát huy tốt vai trò Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

 

Trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của xã đạt 15%; tổng giá trị thu nhập năm 2020 ước đạt 400 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, trong đó tỉ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21%; tỉ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 52%; tỉ trọng ngành TTCN - xây dựng chiếm 27%. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ xã Thanh An đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải tạo đồng ruộng kết hợp dồn điền đổi thửa 33,81 ha, xây dựng cánh đồng mẫu 187,2 ha, chuyển đổi 11,7 ha đất rừng sang trồng cây chè vằng, trồng dứa 6 ha…, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục thực hiện tốt mô hình lúa - cá kết hợp với chăn nuôi lợn, đầu tư thâm canh, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 48,8 ha, hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích cao gấp 5 lần trồng lúa.

 

Phát huy tiềm năng, lợi thế là cửa ngõ phía Bắc giáp ranh thành phố Đông Hà; có chợ Ngã Tư Sòng, Quốc lộ 1 và Quốc lộ 9 đi qua trên địa bàn, Đảng bộ xã lãnh đạo khuyến khích, hỗ trợ cho Nhân dân, các doanh nghiệp phát triển các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, các cơ sở sản xuất, duy trì các ngành nghề truyền thống... để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Trên địa bàn xã hiện có trên 600 hộ kinh doanh; tổng doanh thu đạt trên 300 tỉ đồng/năm. Hằng năm, công tác thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch. Xã đã tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, lồng ghép các chương trình dự án và Nhân dân đóng góp để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng như: Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế; cơ sở vật chất văn hóa, bê tông hóa giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương... cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, đời sống của Nhân dân và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí đầu tư trên 200 tỉ đồng. Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực bằng những việc làm thiết thực, góp phần tạo diện mạo mới của bộ mặt nông thôn. Đến nay, xã Thanh An có 1 KDC đạt KDC kiểu mẫu mức độ 1; xã đã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

 

Kinh tế phát triển nhanh đã thúc đẩy văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới” ngày càng đi vào chiều sâu. 100% làng, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa, trong đó có 5 làng đạt danh hiệu văn hóa xuất sắc cấp tỉnh và xã đạt danh hiệu điển hình văn hóa cấp huyện. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển khá phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân. Chất lượng giáo dục phát triển toàn diện ở các bậc học. Cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư ngày càng khang trang, sạch đẹp, đến nay 5/5 trường đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện đảm bảo. Tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến nay giảm xuống còn 4,1%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đã chuyển hóa thành công “Địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội”, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

Để đạt được những thành tựu đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ có ý nghĩa rất quan trọng. Thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học, thôn và sáp nhập đơn vị hành chính xã theo đúng chủ trương của trung ương, tỉnh, huyện. Sau sáp nhập, xã Thanh An đã kịp thời tổ chức kiện toàn, thành lập các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động ổn định và có hiệu quả; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng năng lực, trình độ chuyên môn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, củng cố lòng tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng; phát huy vai trò dân chủ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng đã giúp cho đảng bộ xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến, đổi mới và đột phá xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Phát huy những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xã Thanh An tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, năng động sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng thương hiệu gạo sạch Thanh An, phấn đấu gạo sạch Thanh An được xếp hạng sản phẩm OCOP; chọn Ngã Tư Sòng làm trung tâm, chỉ đạo các giải pháp đột phá, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm phát triển thương mại, dịch vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại V trước năm 2025. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái. Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển, xứng đáng là trung tâm kinh tế phía Đông của huyện Cam Lộ.

 

Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây