CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đòn bẩy giảm nghèo ở Hướng Hóa

Thứ ba - 22/10/2019 20:51
(QT) - Những năm qua, Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã được huyện Hướng Hóa cụ thể hóa hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo.
Ngân hàng CSXH huyện Hướng Hóa thực hiện thủ tục vay vốn cho hộ nghèo​
Ngân hàng CSXH huyện Hướng Hóa thực hiện thủ tục vay vốn cho hộ nghèo​

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, huyện Hướng Hóa đã bắt tay vào việc đầu tư nguồn vốn chính sách xã hội (CSXH) cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giải quyết việc làm; xóa đói giảm nghèo, tạo ra sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế ở địa phương và mang lại những kết quả quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện ngày càng tăng, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; hầu hết các xã đều có đường giao thông cho xe cơ giới; tỉ lệ học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS trong độ tuổi đến trường tăng lên rõ rệt. Đến nay, toàn huyện có trên 90% số hộ sử dụng điện; khoảng 83,8% số hộ sử dụng nước sạch, nhiều xã đã xây dựng được chợ trung tâm. Có được kết quả này, là nhờ sự lãnh, chỉ đạo, điều hành hiệu quả của lãnh đạo huyện. Nhờ quản lí và sử dụng tốt nguồn vốn CSXH mà đến nay tổng nguồn vốn tín dụng này của huyện đạt 367,7 tỉ đồng, tăng165 tỉ đồng (tăng 81,4%) so với cuối tháng12/2014, bình quân mỗi năm tăng 33 tỉ đồng; doanh số cho vay đạt 482,7 tỉ đồng với 15.325 lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn.

 

Nguồn vốn CSXH đã giúp cho 6.241 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện thoát nghèo; hơn 644 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; đầu tư xây dựng 2.847 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp 624 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố... Nguồn vốn tín dụng CSXH đã góp phần quan trọng giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện từ 40% đầu năm 2014 xuống còn 24,58% vào cuối năm 2018, trung bình mỗi năm giảm trên 3%.

 

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã xem công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Huyện ủy đã chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện về việc triển khai công tác tín dụng chính sách theo nội dung Chỉ thị 40-CT/ TW; UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH hoạt động như: tạo điều kiện tốt nhất về địa điểm giao dịch tại xã; đảm bảo an ninh, an toàn trong những ngày giao dịch; điều tra, rà soát các đối tượng chính sách theo quy định, bình xét cho vay, kiểm tra giám sát, đôn đốc xử lí thu hồi nợ xấu… Chỉ đạo Ngân hàng CSXH phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn theo mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vốn cho vay những địa phương có tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Nhờ đó, nguồn vốn ưu đãi đã được chuyển tải nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng ở tất cả các thôn, xóm, đặc biệt tại những xã vùng sâu, vùng xa. Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 40-CT/TW trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối tượng chính sách hiểu đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong việc nâng cao đời sống, thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân với mục tiêu đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng CSXH có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn vay, được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng CSXH; góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân.

 

Ngân hàng CSXH huyện và tổ chức hội, đoàn thể các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau trong quản lí vốn tín dụng chính sách, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ủy thác. Thay đổi phương pháp tập huấn đối với cán bộ làm ủy thác, phân tích đánh giá những hạn chế để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách trên địa bàn và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Hiện nay, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện như: Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tham gia quản lí 9.591 hộ vay với tổng số tiền 366,3 tỉ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ cho vay tại Ngân hàng CSXH huyện, tăng 168,6 tỉ đồng so với năm 2014. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân mở rộng các hình thức hỗ trợ, giúp cho nhân dân có thêm nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng CSXH để người dân học tập, giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động dịch vụ ủy thác của tổ chức chính trị xã hội, nhất là đối với tổ chức hội cấp xã, hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, hoạt động của NHCSXH tại địa phương, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và có trách nhiệm trả lãi, trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trong các tầng lớp nhân dân đang ngày càng phát triển. Hằng năm, hội đoàn thể các cấp đã chỉ đạo xây dựng và đăng kí các mô hình, dự án gắn với chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Trên cơ sở đó, Ngân hàng CSXH huyện đã xem xét, thẩm định cho vay đối với những dự án phù hợp, đảm bảo quy định.

 

Có thể khẳng định rằng, thông qua hoạt động tín dụng CSXH đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo một kênh dẫn vốn hữu hiệu, tin cậy đối với nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả vốn tín dụng chính sách, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính của Ngân hàng CSXH một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí khi vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống vươn lên làm giàu. Nét khởi sắc mới trên quê hương Hướng Hóa hiện hữu từng ngày kể từ khi huyện bắt tay vào thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, đó là kết quả của sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, động lực để Hướng Hoá tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu, quyết tâm xây dựng bộ mặt huyện miền núi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tác giả bài viết: Hiếu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây