CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” Trên quê hương Triệu Phong

Thứ tư - 20/11/2019 09:03
Đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh của cách mạng. Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư là phương thức quan trọng để đoàn kết, tập hợp gắn bó các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực quan trong trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương.
“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”  Trên quê hương Triệu Phong
Để việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) hàng năm có được sự thống nhất, thành phong trào chung ở các địa phương trong cả nước, ngày 01/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức ban hành Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT- MTTW về việc tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp 18/11 hàng năm”.
Mục đích của việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp 18/11 hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong năm và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận ộng nói trên ở khu dân cư trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc...
Đây cũng là dịp để Mặt trận, nhất là tổ chức Mặt trận cấp cơ sở có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Năm 2019 là năm thứ 16 “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức,  hầu hết các khu dân cư trên địa bàn huyện đều đồng loạt hưởng ứng với không khí vui tươi, sôi nỗi; và cũng dịp này đón các vị lãnh đạo, cán bộ các cấp và con em ở xa về với khu dân cư, gặp gỡ cùng nhau ôn lại truyền thống của MTTQVN, của quê hương, làng nước, nhắc nhở nhau giữ gìn và phát huy tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong từng khu dân cư, từng địa phương; phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của cộng đồng trong từng bước phát triển mới, nhắc nhở trách nhiệm công dân, của mọi người đối với Tổ quốc, đối với quê hương.
Năm 2019, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư trên địa bàn huyện được diễn ra từ ngày 08/11 đến 18/11. Chương trình “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với 2 phần lễ và hội. Phần Lễ đã được khu dân cư tổ chức nghiêm trang, long trọng nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận qua các thời kỳ cách mạng cũng như yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay; cũng là dịp để Ban công tác Mặt trận đánh giá lại kết quả sau 1 năm hoạt động gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; công nhận và khen thưởng những gia đình đạt danh hiệu văn hóa, văn hóa xuất sắc…Phần Hội với các trò chơi dân gian phù hợp với truyền thống của địa phương cùng với các trò chơi thể thao sôi động….Cũng trong chương trình “Ngày hội” đã xuất hiện nhiều lời ca tiếng hát của phong trào văn nghệ quần chúng và chính những lời ca tiếng hát được đó đã mang lại món ăn tình thần động viên cổ vũ mọi người vượt qua những khó khăn trở ngại, quên đi những lo toan chật vật của cuộc sống, tự tin vươn lên xây đắp cuộc sống ngày càng tươi đẹp, làm cho cuộc sống càng có ý nghĩa hơn. “Bưa cơm đoàn kết” cũng được tổ chức đơn giản, tiết kiệm nhưng đã khơi dậy về tình người, tình yêu quê hương và làm cho tình cảm người dân trong các khu dân cư càng thêm thắt chặt, keo sơn để rồi mỗi người tiếp tục phát huy, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, cùng nhau xây dựng quê hương yên vui, hạnh phúc.
 Việc tổ chức “Ngày hội” điểm đã tiếp tục được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện về các khu dân cư trực tiếp chứng kiến sự đổi thay tích cực trong đời sống người dân, nhất là những kết quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát biểu chỉ đạo “Ngày hội”, lãnh đạo các cấp đã khẳng định, biểu dương và chúc mừng những thành quả đạt được của khu dân cư trong năm 2019 và trong những năm qua; đồng thời, động viên, chia sẻ những khó khăn còn tồn tại ở mỗi khu dân cư như: cơ sở hạng tầng chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân, giao thông nông thôn còn nhiều nơi chưa được bê tông, cứng hóa đã gây ra nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống, các công trình phúc lợi công cộng còn thiếu và xuống cấp chưa đảm bảo phục vụ dân sinh… và nhiều khó khăn khác của Nhân dân trong điều kiện khó khăn chung của địa phương; lãnh đạo các cấp cúng đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và những yêu cầu đặt ra cho công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay… Cũng nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đã trao tặng 20 lẵng hoa, bó hoa tươi thắm và 20 phần quà cho khu dân cư tổ chức điểm với trị giá 16 triệu đồng, 72 suất quà cho gia đình chính sách khó khăn, nạn nhân chất độc dacam/dioxin, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi…với trị giá 38 triệu đồng và hàng trăm suất quà khác của lãnh đạo cấp xã trao tặng tại “Ngày hội”.
Đặc biệt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay nhiều địa phương đã mạnh dạn chọn khu dân cư mới sáp nhập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, BCHTW khóa XII để tổ chức điểm của đơn vị mình, tạo nên điểm nhấn quan trọng trong công tác vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, điển hình như các khu dân cư: Ngũ Hiệp (Triệu Thượng), Bích Trung Nam (Triệu Đông), Lương Tài Xá (Triệu Đại), Võ Phúc An (Triệu Thuận), An Xuân (Triệu An) và Thôn 9 (Triệu Vân). Đây là dịp quan trọng, lần đầu bà con các khu dân cư mới sáp nhập có cơ hội gặp gỡ, tề tựu, giao lưu… tạo không khí vui tươi, gần gũi, gắn kết, vun đắp tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn. Cũng nhân dịp “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhiều khu dân cư đã chủ động lồng ghép phát động các mô hình tự quản trong Nhân dân như: “Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” tại Long Quang (Triệu Trạch), “Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biên đổi khí hậu” tại Lương Tài Xá (Triệu Đại), và nhiều mô hình khác như: ngăn ngừa tội phạm, ngăn chặn tệ nạn ma túy, đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự… tại khu dân cư của một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Khép lại việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019, một lần nữa chúng ta khẳng định rằng: “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân và trở thành truyền thống hàng năm trong cộng đồng dân cư; thông qua việc tổ chức “Ngày hội” nhằm tập hợp, gắn kết tình nghĩa của các tầng lớp Nhân dân, tạo nên không khí vui tươi, sôi nỗi trong toàn dân; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh ở địa phương.
 

Tác giả bài viết: Thế Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây