Đông Hà tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ ba - 08/12/2020 23:22 474 0
(QTO) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Đông Hà đã tăng cường thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này.
 
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đông Hà - Ảnh: T.N​
 
Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy đã ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và các quy chế, quy định thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã trở thành nền nếp của cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, tạo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra 182 lượt tổ chức đảng, 403 lượt đảng viên. Trong đó, BTV Thành ủy kiểm tra 54 lượt tổ chức đảng và 1 đảng viên, cấp ủy cơ sở kiểm tra 128 lượt tổ chức đảng và 403 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng, quy chế làm việc của cấp ủy và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT đảng ủy; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng; tổ chức thực hiện kết luận của Thành ủy về phát triển kinh tế, xã hội; tổ chức chực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao hằng năm…
 
Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện khá tốt các nội dung được kiểm tra; đồng thời chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa kịp thời góp phần nâng cao nhận thức, xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách không còn phù hợp.
 
Về công tác giám sát, cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 173 lượt tổ chức đảng, 253 lượt đảng viên. Trong đó, BTV Thành ủy giám sát 9 tổ chức đảng và 7 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 164 lượt tổ chức đảng, 246 lượt đảng viên. Nội dung tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy các cấp; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, biên chế, tuyển dụng; việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TU, ngày 3/8/2018 của Thành ủy Đông Hà về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đấu tranh, phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà”; việc quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định số 10 - QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Thành ủy “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý...
 
Kết quả cho thấy, đa số tổ chức đảng và đảng viên được giám sát thực hiện khá tốt các nội dung được giám sát. Công tác giám sát đã đi vào nền nếp và chủ động ngăn ngừa vi phạm, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, giữ vững ổn định tình hình góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự giám sát, giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ của chi bộ.
 
Qua đó, không ngừng nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; các cấp ủy, tổ chức đảng đã thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Sau khi tiến hành kiểm tra, giám sát, BTV Thành ủy Đông Hà đã nghiêm túc thực hiện việc thi hành kỷ luật Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ thành phố có 94 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Cụ thể, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với 83 đảng viên, trong đó khiển trách 77 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên, cách chức 3 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - KHHGĐ; cố ý làm trái; vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng...
 
Ngoài ra, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền theo quy trình, thủ tục, nguyên tắc của Điều lệ Đảng, đảm bảo công minh, chính xác, có tính răn đe, giáo dục. Các đảng viên sai phạm đã nhận ra khuyết điểm để khắc phục sửa chữa, không có trường hợp nào khiếu nại về kỷ luật. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố Đông Hà ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
 

Tác giả bài viết: Tân Nguyên

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây