CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hải Lăng tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ ba - 04/02/2020 07:48
(QT) - Thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận trên địa bàn huyện Hải Lăng trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Ngày hội đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng. Ảnh: TT
Ngày hội đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng. Ảnh: TT

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016 - 2021), bám sát chủ đề năm của huyện “Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển CN-TTCN, ngành nghề phi nông nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện” gắn với chủ đề của tỉnh “Trách nhiệm, kỉ cương, tăng tốc phát triển” và sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, xác định những khâu khó, hạn chế, đề ra giải pháp phù hợp để chỉ đạo thực hiện.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện và quản lí xã hội, giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân. Trong năm 2019, Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp đối thoại 10 phiên với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số địa phương có vụ việc nổi lên liên quan đến tranh chấp địa giới hành chính, đất đai, xây dựng mồ mả, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng các dự án Khu kinh tế Đông Nam mang lại kết quả tích cực. Huyện Hải Lăng đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện như: Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam, nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim, khu tái định cư Hải Khê, khu tái định cư Hải An, hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam. Trong đó, riêng dự án đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam đoạn qua huyện Hải Lăng có chiều dài 9,443 km đi qua 4 xã Hải An, Hải Ba, Hải Quế và Hải Dương với diện tích thu hồi hơn 51 ha. Địa phương đã thực hiện giải tỏa di dời hơn 300 lăng, mộ, nhà bia, đất sản xuất của người dân... để dự án được thực hiện hiệu quả.

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đăng kí và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các khâu, lĩnh vực đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của huyện như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Nhờ vậy, trong điều kiện sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi nhưng các cấp, các ngành đã kịp thời chỉ đạo, chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ để đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2019 của huyện đạt 2.449 tỉ đồng, tăng 89 tỉ đồng so với năm 2018; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 8,6 vạn tấn, năng suất lúa bình quân đạt 62,03 tạ/ha, riêng vụ đông xuân đạt 63,8 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt 88,7 triệu đồng, tăng 14,3 triệu đồng.

 

Đặc biệt, tiếp nối những thành công trong tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, một số đơn vị đã thành lập tổ hợp tác, nhóm hộ thực hiện tích tụ ruộng đất, nâng tổng diện tích đã tích tụ lên 63,2 ha. Các mô hình cánh đồng lớn được duy trì 2 vụ với tổng diện tích 1.364 ha .Thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa hữu cơ với tổng diện tích 104 ha. Cũng nhờ kết quả công tác tuyên truyền, dân vận khéo mà năm 2019 đánh dấu mùa vụ đầu tiên 8 hợp tác xã trên địa bàn huyện Hải Lăng liên kết thành Liên hiệp HTX Nông sản an toàn Hải Lăng triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với tổng diện tích 35,4 ha, sản lượng thu được 170 tấn. Các HTX đã chủ động tìm kiếm thị trường và tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm gạo Hải Lăng rộng rãi trong và ngoài tỉnh.

 

Trong năm đã có thêm 3 xã về đích NTM, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 12 xã, đạt tỉ lệ 63,2%; bình quân mỗi xã đạt 16,53 tiêu chí, có 1 xã đạt 11 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên. Năm 2019, toàn huyện xây dựng mới 56 mô hình dân vận khéo, kết quả rà soát cuối năm có 44/56 mô hình đạt tiêu chí đề ra. Đến nay, đã có 160 mô hình dân vận khéo, trong đó có 126/160 mô hình đạt tiêu chí đề ra.

 

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BDVHU về “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của tổ dân vận thôn, khóm”, thời gian qua chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận của Đảng với UBND huyện, Quân sự, Công an huyện và Đồn Biên phòng Mỹ Thủy từng bước đi vào nền nếp, bước đầu phát huy tốt vai trò của cán bộ, công chức và người đứng đầu trong việc thực hiện công tác dân vận gắn với cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra, đối với việc xây dựng chuyên đề xây dựng Đảng về vai trò của của các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Huyện ủy đã tiến hành 3 cuộc giám sát về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với Đảng ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ sở xã Hải Quế, Hải Thượng.

 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu rộng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 10/4/2018 về “Tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng và giải quyết tranh chấp địa giới hành chính”. Tăng cường công tác đối thoại để giải quyết tốt tình hình an ninh nông thôn ở một số địa bàn nhạy cảm, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, nhất là giải phóng mặt bằng các dự án tại Khu kinh tế Đông Nam và các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng cho biết thêm: “Đối với công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tổ chức đánh giá, công nhận mô hình “Dân vận khéo” để kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tôn giáo, quan tâm xây dựng đội ngũ cốt cán trong tôn giáo. Làm tốt vai trò khâu nối trong các tổ chức chính trị, xã hội, tham gia thực sự hiệu quả vào các chương trình, đề án về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, trọng tâm là việc xây dựng NTM, đô thị văn minh, mô hình kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư”.

 

Tác giả bài viết: Thanh Trúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây