Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bài 2: Xây dựng chi bộ tốt ở vùng khó

Thứ hai - 15/08/2022 21:34 294 0
(QTO) - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ, thời gian qua, trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, đặc biệt là cấp ủy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Nhờ vậy, nhiều chi bộ vùng khó đã có bước đột phá, sáng tạo, thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt, đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu.
Hiện thực hóa nghị quyết của các chi bộ cơ sở, giống lúa nếp than được bảo tồn và nhân rộng ở xã A Ngo - Ảnh: K.S
Hiện thực hóa nghị quyết của các chi bộ cơ sở, giống lúa nếp than được bảo tồn và nhân rộng ở xã A Ngo - Ảnh: K.S
Tiếp sức cho chi bộ vùng khó
 
Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 2.206 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, trong đó có 206 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở các xã miền núi có đông ĐBDTTS với gần 4.500 đảng viên, tập trung chủ yếu 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.
 
Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, những năm qua, bên cạnh việc chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
 
Đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vùng ĐBDTTS, trên cơ sở chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, BTV các huyện đã tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở bám sát nội dung văn bản của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với các giải pháp thiết thực; phân công cấp ủy viên và cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã về dự sinh hoạt với các chi bộ để nắm bắt tình hình, hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ công tác đảng, nhờ đó, sinh hoạt chi bộ đã có những chuyển biến về nội dung và hình thức, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng cho biết: “Nhiều chi bộ đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tập trung những nội dung có liên quan đến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết hoặc kết luận của kỳ họp trước, đã chú ý thảo luận, tìm giải pháp triển khai nhiệm vụ tháng sau. Một số chi bộ đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời có biện pháp giúp đỡ những đảng viên có khuyết điểm hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhờ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng ĐBDTTS có chuyển biến tích cực; sinh hoạt chuyên đề ngày càng đi vào nền nếp và có chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của đảng viên”.
 
Hiện thực hóa nghị quyết của các chi bộ cơ sở, giống lúa nếp than được bảo tồn và nhân rộng ở xã A Ngo - Ảnh: K.S
 
Đảng bộ huyện Đakrông là một trong những đơn vị luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ ở thôn, bản. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, BTV Huyện ủy đã ban hành công văn về thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy định về chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Huyện ủy và Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; kế hoạch đưa đảng viên là cán bộ, công chức cấp huyện về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản; phân công Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Huyện ủy và Ủy viên BCH Đảng bộ huyện dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư ở các xã, thị trấn.
 
Hằng năm, BTV Huyện ủy tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với các TCCSĐ. Qua đó, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
 
Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân cho biết: “Với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt, nền nếp sinh hoạt của các chi bộ ở vùng ĐBDTTS có những chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả các buổi sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ngoài ra, các chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung đã được hướng dẫn và nội dung khác tùy thuộc vào đặc điểm của từng chi bộ. Bình quân mỗi năm có 18 - 20% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
 
Tại huyện Hướng Hóa, ngoài việc xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ chỉ đạo, tổ công tác, phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp ủy viên cơ sở và các cán bộ là đảng viên, đảng viên là cán bộ, chiến sĩ biên phòng về dự, theo dõi sinh hoạt hằng tháng với các chi bộ ở khu dân cư, để duy trì và đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng chi bộ vùng ĐBDTTS, ngày 29/12/2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cấp thôn trên địa bàn.
 
Nghị quyết đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp chủ yếu, bám sát tình hình thực tế của địa phương. “Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở vùng ĐBDTTS ngày càng được thực hiện nghiêm túc, nền nếp hơn; nguyên tắc sinh hoạt được đảm bảo, thời gian sinh hoạt được duy trì, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương”, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa Hồ Thị Thu Hằng cho hay.
 
Bên cạnh đó, các đảng ủy cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm theo đúng nguyên tắc, thủ tục, hướng dẫn của Đảng. Các chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt.
 
Bí thư Đảng ủy xã A Ngo Ngô Hùng thông tin: “Công tác sinh hoạt đảng ở các chi bộ thôn, bản ngày càng chất lượng, hiệu quả, chất lượng đảng viên được nâng cao; vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được xác định rõ hơn. Đặc biệt, với sự tham gia sinh hoạt tích cực của đảng viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã giúp cho chi bộ phát triển đảng viên, xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp và triển khai thực hiện có kết quả cao”.
 
Tiếp tục xây dựng chi bộ cơ sở vững mạnh
 
Cùng với những kết quả đạt được, thực tế hiện nay cho thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng ĐBDTTS vẫn còn một số khó khăn. Trước hết là công tác phát triển đảng ở các chi bộ vùng sâu, vùng xa thực sự không dễ dàng.
 
Chia sẻ với chúng tôi, Bí thư Chi bộ thôn A Xau, xã Lìa Hồ Văn Hôn cho biết: “Thực tế tại thôn có những thanh niên năng động, có ý thức phấn đấu tốt nhưng khi rà soát để giới thiệu kết nạp đảng lại vi phạm tảo hôn hoặc không thực hiện tốt chính sách dân số. Hiện tại, đời sống của người dân còn khó khăn nên lực lượng thanh niên ở thôn sau tốt nghiệp THCS, THPT đều đi làm ăn để cải thiện thu nhập cho gia đình, dẫn đến nguồn kết nạp đảng tại địa phương dần bị thu hẹp. Tôi mong muốn cấp trên quan tâm phát triển những mô hình kinh tế phù hợp tại địa phương để giữ chân thanh niên ở lại với bản làng, từ đó chung sức xây dựng các phong trào vững mạnh, góp phần làm giàu cho quê hương”.
 
Đảng viên trẻ ở xã Lìa trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cuộc sống mới - Ảnh: K.S
 
Do đặc thù của địa bàn vùng khó, địa hình bị chia cắt bởi đồi núi, sông, suối, dân cư thưa thớt nên việc tập hợp đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ cũng gặp nhiều khó khăn. Ý thức của một bộ phận đảng viên về tinh thần tự giác còn hạn chế.
 
Tại xã vùng cao A Vao, huyện Đakrông, mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, song do đặc thù riêng của địa phương nên chất lượng sinh hoạt chi bộ còn chưa đồng đều. Tại một số chi bộ, công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa sâu sát; chế độ sinh hoạt định kỳ chưa duy trì thường xuyên. Trong sinh hoạt chuyên đề, nhiều chi bộ còn lúng túng. Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao.
 
Bí thư Đảng ủy xã A Vao Hồ Thị Thanh Tâm chia sẻ: “Thực tế việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng chưa có sự đổi mới về hình thức, phương pháp quán triệt. Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân chưa kịp thời...”.
 
Để tiếp tục xây dựng các chi bộ Đảng ở vùng ĐBDTTS vững mạnh, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực. Bí thư Huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân cho biết: “Bí thư chi bộ phải chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chu đáo, đầy đủ; đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình địa phương. Nêu cao tinh thần thảo luận, phê bình và tự phê bình trong Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn liền với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy đảng phải nắm bắt được tình hình, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc; giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có khuyết điểm hoặc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng”.
 
Xác định việc chăm lo, củng cố chi bộ vùng ĐBDTTS là nhiệm vụ quan trọng, cùng với việc đề ra các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu, nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Hướng Hóa về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cấp thôn cũng đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chi bộ đảm bảo chất lượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho bí thư, phó bí thư chi bộ. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ và lấy kết quả chấm điểm, xếp loại sinh hoạt chi bộ làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở đảng và đảng viên.
 
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở tỉnh Quảng Trị nói chung vùng ĐBDTTS nói riêng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng cho biết thêm: “Thời gian tới, BTV Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, TCCSĐ, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy nhằm đưa việc sinh hoạt chi bộ ngày càng nền nếp; nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tiến hành sơ kết việc thực hiện Quy định số 29-QĐi/TU, ngày 24/6/2019 về chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với cấp ủy viên cấp tỉnh; Quy định số 31-QĐ/TU, ngày 17/7/2019 “về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 26/8/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sinh hoạt chi bộ định kỳ ở các chi bộ có đông đảng viên, chia thành nhiều tổ đảng gắn với kiểm tra việc thực hiện ở một số đơn vị nhằm đánh giá tính hiệu quả để đề ra các giải pháp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.
 
Thực hiện thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt; triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 
Chỉ đạo cấp ủy trực thuộc ngay sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải tổ chức tập huấn cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, trong đó ưu tiên đối với các đồng chí mới trúng cử lần đầu. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ theo các kết luận, hướng dẫn, quy định của Trung ương, BTV Tỉnh ủy”.

Tác giả bài viết: Kăn Sương - Lệ Như

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây