Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới

Thứ năm - 17/11/2022 21:17 172 0
(QTO) - Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18/11/1930. Trải qua 92 năm phát triển và trưởng thành, với những tên gọi khác nhau, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay;
ĐÀO MẠNH HÙNG, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, giành lại độc lập cho Tổ quốc, ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân; đóng góp sức người, sức của thực hiện thắng lợi các mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 
Phát huy truyền thống lịch sử của MTTQ qua 92 năm rèn luyện và trưởng thành; cùng với những thành quả to lớn về đổi mới và phát triển đất nước, khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được tăng cường, củng cố. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do mặt trận chủ trì đã đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị. Lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc tiếp tục được phát huy; đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân từng bước được cải thiện.
 
Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thuận hưởng ứng các chủ trương lớn về phát triển toàn diện của tỉnh với quyết tâm đưa Quảng Trị thoát khỏi danh sách tỉnh nghèo, trở thành tỉnh có trình độ phát triển ở mức trung bình cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Kế thừa kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn trước đây, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” đã làm thay đổi diện mạo nông thôn Quảng Trị nhờ kết quả to lớn từ hiến kế, hiến công, hiến tài sản của mỗi người dân. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Công tác hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đã động viên, khích lệ, thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, phục vụ công tác, sản xuất, đời sống và việc làm cho Nhân dân địa phương.
 
Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đổi mới đồng bộ về tổ chức, phương thức vận động quần chúng nhân dân với trọng tâm xây dựng cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, dựa vào dân để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, quê hương. Với phương châm “Công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời chuyển tải thông tin đến tận khu dân cư thông qua phát hành bản tin chuyên đề; Cổng thông tin điện tử Mặt trận Quảng Trị.
 
Với chủ đề “Mặt trận các cấp đoàn kết đồng hành với sự phát triển quê hương”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp các cơ quan báo chí xây dựng 105 phóng sự; 768 bài viết về các mô hình điển hình, tấm gương tiêu biểu, phong trào thi đua trong hệ thống mặt trận. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 801/801 khu dân cư trên địa bàn tỉnh được tổ chức hiệu quả, thiết thực, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Tinh thần đoàn kết, những giá trị văn hóa cộng đồng được duy trì và nhân lên là kết quả bền vững của ngày hội đại đoàn kết hằng năm mang lại.
 
Mặt trận thúc đẩy tăng cường sự đồng thuận xã hội, nhân lên giá trị tinh thần đoàn kết, sức mạnh Nhân dân để vượt qua mọi khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp UBND các cấp thành lập 4.178 tổ COVID-19 cộng đồng với 13.251 người tham gia triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng.
 
Vận động các nguồn lực xã hội tham gia phòng, chống dịch, từ năm 2020 - 2021, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được hơn 40 tỉ đồng tiền mặt và các loại nhu yếu phẩm ước tính trị giá hơn 25 tỉ đồng. Với số tiền và hàng hóa huy động được, mặt trận các cấp đã hỗ trợ cho hơn 18.591 hộ dân là người dân Quảng Trị đang lưu trú, làm việc, học tập và người dân gặp khó khăn do COVID -19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
 
Đồng bào dân tộc Vân Kiều biểu diễn văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Bến Hà, xã Linh Trường, huyện Gio Linh - Ảnh: N.P
 
Mặt trận đã tiên phong chuyển đổi số, tạo cơ sở tiếp cận rộng rãi các ứng dụng số ra diện rộng. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đưa vào hoạt động đồng thời Cổng thông tin điện tử Mặt trận Quảng Trị và Cổng thông tin cứu trợ - thiện nguyện tỉnh với mục tiêu từng bước số hoá toàn bộ những hoạt động của Mặt trận, bao gồm hoạt động vận động quần chúng và hoạt động cứu trợ, thiện nguyện, giúp người dân tiếp cận nhanh, kịp thời các thông tin chính thống về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động...
 
Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của người dân trực tiếp tham gia giám sát các hoạt động của Mặt trận nhằm đảm bảo việc thực hành dân chủ rộng rãi và nhân lên niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên.
 
Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện, nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp MTTQ Việt Nam trong tỉnh đã chủ trì và phối hợp triển khai trên 65 cuộc giám sát chuyên đề/năm với nhiều nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Sau giám sát nhiều kiến nghị của MTTQ các cấp được các cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh hoặc sửa đổi, ban hành chính sách phù hợp.
 
Các ban thanh tra nhân dân ở cơ sở đã tham gia giám sát trên 1.600 vụ việc/năm; các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát trên 2.670 dự án/năm. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở đã phát huy hiệu quả, được Nhân dân tín nhiệm; đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân khi triển khai các công trình, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực do Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao.
 
Kế thừa, phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 92 năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển quê hương trong giai đoạn mới, hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tranh thủ sự tham gia, hưởng ứng của người dân đối với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây