Học và làm theo Bác gắn với xây dựng quê hương

Chủ nhật - 31/05/2020 10:30 87 0

(QTO) - Những năm qua, Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng luôn là tập thể lãnh đạo đoàn kết, gắn bó và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đây cũng là đơn vị có tăng trưởng kinh tế cao; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, Nhân dân luôn đảm bảo, ý thức trách nhiệm cao và không xảy ra những vấn đề bức xúc nảy sinh tại địa bàn.

 

Khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Hải Thượng là “địa chỉ đỏ” tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ và Nhân dân địa phương. Ảnh: ĐV

 

ĐBBP Thượng Xá trực thuộc Đảng bộ xã Hải Thượng hiện có 8 chi bộ với tổng số 126 đảng viên. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, ngành cấp trên, sự phối hợp hoạt động của thôn, Hội đồng quản trị (HĐQT) HTX Thượng Xá, Mặt trận và các đoàn thể trong thôn cùng nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện về vốn, giống cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế mà bộ mặt kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng khởi sắc. Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ĐBBP Thượng Xá đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương; gắn đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội với xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng NTM kiểu mẫu. ĐBBP Thượng Xá xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, nhất là đội ngũ quản lý phải đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

 

Bí thư ĐBBP Thượng Xá Phan Hồng Sơn cho biết: Để mỗi tập thể, cá nhân thực hiện việc làm theo đạt hiệu quả, cấp ủy chỉ đạo các tập thể, cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo qua các năm. Nội dung kế hoạch tập trung vào những việc làm cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo khâu đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; đề ra lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể. Năm 2016, Đảng bộ lựa chọn chủ đề: “Phát huy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Xây dựng cổng chào văn hóa”. Năm 2017 chọn chủ đề: “Tập trung thu hồi công nợ, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu”. Năm 2018, xây dựng chủ đề làm theo: “Hoàn thiện chương trình thắp sáng đường quê, trồng hoa, cây cảnh trên tuyến đường kiểu mẫu”. Kết quả 100% chi bộ, HĐQT HTX, trưởng thôn và 100% cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch học tập và làm theo. Sau 3 năm (2016-2018) thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị, 100% tập thể, cá nhân đăng ký và thực hiện chủ đề làm theo, Đảng bộ đã chỉ đạo nghiêm túc, tập trung thời gian để vận động người dân vào các khoản đóng góp, hoàn thiện các tuyến đường thắp sáng trong chương trình “Ánh sáng đường quê”; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung chỉnh trang nông thôn theo 6 nội dung, thực hiện phát quang cây cối không để che khuất tầm nhìn, đạt 100% kế hoạch. Nhìn chung, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc phổ biến, quán triệt chủ đề, chủ điểm của huyện, xã đến với đảng viên và Nhân dân. Vận động hội viên, thành viên hoàn thành các khoản đóng góp, chủ trương hoán đổi đất, xây dựng cánh đồng lớn. “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong toàn đơn vị. Qua đó đã góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và có tăng trưởng cao, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững, an toàn về mọi mặt”, ông Sơn cho biết.

 

Một tuyến đường kiểu mẫu ở thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng. Ảnh: ĐV

 

Việc chỉ đạo xây dựng chủ đề học tập và làm theo Bác tập trung vào thực hiện khâu đột phá, tiếp tục triển khai kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, thực hiện 6 nội dung về chỉnh trang nông thôn được tập trung thực hiện. Đã phối hợp tổ chức thành công lễ phát động xây dựng NTM kiểu mẫu và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Chỉ đạo Ban Phát triển thôn Thượng Xá quy hoạch khuôn viên trồng hoa và cây bóng mát trên tuyến đường kiểu mẫu. Thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/ĐU ngày 30/8/2017 của Đảng ủy xã về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025”, ĐBBP Thượng Xá thành lập tổ chỉ đạo tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn gồm 11 thành viên do Bí thư ĐBBP làm tổ trưởng. Đến nay nhiệm vụ này đã đạt được kết quả tích cực:

 

Năm 2018 đã thành lập 1 tổ hợp tác để tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn với quy mô 5 ha tại xứ đồng Cháu Xứ; năm 2019- 2020 thành lập 3 tổ hợp tác để tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn với quy mô 65 ha; năm 2020-2025 sẽ thành lập 4 tổ hợp tác để tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn với quy mô 84 ha. Đồng thời chỉ đạo HĐQT HTX xây dựng các chính sách khuyến khích như: Hỗ trợ 30% giá giống lúa cho các thành viên tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn; hỗ trợ cho mượn vốn mua máy cày làm đất; ban hành chính sách khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như mở rộng đường giao thông nội đồng, bê tông giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương… ĐBBP Thượng Xá đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, VH-XH, QP-AN cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành, đoàn thể và Nhân dân nên tình hình trên các lĩnh vực của thôn đã có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Người dân thôn Thượng Xá chỉnh trang, chăm sóc tường rào xanh. Ảnh: ĐV

 

Về xây dựng NTM, chỉnh trang nông thôn, thôn Thượng Xá đã đạt được những kết quả nổi bật. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ, vốn HTX, vốn nhân dân đóng góp, chỉ đạo Ban Phát triển thôn tiếp tục nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí, tập trung vào 6 nội dung. Kết quả thực hiện được: Bê tông hóa giao thông nông thôn chiều dài 650 m với kinh phí 330 triệu đồng; bê tông hóa giao thông nội đồng với 3.644 m với kinh phí hơn 2,3 tỉ đồng; kiên cố hóa kênh mương 1.429 m với kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Kéo điện thắp sáng đường quê chiều dài 4 km với kinh phí hơn 57 triệu đồng. Phát quang mở rộng tuyến đường các xóm, trồng 70 cây bóng mát; mở rộng đường giao thông nông; sửa hàng rào, cổng; 6 hộ xây mới chuồng trại chăn nuôi; 53 hộ cải tạo vườn tạp…

 

Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của thôn, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng bồn, trồng, chăm sóc hoa từ QL 1A đến nhà văn hóa xóm 5 với chiều dài hơn 1.000 m. Vận động đảng viên nơi cư trú đóng góp kinh phí xây dựng bồn hoa, đảm nhận trồng, chăm sóc cho từng tuyến đường được phân công. Chỉ đạo Ban Phát triển thôn tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh vào ngày Chủ nhật cuối tháng. Làm mới các pano, áp phích trên tuyến đường Thượng Xuân; tuyên truyền, cổ động, treo cờ, khẩu hiệu nhân các ngày lễ lớn, trọng đại của quê hương, đất nước. Với sự chung sức, chung lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Thượng Xá trong xây dựng, phát triển quê hương mà bộ mặt làng quê nơi đây ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.

 

Với những đóng góp quan trọng trong xây dựng Đảng, chính quyền và thúc đẩy sự phát triển của địa phương, trong 3 năm liền từ 2016-2018, ĐBBP Thượng Xá được Đảng ủy xã Hải Thượng khen thưởng là đơn vị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, năm 2015, HTX Thượng Xá được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng HTX có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Hiếu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây