CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và trong Nhân dân, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. - Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành kế hoạch hành động, trọng tâm là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 2. Yêu cầu


huong dan toi uu trang doanh nghiep tren facebook 2016
 
banner
banner 01 SJGB
banner 02 GHVA
Đại đoàn kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây