LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

             UBMTTQVN                            LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC
       TỈNH QUẢNG TRỊ                        (Từ ngày 11/12/2017  đến ngày 17/12/2017)
 
 
 
  
 
 

    Thứ Hai
11/12 /2017
Sáng  
- Các Đ/c Thường trực làm việc tại cơ quan.
 
Chiều - 14h: Đ/c Chủ tịch họp BTV Tỉnh ủy (theo GM-xe Đ/c Hùng).
 
 
 
 
   Thứ Ba
12/12 /2017
 
Sáng - 7h30: Đ/c Chủ tịch, Đ/c Hòa PCT dự họp kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết ngày 14/12/2017 (xe Đ/c Hùng).
- 07h: Đ/c Thắm PCT tham gia kiểm tra đơn vị văn hóa tại Vĩnh Linh đến hết ngày 13/12/2017.
- 7h30: Đ/c Bảo PCTTT, Ban TC công tác Quảng Bình (xe Đ/c Sơn).
Chiều -
 
 
    Thứ Tư
13/12//2017
 
Sáng -
Chiều  
 
  
   Thứ Năm
14/12 /2017
Sáng - 8h: Đ/c Thắm PCT dự Hội thảo “Tiếp sức cho Phụ nữ  xây dựng nhà ở phòng tránh thiên tai từ nguồn quỹ vốn quay vòng” (theo GM- xe Đ/c Lai).
-
Chiều
 
- 15h30: Đ/c Thắm PCT làm việc  với BTC giải thưởng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại phòng họp cơ quan.
- 14h: Họp Ban chuyên môn bình xét thi đua năm 2017 (Ban DTTG, Tuyên giáo, DCPL, Tổ chức).
 
 
    Thứ Sáu
 15/12//2017
Sáng - 7h30: Dự Hội nghị  triển khai, phổ biến Bộ luật Hình sự, cả ngày (theo GM-Ban DCPL).
- 08h: Họp Ban chuyên môn  bình xét thi đua năm 2017  (Ban Phong trào, Văn phòng).
Chiều - 14h: Họp Ban Cứu trợ tỉnh, tại phòng họp cơ quan (Đ/c Chủ tịch, các PCT và Bộ phận giúp việc Ban Cứu trợ).
- 14h: Đ/c Vĩnh PCT dự họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề án khoa học (theo GM-xe Đ/c Lai).
 Thứ Bảy
16/12/2017
  - 10h30: Đ/c Chủ tịch, Ban DTTG dự Lễ Giáng sinh 2017 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế (xe Đ/c Hùng).
 Chủ Nhật
17/12/2017
 Sáng - 8h: Đ/c Thắm PCT dự Lễ trao học bỗng “Vòng tay đồng đội” năm 2017 (theo GM-xe Đ/c Lai).
 
* Ghi chú: Lịch này thay cho lịch đã phát hành lần 1.
 
  - Nơi nhận:                                                                                      VP. UBMTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ
 - Các Đ/c Thường trực;
  - Các Ban & VP, Lxe.
 
phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây