LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018)

             UBMTTQVN                            LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC
       TỈNH QUẢNG TRỊ                              (Từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2018)
 
 
 
 
 
 
   Thứ Hai
15/01/2018
 
 
 
Sáng - 8h: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 tại KS Đông Trường Sơn, (cả ngày- xe Đ/c Hùng). Đại diện LĐ Ban Tổ chức cùng dự.
-
 
Chiều -
 
    Thứ Ba
 16/01/2018
 
Sáng - 8h: Đ/c Chủ tịch họp BTV tại Phòng họp 304, VP Tỉnh ủy (cả ngày-xe Đ/c Hùng).
 
Chiều
- 13h30: Đ/c Thắm PCT dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 theo GM Sở VH,TT&DL (xe Đ/c Sơn).
- 14h:  Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 theo GM Đảng Ủy KDN tỉnh.
- 14h: Đ/c Bảo PCT Thường trực dự Hôi nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng Khối Mặt trận và các tổ chức CT-XH cấp tỉnh năm 2017; đại diện LĐ Ban Tổ chức cùng dự (theo GM-xe Đ/c Lai).
 
 
 
     Thứ Tư
  17/01//2018
 
Sáng
 
- 07h30: Đ/c Chủ tịch họp BTV tại phòng họp 304 VP Tỉnh ủy (cả ngày-xe Đ/c Hùng).
-
Chiều - 14:  Ban Thường trực dự Hội nghị tổng kết Hội đồng tư vấn của Mặt trận tỉnh theo kế hoạch (tại PHCQ).
 
 
  
    Thứ Năm
  18/01/2018
Sáng
 
- 08h: Đ/c Chủ tịch, PCT Thường trực, Đ/c Thắm PCT làm việc với Ban Phong trào về kế hoạch công tác năm 2018; Đ/c CVP cùng dự (tại phòng họp cơ quan).
Chiều - 14h: Đ/c Chủ tịch, PCT Thường trực, Đ/c Vĩnh PCT làm việc với Ban Dân tộc-Tôn giáo về kế hoạch công tác năm 2018; Đ/c CVP cùng dự (tại phòng họp cơ quan).
 
     Thứ Sáu
  19/01//2018
Sáng
 
- 08h: Đ/c Chủ tịch, PCT Thường trực, Đ/c Hòa PCT làm việc với Ban Dân chủ-Pháp luật về kế hoạch công tác năm 2018; Đ/c CVP cùng dự (tại phòng họp cơ quan).
Chiều
 
 
- 13h30: Dự Đại hội CĐVC tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 (Đại diện BCH Chi bộ CQ-theo GM).
- 14h: Đ/c Chủ tịch, PCT Thường trực, Đ/c Vĩnh PCT làm việc với Ban Tuyên giáo về kế hoạch công tác năm 2018; Đ/c CVP cùng dự (tại phòng họp cơ quan).
- 14h: Đ/c Hòa PCT dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2018 (theo GM-xe Đ/c  Lai).
 
* Dự kiến lịch tuần sau:
-  Ngày 24/01/2018 (7h30): Hội nghị UBMT tỉnh lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019.
- Đ/c Chủ tịch, PCT Thường trực tiếp tục làm việc với các Ban còn lại về kế hoạch công tác năm 2018.
* Ghi chú: - 15h, ngày 19/01/2018: Vệ sinh cơ quan.
                   -
  - Nơi nhận:                                                                   VP. UBMTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ
 - Các Đ/c Thường trực;
  - Các Ban & VP, Lxe.
 
phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây