LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018)

             UBMTTQVN                            LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC
       TỈNH QUẢNG TRỊ                              (Từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018)
 
 
 
 
 
    Thứ Hai
 26/3/2018
Sáng - 08h: Dự tiếp công dân theo lịch của tỉnh (Ban DCPL).
 
 
Chiều - 14h: Họp BCH Chi bộ (tại phòng làm việc Đ/c Bí thư Chi bộ).
- 15h: Họp Chi bộ (tại phòng họp cơ quan).
 
 
 
    Thứ Ba
27/3/2018
 
Sáng - 08h: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Cụm Bắc Trung bộ (theo GM-Xe Đ/c Hùng).
- 08h: Tham gia chương trình giám sát của Ban Kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh, theo GM (Đ/c Sơn-TB Phong trào).
 
Chiều
 
- 14h: Đ/c Chủ tịch, Đ/c Bảo (PCTTT) làm việc với Ban Thường trực UBMT huyện Cam Lộ; Đại diện lãnh đạo các Ban, VP cùng dự (Xe Đ/c Hùng, Đ/c Sơn).
 
      Thứ Tư
  28/3//2018
 
Sáng  
- 07h:  Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị công bố kết quả 3 năm triển khai sáng kiến “Dân chấm điểm M.Score” theo GM HĐND tỉnh (xe Đ/c Hùng)
-
Chiều - 14h: Đ/c Chủ tịch họp BTV Tỉnh ủy (theo GM-xe Đ/c Hùng).
- 14h: Dự Hội nghị công bố kết quả 01 năm triển khai sáng kiến “Dân chấm điểm M.Score” theo GM HĐND tỉnh (Đ/c Cẩm PBDCPL).
 
 
  
    Thứ Năm
   29/3/2018
 
Sáng
 
- 08h: Đ/c Chủ tịch, Đ/c Vĩnh (PCT) làm việc với Ban Thường trực UBMT huyện Đakrông; Đại diện lãnh đạo các Ban, VP cùng dự (Xe Đ/c Hùng, Đ/c Lai).
Chiều  
-  Các Đ/c Thường trực làm việc tại cơ quan.
 
 
    Thứ Sáu
  30/3//2018
 
 
Sáng  
- 08h: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với BTV Huyện ủy Vĩnh Linh, tại VP Tỉnh ủy (theo lịch BTV-xe Đ/c Hùng).
-
 
Chiều  
- Các Đ/c Thường trực làm việc tại cơ quan.
 
 
* Dự kiến lịch tuần sau:
 -  Chủ tịch, PCT phụ trách địa bàn, đại diện lãnh đạo các ban, VP tiếp tục làm việc với UBMT các huyện, TP còn lại (theo kế hoạch).
  - Chiều 02/4/2018: Họp giao ban Thường trực, các Trưởng, Phó ban CQ.
 - Ngày 03/4 đến ngày 05/4/2018: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị PaPi tại Hà Nội (theo GM).
 - Ngày 03/4 và sáng 04/4/2018: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (theo lịch Tỉnh ủy).
* Ghi chú:
 - 15h ngày 30/3/2018: Vệ sinh cơ quan.
 
  - Nơi nhận:                                                                                             VP. UBMTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ
 - Các Đ/c Thường trực;
  - Các Ban & VP, Lxe.
 
 
phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây