LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)

             UBMTTQVN                            LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC
       TỈNH QUẢNG TRỊ                           (Từ ngày  27/11/2017  đến ngày 01/12/2017)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Thứ Hai
 27/11 /2017
 
Sáng - Đ/c Chủ tịch đi công tác nước ngoài theo chương trình của tinh (đến hết ngày 03/12/2017).
- Đoàn CB đi học tập nghiên cứu thực tiễn tại các tỉnh phía Nam (Đ/c Bảo, Đ/c Hòa (PCT) cùng các thành viên đoàn, theo kế hoạch (đến hết ngày 30/11/22017).
- 7h30: Phối hợp trao quà của Tổ chức Samaritan’s hỗ trợ tại Hải Lăng (Ban Phong trào-dự kiến).
- 08h: Tiếp công dân theo định kỳ (theo GM-Ban DCPL).
- Dự Hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tại Hà Nội, do MTTW tổ chức (Ban DTTG).
Chiều -
 
    Thứ Ba
28/11 /2017
 
Sáng - 7h30: Phối hợp trao quà của Tổ chức Samaritan’s hỗ trợ tại Đkrông (Ban Phong trào-dự kiến).
Chiều -
 
 
    Thứ Tư
 29/11//2017
 
Sáng
 
-  6h30: Đ/c Thắm PCT trao quà cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai tại Đkrông (Ban Phong trào cùng đi-xe Đ/c Sơn).
Chiều - 6h30: Đ/c Thắm PCT, dự Hội nghị Sơ kết, tập huấn toàn quốc tại Đà Nẵng, do MTTW tổ chức (đến hết tuần-xe Đ/c Sơn). 
 
 
    Thứ Năm
 30/11 /2017
Sáng  
- Các Đ/c Thường trực làm việc tại cơ quan.
 
Chiều -
 
 
   Thứ Sáu
 01/12//2017
Sáng - 7h30: Kiểm tra xây dựng Nhà Đại đoàn kết do tổ chức Y tế vì hòa bình-Hàn Quốc tài trợ tại Hải Lăng, Triệu Phong (Ban Phong trào-xe Đ/c Lai, cả ngày).
Chiều -
* Dự kiến lịch tuần sau:
- Ngày 06/12/2017: Dự Hội nghị tập huấn công tác môi trường do MTTW tổ chức tại KS Mê Kông (Thường trực, các Trưởng, Phó ban).
- Ngày 7, 8/12/2017: Đ/c Hòa PCT dự Hội nghị công tác dân nguyện năm 2017 tại TP Đà Nẵng (theo GM Ban Dân nguyện-UBTVQH).
 
- Ngày 08/12/2017: Dự Hội nghị giao ban cụm Bắc Trung bộ tại KSĐTS, theo kế hoạch MTTW (Thường trực, các Trưởng, Phó ban).
 
* Ghi chú:  - 15h ngày 01/12/2017: Vệ sinh cơ quan. 
 
  - Nơi nhận:                                                                                      VP. UBMTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ
 - Các Đ/c Thường trực;
  - Các Ban & VP, Lxe.
 
phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây