LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

             UBMTTQVN                            LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC
       TỈNH QUẢNG TRỊ                           (Từ ngày  30/10 /2017  đến ngày 04/11/2017)
 
 
 
 
 
 

     Thứ Hai
 30/10 /2017
 
Sáng - 08h: Hội ý Thường trực với đại diện LĐ các ban, Ban DTTG, VP để bàn chuẩn bị kế hoạch làm việc với Đoàn công tác UBTWMTTQ Việt Nam (tại phòng họp cơ quan).
- 09h00: Họp Đảng đoàn (tại PHCQ);
- 10h: Họp toàn bộ CBCC cơ quan theo kế hoạch (tại PHCQ).
Chiều - 14h: Đ/c Chủ tịch dự họp Thường trực HĐND Thành phố Đông Hà (theo GM- xe Đ/c Hùng).
 
 
    Thứ Ba
 31/10 /2017
 
Sáng - 07h: Thường trực kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh (theo GM- Xe Đ/c Hùng).
- 08h00: Đ/c Vĩnh (PCT) dự Hội thảo khoa học tại Ban Dân vận Tỉnh ủy (theo GM).
Chiều  
 
   Thứ Tư
 01/11//2017
 
Sáng - Các
 
Chiều - 14h: Họp giao ban Thường trực, Trưởng, Phó các Ban cơ quan (tại PH CQ).
 
    Thứ Năm
  02/11 /2017
Sáng  
Chiều
 
- 14h: Đ/c Chủ tịch dự họp thông qua đề tài Khoa học tại thành phố Đông Hà (theo GM- Xe Đ/c Hùng).
 
    
    Thứ Sáu
  03/11//2017
Sáng - 08h: Đ/c Hòa PCT dự Hội nghị khảo sát cấp huyện, cấp xã theo chương trình MTTW tại Hải Lăng (xe Đ/c Sơn).
Chiều - 14h: Đ/c Chủ tịch, đồng chủ trì Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân” của MTTQ” tại HTCQ (theo Kế hoạch MTTW).  Các Đ/c trong Ban Thường trực, Trưởng, Phó ban và VP cơ quan cùng dự.
- 17h: Họp cơ quan chia tay Đ/c Dũng nguyên CTUBMT tỉnh khóa XI (tại PHCQ).
   
 
 
 
 
 
 
    Thứ 7
 04/11/2017
 
 
Sáng
 
 
 
 
 
- 08h: Ban DCPL dự Hội nghị khảo sát cấp huyện, cấp xã theo chương trình MTTW tại TP Đông Hà.
- 07h30: Đ/c Bảo PCTTT dự  ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư Lao động thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh;  Đại diện Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cùng dự (xe Đ/c Sơn).
- 07h30: Đ/c Hòa PCT  dự  ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư Bình Long, xã Gio Bình, huyện Gio Linh; Đại diện Ban DCPL, Văn phòng, TG-DT cùng dự (Xe Đ/c Hùng).
- 07h30: Đ/c Vĩnh PCT dự  ngày hội Đại đoàn kết tại Liên khu dân cư, Kim Long, Hải Quế, huyện Hải Lăng;  Đại diện Ban DCPL, Ban TC- DT, Ban Phong trào cùng dự (xe Đ/c Lai).
Chiều
 
- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự và trao quà Ngày hội ĐĐK tại KP1, Phường Đông Giang, TP Đông Hà; Đại diện Ban Tổ chức, DCPL, Phong trào cùng dự (xe Đ/c Hùng).
 
  * Ghi chú:   - 15h ngày 02/11/2017 làm vệ sinh Hội trường cơ quan.                      
  - Nơi nhận:                                                                                        VP. UBMTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ
 - Các Đ/c Thường trực;
  - Các Ban & VP;
  - LX.
 
phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây