Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác mặt trận

Thứ hai - 22/11/2021 22:18 1.172 0
Những năm qua, Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT - XH, QP - AN ở địa phương. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp đã bám sát vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hướng về cơ sở, tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Hồng Sơn trao hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt năm 2020 -Ảnh: DƯƠNG LONG
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Hồng Sơn trao hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt năm 2020 -Ảnh: DƯƠNG LONG

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tập trung tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương, phòng chống COVID-19. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân để tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo giải quyết, nhất là những vụ việc bức xúc ở cơ sở.

Tập trung kiện toàn tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Rà soát, đánh giá hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư; phân công cán bộ chuyên trách MTTQ tỉnh phụ trách các địa phương để nắm bắt, tình hình hoạt động của các địa phương, cơ sở; tăng cường trao đổi thông tin giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên. Ban hành “Tiêu chuẩn chức danh cán bộ Mặt trận các cấp” và xây dựng quy hoạch cán bộ do Đảng đoàn MTTQ tỉnh quản lý.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, công tác dân tộc, tôn giáo, hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ các cấp đã phối hợp vận động Nhân dân tham gia đóng góp trên 10.000 nghìn ngày công, 403,35 tỉ đồng, làm mới và sửa chữa 3.714 km đường giao thông, xây dựng 65 cổng làng; nạo vét, nâng cấp 547 km kênh mương nội đồng, hiến trên 771.913 m2 đất của gia đình để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng được xây dựng theo quy hoạch. Nổi bật là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 63 công trình dân sinh như trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, Trung tâm học tập cộng đồng ở khu dân cư của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, với số tiền 24,84 tỉ đồng.

Phong trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và đã kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các gia đình gặp thiên tai, hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ cho học sinh nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo…

Thông qua phát động các phong trào, hỗ trợ của Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã góp phần vào sự tăng trưởng KT - XH của địa phương. Số hộ giàu và khá hằng năm tăng nhanh, số hộ nghèo giảm đi rõ rệt, đến cuối năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 7,03% tương ứng với 12.505 hộ, hộ cận nghèo là 6,30% tương ứng 11.210 hộ cận nghèo.

Hiệu quả của các phong trào đã góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM của địa phương, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều đổi mới, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 57/101 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 56,43,% số xã của tỉnh, mức đạt tiêu chí bình quân là 15,65 tiêu chí/xã, Trong đó: Số xã đã đạt 19 tiêu chí: 58 xã, trong đó có 57 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 56,43% số xã). Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí là: 15 xã (chiếm 14,85% số xã), Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 12 xã (chiếm 11,88% số xã), Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 16 xã, đạt 15,84%, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Phối hợp phát động xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM, đã được công nhận vào đầu năm 2020. Đến nay, có 154.723/167.963 gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 92,1%; toàn tỉnh có 789/801 thôn, bản, khu phố được công nhận văn hóa đạt 98,5%.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của COVID-19, MTTQ các cấp đã tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; vận động Nhân dân tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, tạm hoãn, điều chỉnh thời gian hoặc có hình thức phù hợp trong tổ chức tiệc cưới, liên hoan đông người. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng; thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội. Thông tin tuyên truyền chia sẻ các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch thông qua mạng zalo, facebook, website của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, xóm, tổ dân phố.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thành lập các “Tổ tự nguyện giám sát, tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng” tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Duy trì thường xuyên hoạt động phối hợp với Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên mục “Đại đoàn kết”, “Người Việt - Hàng Việt”; chuyên trang “Mặt trận và cuộc sống”. Nâng cao chất lượng Bản tin công tác Mặt trận và phát hành về tận cơ sở và địa bàn khu dân cư. Phối hợp tổ chức 5.255 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 343.960 lượt người, 4.725 băng rôn, 1.620 pa nô tuyên truyền trực quan, 720 lượt xe tuyên truyền lưu động, cấp phát gần 10.000 cuốn tài liệu hỏi đáp về an toàn giao thông, hơn 16.200 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn...

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã bám sát mục đích, nguyên tắc của giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, chủ trì, phối hợp tổ chức 465 cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức 52 hội nghị phản biện, 15 cuộc kiểm tra đột xuất; phối hợp giám sát, khảo sát 365 cuộc về các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và lợi ích cơ bản của tổ chức, cá nhân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp, kéo dài...

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong 5 năm qua, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 4.491 vụ việc, phát hiện, kiến nghị và được giải quyết 725/1349 vụ việc; giám sát 7.401 dự án, công trình, phát hiện, kiến nghị xử lý 1.009/1.964 vụ việc.

MTTQ các cấp đã tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện đại hội đảng các cấp với 369 ý kiến; chủ trì tổ chức hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổng hợp 78 ý kiến theo 5 nhóm vấn đề. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai chuyên đề “Mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025”. MTTQ đã tham gia đóng góp ý kiến vào 45 dự thảo các bộ luật, 660 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, 113 chương trình, đề án, kế hoạch trên các lĩnh vực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân; chủ trương đầu tư phát triển KT - XH trên địa bàn.

Những nỗ lực, đóng góp của hệ thống MTTQ trong những năm qua đã được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều tổ chức, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đây là động lực khích lệ đội ngũ cán bộ mặt trận trên địa bàn tỉnh tiếp tục cống hiến cho công tác mặt trận.
 

Lê Hồng Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây