SỨC LAN TỎA TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”

Thứ tư - 16/02/2022 08:20 210 0
Cam Lộ là huyện trung du gò đồi nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Trị. Toàn huyện có 8 xã, thị trấn được phân bố thành 2 vùng kinh tế rõ rệt: Vùng đồng bằng gồm các xã Thanh An, Cam Thủy, Cam Hiếu và Thị trấn Cam Lộ nằm dọc  hai bên bờ sông Hiếu chủ yếu sản xuất các loại cây lượng thực  như lúa, lạc, ngô, khoai sắn; Vùng gò đồi gồm các xã Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Chính và Cam Nghĩa chủ yếu trong các loại cây công nghiệp dài ngày như tiêu, cao su và các loại cây dược liệu khác...  08/08 xã, thị trấn đã về đích Nông thôn mới và huyện Cam Lộ là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị  được cộng nhận huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBMT các cấp trong huyện sớm nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tác động toàn diện của Nông thôn mới đối với sự đổi mới và phát triển quê hương. Từ đó, để góp phần hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung, lộ trình, phần việc cụ thể theo phương châm hành động “Sâu sát, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả” và tinh thần 04 có (Có con người cụ thể; Có thời gian cụ thể; Có công việc, địa chỉ cụ thể và Có kết quả cụ thể). Trong đó, xác định trọng tâm Công tác Mặt trận các cấp trong huyện là thực hiện có hiệu quả các vấn đề cần giải quyết và bức xúc đang đặt ra như: Chương trình xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho người nghèo; Hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thực sự trở thành những miền quê đáng sống. Đồng thời, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm ngay từ đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã xây dựng các nội dung, chỉ tiêu hành động, tổ chức ký cam kết thực hiện giữa Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn với Ủy ban MTTQVN huyện.
Tập trung, chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt trong năm 2021 Mặt trận các cấp tổ chức triển khai hội nghị học tập quán triệt các nghị quyết, đề án của huyện như: NQ số 02-NQ/HU về “Xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng cao, gắn với môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, giai đoạn 2021 - 2025”; NQ số 03-NQ/HU về “Phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030”; Đề án số 01-ĐA/HU về “ Nâng cao năng lực cán bộ; thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ cấp huyện và cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.
Thực hiện Kế hoạch số 38 của BTV Huyện ủy về “Đẩy mạnh việc thực hiện các công trình, phần việc trọng tâm của UBMT và các đoàn thể và Đề án số 01 của UBMT huyện về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động và tập hợp quần chúng trong giai đoạn mới” góp phần phát huy tối đa sự tham gia của người dân trong sinh hoạt, hội họp; góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền; tôn trọng và phát huy dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. Tham mưu cho Cấp ủy Đảng, phối hợp với Chính quyền ban hành các văn bản hướng dẫn ban hành “Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu trên địa bàn huyện Cam Lộ giai đoạn 2021-2025”. Năm 2021, Ban Thường trực UBMT các xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng 20 thôn, bản, khu phố đạt NTM kiểu mẫu mức độ 1, xây dựng 03 thôn đạt kiểu mẫu mức độ 2 và 20 vườn mẫu, 34 tuyến đường kiểu mẫu. Qua thẩm định đánh giá các khu dân cư kiểu mẫu năm 2021, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã đề nghị huyện công nhận thôn 07 thôn, bản, khu phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Trong đó có 05 thôn, khu phố đạt kiểu mẩu mức 1, gồm : (Thôn Cu Hoan - Cam Nghĩa, thôn Cam Vũ 1- Cam Thủy , Mai Lộc 1 - Cam Chính , Mỹ Xuân - Thanh An và Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ ) ; 02 thôn đạt mức độ 2 đó là (thôn An Mỹ - Cam Tuyền và thôn Tân Xuân 1 - Cam Thành). Toàn huyện có 16 thôn, bản, khu phố được công nhận kiểu mẫu mức 1 và 02 thôn kiểu mẫu mức 2; đồng thời UBND huyện tặng thưởng tương ứng mức kiểu mẫu đạt được; mức 1: 50 triệu đồng; mức 2: 70 triệu đồng; kiểu mẫu: 100 triệu đồng bằng các công trình phúc lợi...
Song song với quá trình xây dựng thôn, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra, toàn huyện không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, toàn diện, bền vững các tiêu chí đạt được. Tập thể Ban thường vụ huyện ủy đã thống nhất chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 phấn đấu có từ 3 - 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã nông thôn mới thông minh; xây dựng trị trấn Cam Lộ trở thành đô thị loại IV; xây dựng xã Thanh An trở thành đô thị loại V. Phong trào xây dựng “ Xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”; "Thôn, bản, khu phố NTM kiểu mẫu, văn minh" tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội và được trong các tầng lớp nhân dân, đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ như việc nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến cây mở rộng lòng, lề đường giao thông, di dời mồ mã ra khỏi khu sản xuất; đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư tập trung... Kết quả trong giai đoạn từ năm 2010 - 2020 nhân dân đã hiến: 390.232 m2 đất trị giá 195,116 tỷ đồng để mở rộng 366,3km đường liên thôn, liên xã, trong đó: 124,8 km trục đường xã, 136,8 km đường trục thôn, 104,7 km đường ngõ; hiến hơn 19.512 cây các loại (9,756 tỷ đồng), đóng góp 52.000 ngày công (10,4 tỷ đồng), xóa trên 581 nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo (17,5 tỷ đồng) và di dời được 3.319 ngôi mộ ra ngoài vùng đất sản xuất....
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Cam Lộ có sức lan tỏa mạnh mẽ, phong trào thi đua xây dựng nhà đẹp, vườn đẹp, sân đẹp, ngõ đẹp được nhà nhà tích cực hưởng ứng thực hiện đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; cảnh quan, môi trường của khu dân cư được thông thoáng, sáng - xanh - sạch - đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh một số cây trồng có lợi thế của địa phương như: Sắn dây, chè lá vằng, hồ tiêu, cao Su, lạc, cây nguyên liệu giấy, chăn nuôi... tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Có thể khẳng định rằng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực sự đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, tạo ra được một sự đồng thuận cao trong xã hội, và trở thành một cuộc vận động lớn liên tục và xuyên suốt trong chương trình thống nhất hành động của Mặt trận các cấp . Cuộc vận động đã góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo bền vững của địa phương, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua hàng năm từ 16,9% năm 2011 xuống còn 3,37% năm 2020./.
 

NGỌC DIỄN

Ủy ban MTTQ huyện Cam Lộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây