Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ hai - 29/11/2021 09:09 547 0
Để thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ đã tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ....
Trồng rừng theo chứng chỉ FSC đem lại hiệu quả kinh tế cao tại HTX Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng - Ảnh: LN
Trồng rừng theo chứng chỉ FSC đem lại hiệu quả kinh tế cao tại HTX Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng - Ảnh: LN
Để thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ đã tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo và được thể hiện rõ nét trong việc phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng, qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Trong đó, nổi bật là phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Để Nghị quyết đi vào đời sống, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát mục tiêu Nghị quyết ban hành kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo”, hướng dẫn MTTQ các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 13-NQ/TW; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác tới cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các hợp tác xã, xã viên và người lao động trong HTX. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mô hình HTX kiểu mới.
Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân giữ gìn và phát triển nghề truyền thống thông qua việc thành lập các loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã; tham gia quy hoạch phát triển các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với tiềm năng nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm; xác định cơ cấu đầu tư, lĩnh vực ưu tiên cùng với chính sách khuyến khích phát triển từng ngành, lĩnh vực. Xây dựng chương trình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển làng nghề truyền thống và các dự án, đề án của địa phương về phát triển ngành nghề truyền thống. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng mô hình trồng rau, chăn nuôi sạch theo tiêu chuẩn; vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các đoàn thể đã tích cực vận động hội viên, đoàn viên của mình tham gia xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa... Cụ thể, Hội Nông dân vận động hội viên chuyển đổi một số diện tích hiệu quả thấp sang làm mô hình trang trại để phát triển kinh tế tập thể. Điển hình như: mô hình Tổ hợp tác trồng cây Hồ tiêu ở thôn Hướng Hải, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa); HTX trồng cây ăn quả ở Thị trấn Bến Quan, HTX cây ăn quả Tân Thủy, Vĩnh Thủy, Câu lạc bộ cây Hồ tiêu ở xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Linh); Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp phường 1, Thành phố Đông Hà; HTX nuôi trồng thủy hải sản Bình Hải (xã Phong Bình); Mô hình lúa sạch Hợp tác xã ở xã Triệu Tài; rau sạch ở Triệu Đông 01 ha với 32 hộ tham gia; Tổ nuôi lợn ở xã Hải Thượng, Tổ nuôi bò ở xã Hải Khê (huyện Hải Lăng); 3 tổ liên kết ký hợp đồng bao tiêu mủ cao su với Nhà máy cao su Cam Lộ; mô hình đậu xanh và lạc ở xã Ba Lòng, dưa hấu ở Phú Thành, xã Mò Ó (huyện Đakrông); Tổ trồng hoa, tổ trồng cây cà gai leo ở phường An Đôn (TX Quảng Trị), Mô hình Cây dược liệu tại xã Cam Nghĩa, Cam Lộ, Mô hình Hợp tác xã cây ăn quả tại Hợp tác xã Bến Quan, Vĩnh Linh.
Các cấp Hội CCB đã phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng miền; tích cực học tập ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, làm kinh tế nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Đến nay kinh tế tập thể CCB gồm có: 85 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 50 hợp tác xã, 97 tổ hợp tác sản xuất, 423 Ttrang trại, 1.149 gia trại, thu hút 8.730 lao động; ngoài ra có 1.182 hộ kinh doanh dịch vụ, thu hút 2.967 lao động, một số hộ CCB tham gia các làng nghề, cụm công nghiệp, công ty liên doanh… Một số mô hình kinh tế tiêu biểu như mô hình sản xuất, chế biến nước mắm sạch của CCB Bùi Xuân Khiêm ở Vĩnh Giang; Mô hình nuôi tôm trên cát của hội viên Nguyễn Văn Ngò xã Vĩnh Thái, mô hình dịch vụ xây dựng của Công ty Thành Hưng của CCB Nguyễn Văn Dũng.
Các huyện, thị, thành Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động đồng hành hỗ trợ và duy trì có hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể. Duy trì và thành lập mới 98 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, 02 tổ hợp tác, 01 tổ hợp tác xã thanh niên, 576 mô hình kinh tế trong thanh niên cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; trong đó mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã là 99 (chiếm gần 20% tổng số mô hình) với hơn 700 đoàn viên, thanh niên làm chủ mô hình góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động.
UBMTTQVN huyện Cam Lộ phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng các mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trên địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 19 HTX, 42 THT, chủ yếu hoạt động các lĩnh vực như: Nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng, giao thông vận tải, vệ sinh môi trường… Nhìn chung, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới của địa phương, qua đó, từng bước phổ biến giới thiệu và nhân rộng mô hình cho các năm tiếp theo. Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào thi đua xây dựng và phát tiển Kinh tế hợp tác - Hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và quần chúng Nhân dân trong huyện. 
Công tác giám sát việc tổ chức thực hiện hiệu quả kinh tế tập thể ở cơ sở được chú trọng. Từ năm 2012 đến nay đã thực hiện giám sát, phản biện xã hội nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của Nhân dân, trong đó MT cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức 06 cuộc giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; 01 cuộc giám sát về thực hiện dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới; 01 cuộc giám sát thực hiện trật tự vỉa hè gắn với đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 01 cuộc giám sát việc thực hiện Luật HTX năm 2012; 01 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách dân số; 02 cuộc giám sát rà soát hộ nghèo, cận nghèo; 02 giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích cấp xã (đất 5%); phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội giám sát một số cơ sở sản xuất vật tư, nông nghiệp; việc thực hiện quy định về dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giám sát việc thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, nguồn kinh phí hỗ trợ người có diện tích trồng lúa; giám sát việc thực hiện chính sách về tái định cư; thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; thực hiện chính sách về xây nhà ở phòng, tránh lũ; quy định các khoản đóng góp của người dân ngoài quy định về phí, lệ phí ...
 Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện có hiệu quả vai trò của mình trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, của Ban chấp hành trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mịnh” là yếu tố quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng quê hương Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Tác giả bài viết: Thanh Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây