Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020”

(QTO) - Sáng nay 31/12/2020, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Hoàng Nam chủ trì hội nghị.

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể  - Ảnh: An Phong

 

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của từng cơ quan, đơn vị…. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được thiết kế theo từng lĩnh vực công chức đảm nhận. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ.

 

Trong tổ chức bồi dưỡng cho người dân tại cộng đồng, các Trung tâm học tập cộng đồng đã chủ động phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTT cấp huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, các chuyên đề đáp ứng yêu cầu người học. Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020”, trên lĩnh vực xóa mù và phổ cập giáo dục, số người trong độ tuổi từ 15 – 25 tuổi biết chữ đạt tỉ lệ 99,62%; số người trong độ tuổi từ 26 – 35 tuổi biết chữ đạt tỉ lệ 98,16%; số người trong độ tuổi từ 36 – 60 tuổi biết chữ đạt tỉ lệ 96,14%; số người mới biết chữ tiếp tục tham gia giáo dục sau khi biết chữ đạt tỉ lệ 88,28%. Trong nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho lao động, số cán bộ, công chức cấp tỉnh được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt tỉ lệ 100%; số cán bộ, công chức cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt tỉ lệ 93,68%... Trong nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, số cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm đạt tỉ lệ 72%; số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ đạt tỉ lệ 59%...

 

Định hướng nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn năm 2021 – 2030 đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng thành công xã hội học tập…; phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong quá trình xây dựng xã hội học tập…; tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm GDNN – GDTT nhằm phổ biến kiến thức cho người dân; tập trung xóa mù chữ cho người lớn; thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…; phát triển các trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao xã để thu hút đông đảo người học…

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, để thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập thường xuyên, có hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội học tập, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là việc lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm bồi dưỡng chính trị; hội khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị; tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn năm 2021 - 2030; nghiên cứu lồng ghép các chương trình, kế hoạch về hướng nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động…; chú trọng củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh, cấp huyện; huy động tốt mọi nguồn lực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu trong công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn năm 2021 - 2030… 

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 15 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 -2020”.

Tác giả bài viết: An Phong

Nguồn tin: www.baoquangtri.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây