Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chuyển đổi số

(QTO) - Những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan, đơn vị và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì hoạt động chuyển đối số của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển, ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, quản lý, điều hành còn hạn chế, quy mô kinh tế số còn nhỏ, nguồn nhân lực CNTT chất lượng thấp... Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sản xuất và đời sống của doanh nghiệp, người dân phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02- NQ/TU, ngày 4/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Ảnh: T.A.M

Theo đó, quan điểm của tỉnh chuyển đổi số là nhiệm vụ tất yếu, vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải được tiến hành khẩn trương, kiên trì, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, có kế thừa và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Mục tiêu phấn đấu chuyển đổi số của tỉnh được đề ra cụ thể cho từng giai đoạn (đến năm 2025 và đến năm 2030) để thực hiện tốt các nội dung như: Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan nhà nước; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

 

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh cơ bản hoàn thành các mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, từng bước nâng thứ hạng của Quảng Trị trên Bảng xếp hạng đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) hằng năm. 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hồ sơ công việc tại 3 cấp được giải quyết trên môi trường mạng với mức cấp tỉnh 100%, cấp huyện 90% và cấp xã 70%.

 

Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng mạng lưới thiết bị kết nối internet; kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; duy trì và từng bước nâng thứ hạng của Quảng Trị trên Bảng xếp hạng chỉ số Viet Nam ICT Index. Duy trì Quảng Trị thuộc nhóm khá trong cả nước về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

 

Phấn đấu đưa nền kinh tế số của tỉnh chiếm 15% GRDP vào năm 2030. Ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt. Phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang; dịch vụ mạng di động 5G; trên 45% dân số có tài khoản thanh toán điện tử...

 

Với mục tiêu trên, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ yếu tập trung vào các nội dung như: Kiến tạo thể chế và tổ chức thực hiện; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, nguồn nhân lực; đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Đồng thời, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; triển khai kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền. Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển nội dung số, thương mại điện tử, sản xuất thông minh...

 

Tập trung ưu tiên một số lĩnh vực như: Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, năng lượng, tài chính - ngân hàng, du lịch... Thúc đẩy chuyển đổi số xã hội, tăng khả năng kết nối của người dân đối với xã hội số; tập trung chuyển đổi kỹ năng, thông qua nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số cho người dân, ưu tiên một số lĩnh vực như: Y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa - xã hội...

 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống thông tin khối đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, kết nối với khối chính quyền, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo và điều hành của tỉnh. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp tỉnh để triển khai thực hiện. Các cơ quan tham mưu, giúp việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện chuyển đổi số. Trong quá trình thực hiện cần mở rộng sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong giám sát, góp ý và sử dụng các dịch vụ, tiện ích chuyển đổi số. Xây dựng chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh theo hướng toàn diện, gắn với khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của đất và người Quảng Trị.

 

Có chính sách và bố trí nguồn lực hợp lý cho việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt chủ trương chuyển đổi số của tỉnh đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh theo lộ trình đã đề ra.

Tác giả bài viết: Trần Anh Minh

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây