Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

(QTO)- Hôm nay 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: L.N

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững. Chuyên đề là một nội dung rất quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022, vì vậy đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe để hiểu rõ hơn về các nội dung, giải pháp, cách thức nhằm thực hiện tốt chuyên đề. Thực hiện tốt chuyên đề này là làm tốt các nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2022, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, là mục tiêu cao cả đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Thông qua học tập và làm theo để hiểu sâu hơn về cuộc đời phấn đấu, hy sinh cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng trong tình hình mới.

 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, để thực hiện tốt chuyên đề năm 2022, Quảng Trị cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là cán bộ, đảng viên, người dân cần hiểu sâu sát, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, đối với cấp ủy đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa đường lối của Đảng; nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát. Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân và huy động được sự ủng hộ, chung sức của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp phát triển… Với chính quyền, cần tập trung chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn theo đúng quy định…

 

Đối với MTTQ và các đoàn thể cần tập trung xây dựng quy chế, chương trình phối hợp hành động của MTTQ và các đoàn thể trong việc phát triển KT - XH của địa phương. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở…

 

Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.  Nâng cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, đặc biệt là đấu tranh phòng, chống tham nhũng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Tác giả bài viết: Lệ Như

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây