Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đạt nhiều kết quả nổi bật ở Triệu Phong

(QTO) - Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, 5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Triệu Phong lãnh đạo tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW (Chỉ thị 05) ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
BTV Huyện ủy Triệu Phong tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021 - Ảnh: CẢNH THU​

Theo đó, để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy cơ sở sáng tạo, lựa chọn phương pháp mới, cách làm hay phù hợp với địa phương, đơn vị trong việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Quá trình triển khai Chỉ thị 05, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện còn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. BTV Huyện ủy xác định khâu đột phá trong 2 năm đầu thực hiện Chỉ thị 05 “Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nêu cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đạo đức công vụ và đổi mới phong cách làm việc gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Từ năm 2018, trên cơ sở chủ đề của Ban Bí thư Trung ương “Năm dân vận chính quyền”, BTV Huyện ủy triển khai chủ trương ký cam kết trách nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể đối với thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu cấp ủy cơ sở; đề ra giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng ở địa phương được Nhân dân đánh giá cao.

 

     

 

5 năm qua ở Triệu Phong có 11 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen; 49 tập thể, 79 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng; có 40 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực được giới thiệu trong các tập sách: “Hoa đời thường”, “Làm theo lời Bác” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...​

 

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung đăng ký cam kết, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể sát với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị như Đảng ủy xã Triệu Trạch cam kết xây dựng 1 mô hình hoặc sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng mới 1 - 2 trang trại, gia trại; Đảng ủy xã Triệu Long chăm lo đời sống Nhân dân, chọn 1 sản phẩm đặc trưng của địa phương để hướng đến xây dựng thương hiệu sản phẩm, phấn đấu xây dựng 1 mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; Đảng ủy xã Triệu Thuận đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nằm trong tốp đầu của huyện; Đảng ủy xã Triệu Độ tăng cường đoàn kết, hướng về cơ sở, gần gũi với Nhân dân làm cho dân thấy, dân tin, dân đồng tình, dân ủng hộ… Cùng với đó, BTV Huyện ủy thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận; giao ban với bí thư cấp ủy cơ sở; đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và đoàn thể thôn, khu dân cư, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Năm 2020, gắn với thực hiện chủ đề năm “Hành động quyết liệt-Về đích toàn diện- Tạo đà bứt phá”, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong điều kiện thiên tai, COVID-19 kéo dài, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên về tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề, BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, đồng thời phân công các ủy viên BTV, huyện ủy viên phụ trách địa bàn, tổ công tác dự theo dõi và chỉ đạo tổ chức diễn đàn chuyên đề ở các chi bộ; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn cụ thể các bước tổ chức thực hiện diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và phân công đảng ủy viên phụ trách địa bàn chỉ đạo thực hiện. BTV Huyện ủy tổ chức điểm một số chi bộ ở 3 loại hình nông thôn, trường học và cơ quan hành chính - sự nghiệp, sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai rộng rãi trong toàn Đảng bộ huyện. Kết quả 5 năm qua, toàn Đảng bộ huyện có 258/258 chi bộ tổ chức 8 đợt diễn đàn sinh hoạt chuyên đề. Qua sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, từ đó có giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở chủ động triển khai thực hiện, lấy bản tu dưỡng, rèn luyện và cam kết trách nhiệm của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cuối năm. Việc xây dựng cam kết tu dưỡng phấn đấu cá nhân của cán bộ, đảng viên nhiều nơi đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, khả thi.

 

Các tổ chức, tập thể, cá nhân gắn việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như xây dựng mô hình “Làng không có tội phạm”, “Làng không sinh con thứ ba trở lên” gắn với xây dựng “Khu dân cư tiên tiến”, phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội hoặc gắn với những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân cần tập trung chỉ đạo giải quyết đạt hiệu quả cao.

Tác giả bài viết: N.V

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây