Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

(QTO) - Ngày 14/1/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác BVCSSKCB năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng dự hội nghị. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban BVCSSKCB tỉnh Phan Văn Phụng; Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban BVCSSKCB tỉnh Đỗ Văn Hùng chủ trì hội nghị.

 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2020 của ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh và Ban BVCSSKCB tỉnh- Ảnh: N.V
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban BVCSSKCB tỉnh trong năm 2020.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cụ thể hóa và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bám sát Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung công việc thuộc lĩnh vực tham mưu của ngành.
 
Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về công tác cán bộ sau đại hội Đảng các cấp. Tích cực tham mưu công tác nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự và hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.
 
Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ với trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa khóa XI, XII; Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26 của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ mà hạt nhân là cán bộ lãnh đạo có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên, tập trung củng cố những tổ chức đảng yếu kém, nội bộ mất đoàn kết. Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ làm công tác CSSKCB…
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị cấp ủy, nhất là thường trực cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2020, bám sát nội dung kết luận hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, các kết luận hội nghị giao ban trực tuyến của ngành hàng tháng và chương trình công tác năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy nỗ lực khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020.
 
Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tham mưu, thực hiện toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ bộ trong sạch, vững mạnh; công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý gắn với công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.
 
Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương, Nghị quyết số 39 và Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với xây dựng vị trí việc làm đạt kết quả cao. Tham mưu tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên…
 
Đối với công tác CSSKCB, Ban BVCSSKCB tỉnh bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…
 
Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận chỉ ra một số hạn chế, tồn tại; đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trao đổi làm rõ những kiến nghị, đề xuất của ban tổ chức cấp ủy các địa phương, Ban BVCSSKCB tỉnh; đồng thời đề nghị cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm công tác BVCSSKCB trong tỉnh bám sát các nội dung quán triệt, triển khai tại hội nghị, cập nhật các chủ trương, chính sách mới để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.
 
Ghi nhận thành tích đạt được, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban BVCSSKCB tỉnh tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng; công tác BVCSSKCB năm 2020.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vinh

Nguồn tin: www.baoquangtri.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây