Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của cấp ủy, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển*

(QTO) - Nhiệm kỳ 2016 – 2021, hoạt động của HĐND tỉnh khóa VII đã bám sát quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuân thủ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với phương châm: Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Vì dân - Hiệu quả, đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Quảng Trị điện tử đăng toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh!

 

Thưa các vị khách quý!

 

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

Thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý về dự hội nghị lời chào trân trọng. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

 

Kính thưa hội nghị!

 

Thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, sự tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, cùng với sự điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật đã tác động đến việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương. Riêng ở tỉnh ta còn chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố ô nhiễm môi trường biển, những diễn biến khó lường, phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, nhất là trong năm 2020 đã ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

 

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp, đồng hành của UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh, nên mặc dù có sự thay đổi, biến động về nhân sự chủ chốt của Thường trực HĐND và một số ban, nhưng HĐND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Với khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chủ trương, chủ đề hằng năm được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành những quyết sách quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nền kinh tế tỉnh nhà nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nguồn lực cho sự phát triển, biến khó khăn, bất lợi thành tiềm năng, lợi thế của địa phương; đã xác định được vị thế và hướng phát triển cụ thể của tỉnh, từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư toàn xã hội; nhiều chương trình, công trình, dự án trọng điểm đã được khởi động.

 

Văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ; an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng, thực hiện chính sách dân tộc được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được đảm bảo và không ngừng nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần thu hút nguồn lực cho phát triển; bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt; đã đạt được mục tiêu là tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình của cả nước.

 

Kết quả, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2015 - 2020 đạt 7,16%, tăng 1,25% so với nhiệm kỳ trước, GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng năm 2020, gấp 1,6 lần so với năm 2015.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 20 kỳ họp, ban hành 289 nghị quyết, tổ chức 149 đợt giám sát và kiến nghị 476 vấn đề (đến nay có 396 vấn đề được giải quyết, đạt tỉ lệ 83%), tổng hợp 748 kiến nghị của cử tri, tiếp 226 người/204 lượt/116 vụ việc tại trụ sở và tiếp nhận 579 đơn thư gửi đến.

 

Các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành đảm bảo theo đúng quy trình, quy định và thẩm quyền luật định; các quyết sách của HĐND tỉnh đã góp phần cụ thể hóa việc thực hiện các chính sách pháp luật trên các lĩnh vực, xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ làm tiền đề phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần đưa nền kinh tế phát triển đạt tốc độ tăng trưởng khá, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tạo nguồn lực mới cho phát triển môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

 

Hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng nâng cao về năng lực, hiệu quả, đáp ứng và làm tròn trách nhiệm là cơ quan dân cử ở địa phương. Công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp luôn đảm bảo đúng tiến độ, quy trình và tranh thủ nhiều ý kiến thiết thực của các cơ quan, đơn vị. Công tác giám sát có nhiều đổi mới về phương thức, về cơ sở nhiều hơn để nắm bắt thực tiễn địa phương, tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của các ngành liên quan, đối thoại với các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài.

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân kịp thời và được chú trọng. Tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa cơ quan dân cử, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội để xử lý đơn thư của công dân, giải quyết những vướng mắc trong thực thi pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp.

 

Đặc biệt, sự nỗ lực của Thường trực HĐND và các ban HĐND trong việc không ngừng đổi mới công tác điều hành, sáng tạo trong tổ chức kỳ họp không giấy, khoa học và bài bản trong công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp rất đáng được ghi nhận. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND luôn làm tròn trách nhiệm với cử tri, giữ được mối liên hệ mật thiết, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND, thay mặt cử tri thực hiện chức năng quyết định và giám sát. Những nỗ lực của Thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp được cử tri trong toàn tỉnh đánh giá cao, góp phần giúp HĐND hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

 

Với những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã khẳng định “HĐND các cấp từng bước phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. HĐND tỉnh đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; kịp thời thể chế hóa các chủ trương của cấp ủy thành cơ chế, chính sách, tạo khuôn khổ, môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện kịp thời”.

 

Những kết quả HĐND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đề nghị chúng ta chúc mừng kết quả đạt được của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Thưa các đồng chí!

         

Bên cạnh kết quả đạt được, tôi đồng tình cao với đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân đã được thể hiện trong Báo cáo tổng kết; đồng thời, Thường trực HĐND cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đây là cơ sở để HĐND tỉnh khóa mới tiếp tục nghiên cứu và đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 

Thưa các đồng chí!

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND khóa VII sắp kết thúc, hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ngành, đoàn thể các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

Thứ nhất, sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh càng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát và các hoạt động thường xuyên theo luật định, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 mà kết luận của Tỉnh ủy, nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

 

Trước mắt, cùng với tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19; tích cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện các bước của quy trình bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, từ đó thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia công tác bầu cử, để ngày bầu cử 23/5 sắp tới thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

 

Thứ hai, ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, cần tập trung chuẩn bị để tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, nhân sự của HĐND khóa mới theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh khóa mới chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQVN các cấp nghiên cứu trình HĐND khóa mới ban hành Quy chế hoạt động của HĐND, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với Đoàn ĐBQH, UBND và UBMTTQVN.

 

Thứ ba, trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan HĐND, Thường trực và các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND; phối hợp chặt chẽ với UBND, các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

 

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, ban hành các quyết sách, tăng cường công tác giám sát để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”. Cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tăng tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm khá của cả nước”.

 

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể đại biểu HĐND, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

 

Xin trân trọng cảm ơn!

       

* Đầu đề do Tòa soạn đặt 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây