Diễn văn Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Thứ hai - 16/11/2020 08:31 729 0

* Đ/c Đào Mạnh Hùng – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Kính thưa: .……………………..……… ………………

                  Cùng đ/c lãnh đạo lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh
  • Các đc nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ!
  • Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 ngày truyền thống Mặt trận TQ Việt Nam - Trong những ngày qua, trên khắp các khu dân cư trong toàn tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQVN các cấp đã cùng về với “ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" trên tinh thần sẽ chia với những thiệt hại của nhân dân do các đợt lũ lịch sử tháng 10 vừa qua, cùng thắp sáng ngọn lửa tình nghĩa, nhân lên giá trị của truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước thương dân trong mỗi chúng ta.
 Hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hết sức vinh dự và vui mừng tiếp tục được đón nhận sự quan tâm Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; đón nhận tình cảm của các vị Nguyên lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận TQ tỉnh qua các thời kỳ, các vị khách quý tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận TQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQ Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đ/c lãnh đạo tỉnh, quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống !
IMG 4940
Đ/c Đào Mạnh Hùng – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trình bày Diễn văn Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Kính thưa tất cả quý vị,
Lịch sử Việt Nam ta là thiên lịch sử hào hùng về dựng nước và giữ nước; ngay từ trong buổi bình minh lịch sử, sức mạnh của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc đã được xây dựng nên trên cơ sở cộng đồng đoàn kết, quốc gia thống nhất của người bản địa, đã tạo cho cộng đồng người Việt có sức mạnh để chiến thắng giặc ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên. Từ đó trải qua hơn ngàn năm lịch sử, vận nước có lúc thăng trầm, song lòng yêu nước, sự gắn kết cộng đồng từ trong  truyền thuyết Thánh Gióng, cho đến tuyên ngôn hào hùng “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” đã thể hiện tinh thần quật khởi, sức sống mãnh liệt và năng lực sáng tạo phi thường của nhân dân ta; Khẳng định đoàn kết, yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta.
  Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước; nhận thức „Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" và vận dụng nhất quán quan điểm“dân là gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”,  90 năm trước đây, chỉ sau 9 tháng Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, ngày 18-11-1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận TQ Việt Nam. Nhiều tên gọi được thay đổi để phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử cách mạng, song sứ mệnh lịch sử của Mặt trận Tổ quốc luôn thống nhất nội hàm tập hợp, đoàn kết toàn dân thực hiện mục  tiêu độc lập dân tộc và CNXH.
Với sứ mệnh lịch sử của mình, Hội Phản đế đồng minh, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận phản đế, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp các tầng lớp Nhân dân; liên minh các đảng phái yêu nước và các tổ chức cứu quốc; đoàn kết, động viên toàn dân anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân xâm lược, góp phần quan trọng, quyết định thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đất nước mới độc lập, buổi đầu khó khăn chồng chất khó khăn, Các tầng lớp nhân dân tiếp tục Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt để vừa dựng xây hậu phương vừa tham gia đánh thực dân Pháp. Chiến thắng vang dội Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” một lần nữa khẳng định sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường của muôn triệu nhân dân các dân tộc Việt nam với những hình ảnh chân thực, đi vào cảm xúc mỗi người của nhà thơ Tố Hữu: Dốc Pha Đin chị gánh, anh thồ; Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát; Dù bom đạn xương tan thịt nát; Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh”
Khẳng định giá trị truyền thống của dân tộc đã được kiểm nghiệm qua lịch sử đấu tranh; Tại Ðại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời hiệu triệu toàn dân: "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Lời hiệu triệu của Người lập tức vang vọng khắp non sông;  tiếp tục nhân lên sức mạnh dân tộc để chiến chiến đấu và chiến thắng với tinh thần „ Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nhân dân và quân đội ta đánh thắng đế quốc xâm lược bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhất là qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Hiến pháp và các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay luôn khẳng định vị trí mang tầm chiến lược của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị - bởi Mặt trận là hình thức tập hợp lực lượng, là trung tâm của đại đoàn kết dân tộc. Trên tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhiệm vụ trọng tâm của Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng vào tạo dựng và phát triển các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Góp phần hoàn thiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Góp phần xây dựng tổ chức bộ máy Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh

Kính thưa quý vị đại biểu!
Cùng với sự hình thành và lớn mạnh của Đảng bộ Quảng Trị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn được thành lập và sớm tham gia vào các phong trào hành động cách mạng.  Các lực lượng xã hội đã được tập hợp, thống nhất để tạo nên sức mạnh cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu giải phóng quê hương,  khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến  thắng thiên tai, nổ lực vươn lên từ trong gian khó.
Đặc biệt, từ sau ngày Tỉnh nhà được tái lập, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã nổ lực đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa;  vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo, giải quyết an sinh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” đã làm nên cuộc cách mạng thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Quảng trị từ kết quả to lớn của hiến kế, hiến công, hiến tài sản của mỗi người dân.
Phong trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã  góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh, chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai… Trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, nhưng hàng năm Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động hơn 17 tỷ đồng và đã hỗ trợ xây dựng mới hơn 223 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ gia đình nghèo... Thông qua chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, hàng năm đã vận động, trao tặng hơn 23.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Góp phần hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid – 19, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm trị giá hơn 19 tỷ đồng để hỗ trợ, động viên nhân dân và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Và trong trong những ngày này, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của các đợt lũ tháng 10 vừa qua; hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã nhân lên tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái bằng tất cả những nỗ lực của chính mình, phối hợp thống nhất cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng của tỉnh để triển khai các chiến dịch cứu trợ, vận động cứu trợ, kịp thời động viên bà con nhân dân vùng lũ, vùng sạt lỡ đất vượt qua đau thương, mất mát để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Thông qua những hoạt động thiết thực của Mặt trận TQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư trong tỉnh để củng cố và tăng thêm niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; khẳng định giá trị cốt lõi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó là: Luôn tiêu biểu cho truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kính thưa quý vị đại biểu!
0 0 Quang Hiep 0 0 Mat tran 3
Quang cảnh chung Toạ đàm Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)
Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tự hào về nhũng đóng góp tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận Quảng Trị trong xây dựng, gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc; gắn với tập hợp, đoàn kết, phát huy trụ cột sức mạnh quần chúng nhân dân để thực hiện mục tiêu đổi mới và xây dựng quê hương Quảng Trị. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên của mình tiếp tục nâng cao vai trò để xây dựng, củng cố và mở động khối đại đoàn kết; nhân lên lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần trách nhiệm trong mỗi con người, tạo động lực mới hơn, mạnh mẽ hơn cho công cuộc đổi mới và phát triển. Các nội dung hoạt động trọng tâm của Mặt trận các cấp trong giai đoạn mới được xác định là:
1.Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân; cùng toàn Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tạo nguồn sức mạnh tổng hợp, phát huy  nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách. Trước mắt, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.
2. Nổ lực đổi mới  nội dung hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân nhằm  đưa  các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.  Tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong xã hội hướng đến thực hiện có hiệu quả cuộc vận động  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  phong trào ”cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và nhiều cuộc vận động, phong trào lớn của Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động.
3. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân; hát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; mở rộng, phát quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Trước mắt là phối hợp để tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4. Đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân theo tinh thần“chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, nhằm phát huy lòng yêu quê hương đất nước của Nhân dân, tạo mối quan hệ hài hoà với Nhân dân nước bạn Lào; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia bình yên.
5. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở, khu dân cư và hộ gia đình; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình, tận tâm phục vụ Nhân dân, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ được giao.
Kính thưa Quý vị Đại biểu!
Để có được những thành quả đáng mừng trong xây dựng tổ chức và hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở hôm nay, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, của các cấp, các ngành - là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, thế hệ tiếp nối thế hệ nổ lực phát huy.
Trong không khí đầm ấm đầy nghĩa tình của buổi tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống, cho phép tôi được thay mặt Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh và các tổ chức thành viên - xin trân trọng gửi lời cảm ơn và sự tri ân sâu sắc của mình đến các đồng chí nguyên Lãnh đạo UBMT, các thế hệ cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vụ trang cấp tỉnh; Cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND và các lực lượng ở địa phương đối với UBMT và các tổ chức thành viên trong thời gian qua – và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ, động viên của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành để Mặt trận tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, trách nhiệm Đại đoàn kết của mình; tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, dựng xây trên quê hương Quảng Trị Anh hùng.

Một lần nữa,  xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí Nguyên Lãnh đạo UBMT tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây