Tăng cường thực hiện chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ năm - 14/04/2022 21:18 410 0
(QTO) - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi có điều kiện phát triển kinh tế- xã hội (KT - XH) thường khó khăn hơn ở vùng đồng bằng. Nhằm thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước, Đảng, Nhà nước tiếp tục có các chủ trương, chính sách phát triển KT - XH vùng này giai đoạn 2021- 2030 như: Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg. Tại tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 15/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Xây dựng đường giao thông ở vùng núi Vĩnh Linh - Ảnh: T.C.L
Xây dựng đường giao thông ở vùng núi Vĩnh Linh - Ảnh: T.C.L

Để thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho chương trình, ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình. Nhằm cụ thể hóa chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII.

 

Theo đó, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện chương trình tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

Chương trình thực hiện bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể đã đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hoàn thành kế hoạch và đảm bảo không vượt quá tổng mức vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn trước nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện đã được tích hợp vào nội dung chương trình giai đoạn này; tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn, bản khó khăn nhất, xã an toàn khu, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn, các địa bàn thiếu hụt cơ sở hạ tầng thiết yếu, xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch.

 

Việc phân bổ vốn phải đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách của chương trình; tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chương trình trên cơ sở nội dung, định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên, phù hợp với đặc thù, điều kiện, tiềm năng, lợi thế từng địa phương, từng vùng theo quy định của pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, dễ thực hiện. Phân bổ kế hoạch vốn hằng năm cho các đơn vị thực hiện chương trình theo kết quả thực hiện giải ngân của năm trước năm kế hoạch, ưu tiên phân bổ cho địa phương, dự án, tiểu dự án, nội dung của chương trình đảm bảo tiến độ giải ngân.

 

Ngân sách địa phương đảm bảo bố trí đủ vốn đối ứng cho cả chương trình theo tỉ lệ được quy định tại Quyết định số 39/QĐ/TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vốn phân bổ của chương trình phải tập trung, không phân tán, dàn trải, đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán, dễ áp dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Chương trình được triển khai thực hiện theo 10 dự án tập trung vào các nội dung như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS và miền núi. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch.

 

Thực hiện chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Đầu tư phát triển nhóm DTTS còn nhiều khó khăn như: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển KT - XH nhóm DTTS còn nhiều khó khăn; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình; biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phục vụ tổ chức triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2030. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KT - XH, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 

Việc ban hành quy định này của HĐND tỉnh là một bước cụ thể hóa quy định của Thủ tướng Chính phủ và làm căn cứ lập kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình và giao vốn cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thúc đẩy vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh phát triển.

Tác giả bài viết: Trần Cát Linh

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây