Lựa chọn các nội dung bức xúc nhất trong nhân dân để giám sát

Thứ hai - 23/07/2018 20:36 244 0
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng:“Thấy sự quan tâm của từng tỉnh đối với từng nhiệm vụ cụ thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận các tỉnh đã biết lựa chọn các nội dung bức xúc nhất trong nhân dân để giám sát. Những kết quả làm được và kiến nghị trong công tác này rất thực tế”.
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ngày 23/7/2018, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban cụm thi đua 6  tỉnh bắc sông Hậu (Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang) và toạ đàm “Vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội”.    
Trong 6 tháng qua, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân luôn được Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp bám sát, quan tâm; công tác thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đồng bào các dân tộc và tôn giáo được tăng cường; chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đồng thuận của toàn xã hội.
Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân.Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ các cấp tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả MTTQ các cấp các tỉnh trong cụm, đã vận động người dân tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới được trên 293,4 tỷ đồng qua đó triển khai thực hiện được nhiều công trình, phần việc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Công tác vận động hỗ trợ người nghèo tiếp tục có những cách làm sáng tạo, thu hút ủng hộ xã hội. Qua 6 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức thành viên các tỉnh trong cụm đã vận động được trên 215 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”có bước phát triển mới gắn với thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước.
Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ. MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả.Từ đó uy tín của Mặt trận Tổ quốc ngày càng nâng cao, được sự đồng thuận, hưởng ứng trong nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long đánh giá cao vai trò của MTTQ trong quá trình đóng góp thành tích chung của địa phương: MTTQ và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.Chú trọng hướng về cơ sở, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ ngày càng thiết thực, hiệu quả, sát với đời sống xã hội và phát huy quyền làm chủ nhân dân. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước…
Chia sẻ về những khó khăn trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, bà Lê Hồng Đào, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Tỉnh uỷ, tạo điều kiện cho đoàn được đi học tập về kinh nghiệm trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội để học hỏi các mô hình hay, các cách làm hiệu quả về công tác này. Thời gian qua, hệ thống Mặt trận tỉnh Vĩnh Long triển khai công tác giám sát từ tỉnh xuống cơ sở thực hiện khá nhuần nhuyễn.Hàng năm, đều đưa ra các nội dung giám sát cụ thể, một năm đề ra trên 2 chủ đề để giám sát.
Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện bà Lê Hồng Đào cho biết: Thời gian qua việc đề xuất sau giám sát, phản biện còn bị xem nhẹ, chưa được chế tài. Cán bộ MTTQ các cấp rất quan trọng, vì vậy cần đào tạo bài bản hơn nữa, trang bị kiến thức cho cán bộ Mặt trận, nhất là cơ sở. Mặt trận phải nhạy và lựa chọn nội dung giám sát, sát với tình hình thực tế. Phát huy tối đa nguồn lực hiện có như, hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học để cùng giúp cho mình làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện. Nâng cao vai trò giám sát, kiên trì với nội dung giám sát, theo đuổi đến cùng sự việc.
Thời gian qua, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội ở cơ sở, chia sẻ về kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, bà Trần Thanh Loan, Chủ tịch UBMTTQ phường An Thạnh cho biết: Mọi hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phải đảm bảo có sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, nhất là sự kiên quyết trong chỉ đạo của Đảng uỷ đối với UBND. UBND phải ủng hộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, để từ đó giúp chính quyền kịp thời chấn chỉnh khắc phục khuyết điểm hạn chế, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Chủ động phối hợp lựa chọn nội dung, thời gian giám sát gắn với điều kiện, nhiệm vụ chuyên môn…
Đánh giá về tầm quan trọng và vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, ông Kim Sang, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinhcho biết thêm:Từ sau khi có Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về nâng cao vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát phản biện, cho thấy, vai trò của công tác giám sát phản biện xã hội của MTTQ ngày càng rõ nét hơn.Cán bộ Mặt trận, ý thức được vai trò chủ thể, không đứng ngoài các vấn đề chính trị của địa phương. Thực hiện công tác dân chủ cơ sở ngày càng rộng rãi hơn. Thu hút được người dân tham gia giám sát phản biện xã hội.
Ông Nguyễn Hữu Dũng Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam ghi nhận được 5 kết quả nổi bậtcủa 6 tỉnh trong cụm thi đua bắc sông Hậu,cụ thể:Các nội dung hoạt động của MTTQ các cấp, các tỉnh có sự lựa chọn, tập trung công việc trọng tâm, trọng điểm, huy động nguồn lực nhân dân hưởng ứng. Từ đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Cụ thể về vận động nguồn lực được 293,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.Đây là minh chứng sinh động nhất thể hiện sự đóng góp của MTTQ các tỉnh trong xây dựng nông thôn mới.
“Thấy sự quan tâm của từng tỉnh đối với từng nhiệm vụ cụ thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận các tỉnh đã biết lựa chọn các nội dung bức xúc nhất trong nhân dân để giám sát. Những kết quả làm được và kiến nghị trong công tác này rất thực tế”.
Công tác tuyên truyền vân động nhân dân được MT các tỉnh quan tâm, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Vận động các tổ chức nhân dân quan tâm đến công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội thể hiện cụ thể con số vận động được 215 tỷ đồng.

Ban thường trực Mặt trận các tỉnh chủ động tham mưu cho cấp uỷ các cấp hướng dẫn cụ thể thực hiện công tác, nhiệm vụ chỉ đạo của Ban thường trực UBTWMTTQ Việt Nam;mối quan hệ giữa Mặt trận trong công tác phối hợp với HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh được thể hiện rõ nét, cụ thể nhất trong công tác thực hiện quy chế. Từ đó vai trò Mặt trận ngày càng được nâng lên, điều đặc biệt được nhân dân hết sức ghi nhận.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả nổi bật, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng chỉ ra một số tồn tại cần quan tâm hơn, cụ thể: Việc thực hiện đa dạng hoá công tác tập hợp nhân dân chưa được đa dang, phong phú.Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân chưa kịp thời, chưa kịp thời phản ánh với cấp uỷ và phối hợp với chính quyền giải quyết.
Nhiều nội dung thực hiện đặt ra trong cuộc sống còn gây bức súc trong nhân dân, cụ thể về môi trường,sạt lở bờ sông, tranh chấp đất đai, khiếu kiện còn xảy ra nhiều, đòi hỏi vai trò trách nhiệm của MTTQ các cấp cần chủ động đề xuất hướng xử lý kịp thời.
“Đối với vấn đề phản biện, việc nhận thức một số cấp uỷ về công tác phản biện chưa tốt, Mặt trận chưa phối hợp bài bản với cấp uỷ các cấp”.
Về hướng tới Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tỉnh trong cụm bắc sông Hậu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Mặt trậncó vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu với cấp uỷ các cấp trao đổi thông tin với chính quyền kịp thời; qua thực tiễn vừa qua, cho thấy sự phối hợp tham mưu cấp uỷ, chính quyền đề xuất những giải pháp với chức năng nhiệm vụ của Mặt trận các cấp cần hết sức quan tâm.
Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Ngoài ra Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị Mặt trận các tỉnh trong cụm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng Ngày hội đại đoàn kết.
Quan tâm hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, các tỉnh có chung đường biên giới tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giao lưu với các địa phương có cùng đường biên, tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào. 
Tiếp tục thực hiện tốt vai trò trong công tác giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà gia đình chính sách tỉnh Vĩnh Long
Trước đó chiều ngày 22/7 Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, ông Nguyễn Văn Đá (Khóm 4, Phường 5)- thương binh ¾ và bà Trần Thị Ba (Khóm 2, Phường 5)- mẹ liệt sĩ Trịnh Văn Sơn tại TP Vĩnh Long.
 

Tác giả bài viết: Quốc Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

baucutrai
baucuphai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây