Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đồng lòng, đồng sức, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 *

Thứ tư - 18/07/2018 21:15 197 0

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đồng lòng, đồng sức, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 *

(QT) – Sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã thành công tốt đẹp. Báo Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí NGUYỄN VĂN HÙNG, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh!

 

Thưa các vị đại biểu khách mời!

 

 Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

 

Sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ, đề cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. 

 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét 30 báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 12 nghị quyết. Trong đó có 1 nghị quyết nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; 9 nghị quyết chuyên đề về: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp  tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 – 2021; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020; Phê chuẩn danh mục dự án, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng bổ sung năm 2018; Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019-2022; Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến 2030; Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Bãi bỏ lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch đối với UBND cấp xã, cấp huyện tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh... và 2 nghị quyết về phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND tỉnh và về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6.

 

Ngoài 3 nghị quyết thường kỳ theo luật định, 9 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung theo hai nhóm chính sách:

 

Nhóm thứ nhất là chính sách địa phương để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thể hiện rõ việc chấp hành luật của Quốc hội, nghị định của Chính phủ đã ban hành, sự quyết tâm cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong việc luôn đồng hành, tạo điều kiện để kiến tạo một môi trường kinh doanh, khởi nghiệp thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Ban hành và cụ thể hóa các văn bản pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết HĐND tỉnh để đảm bảo việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Nhóm thứ hai là những chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng yếu thế như: hỗ trợ đất ở, kinh phí hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ người dân tộc thiểu số; quy định hỗ trợ phát triển đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Đây là những chính sách địa phương được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực. Nhóm đối tượng hỗ trợ theo hướng tạo cơ chế chính sách thông thoáng, hỗ trợ thiết thực cho lĩnh vực trụ cột phát triển để thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương. Chính sách hỗ trợ cực phát triển thấp để vươn lên trung bình ổn định cuộc sống nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 -2020 và những năm tiếp theo của tỉnh ta.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, báo cáo của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri trong thảo luận, tranh luận, chất vấn theo tinh thần: Thảo luận sâu, tranh luận rõ để tạo sự thống nhất cao. UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã giải trình làm sáng tỏ nhiều nội dung mà đại biểu quan tâm, làm cho kỳ họp sôi nổi và nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng lòng mong đợi của cử tri trong tỉnh.

 

HĐND thống nhất nhận định: Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều điểm nổi bật, nhiều cuộc tiếp xúc với tổ chức, doanh nghiệp với nước ngoài được đẩy mạnh và tiến hành đàm phán thành công một số dự án có quy mô lớn.

 

Nhiều dự án đã được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương thống nhất về cơ chế và hỗ trợ để thực hiện trong những năm tiếp theo. Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng và khẳng định thực hiện tái cơ cấu triển khai đúng hướng, năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có bước cải thiện, xây dựng được các mô hình điểm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Các dự án trọng điểm xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và năm 2018 đã và đang được tích cực triển khai thực hiện.

 

Với 3 nhóm vấn đề mà đại biểu quan tâm là: Thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường và một số vấn đề khác liên quan đến ý kiến kiến nghị cử tri, các đại biểu là phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân chủ quan trong việc chấp hành chưa nghiêm trong công tác quản lý, điều hành ở các ngành, các địa phương. Sự vận hành của hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu ở một số lĩnh vực chưa tạo được chuyển biến rõ nét.

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói chung và một số chỉ số thành phần chậm được cải thiện. Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch còn chưa đồng bộ và quyết liệt, còn lúng túng trong việc tạo quỹ đất sạch để đón một số nhà đầu tư chiến lược. Chưa tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển kinh tế trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

 

Công tác quản lý và giải ngân chưa tốt dẫn đến kìm hãm sự phát triển, nhất là các dự án ODA. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, khoáng sản, đất đai vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, sử dụng khai thác tài nguyên chưa thực sự tiết kiệm, hiệu quả, còn để thất thoát nguồn lực cả về phía nhà nước và doanh nghiệp khai thác, chế biến.

 

Công tác tuyên truyền pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương, trên lĩnh vực đất đai còn nhiều hạn chế, còn thiếu chủ động trong đối thoại, hòa giải và thuyết phục nhân dân. Tình hình ma túy, tội phạm, tai nạn giao thông, công tác điều tra, truy tố xét xử, thi hành án, hòa giải cơ sở vẫn còn diễn biến phức tạp. Phát triển giáo dục miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là yêu cầu trong việc đầu tư xây dựng trường học, nhà ở công vụ cho giáo viên và sự cần thiết phải có chính sách hỗ trợ cho nhân viên dinh dưỡng tại các trường mầm non. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vẫn còn sai sót trong y khoa, việc tháo gỡ khó khăn, bất cập trong mối quan hệ giữa ngành bảo hiểm và y tế chưa kịp thời, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang hết sức bức xúc.

 

Từ những khó khăn, hạn chế yếu kém trên cần được các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trước cử tri, khẩn trương đề ra giải pháp để khắc phục; HĐND tăng cường công tác giám sát, đôn đốc thực hiện trong thời gian tới. 

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

Quán triệt Kết luận số 87-KL/TU ngày 13/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018, HĐND tỉnh thống nhất cao với các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, môi trường và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018 do UBND tỉnh đã đề ra và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất; tổ chức sản xuất nông nghiệp vụ hè thu 2018 đúng lịch thời vụ, theo dõi tình hình sâu bệnh để chủ động phương án phòng tránh, khắc phục. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tăng cường sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Chủ động chỉ đạo phòng, chống cháy rừng; phòng chống bão lụt, thiên tai. Tiến hành rà soát thực tế các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 để tập trung nguồn lực hỗ trợ, phấn đấú thực hiện đạt các tiêu chí về đích theo kế hoạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù riêng có của địa phương gắn với việc liên kết hình thành các tour, tuyến du lịch mới liên tỉnh. Tổ chức triển khai tích cực Chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021 và các chính sách vừa được HĐND tỉnh thông qua.

 

2. Tập trung thực hiện các giải pháp làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu vượt thu ngân sách nội địa, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, rà soát các nguồn thu, đối tượng thu chưa thu đúng, thu đủ; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế; phát triển, nuôi dưỡng các nguồn thu; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, nhất là các dự án ODA, các dự án quan trọng đã được bố trí. Xử lý vốn nợ đọng, rà soát và kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn. Tăng cường kiểm tra giám sát các cơ quan quản lý, 3 Ban quản lý dự án tập trung gắn với xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong việc làm thất thoát nguồn vốn chậm giải ngân theo quy định.

 

3. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách địa phương; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và theo Thông báo số 443-TB/TU ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ động, tích cực làm việc với các tập đoàn kinh tế đã có biên bản ghi nhớ để xúc tiến triển khai thực hiện các cam kết. Khẩn trương rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả, trái pháp luật. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018 - 2019. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 86 - KL/TU ngày 5/7/20118 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch các điểm mỏ chưa được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

 

4. Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng những sự kiện chính trị của quê hương đất nước. Tiếp tục đa dạng hóa các nguồn lực, hỗ trợ các địa phương để thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Duy trì chất lượng mũi nhọn và đại trà khi tiến hành sắp xếp lại mạng lưới các trường học theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2018-2019; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

 

5.Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, trong đó thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp gắn với việc thực hiện đề án vị trí việc làm và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau khi thực hiện sáp nhập. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết chấm dứt tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu của một số cán bộ thực thi công vụ. Sớm triển khai thực hiện việc doanh nghiệp tham gia đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ. Minh bạch hóa các hoạt động kiểm soát, kiểm hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thông quan thuận lợi nhất, nhanh nhất khi qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay. Quan tâm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng tăng cường đối thoại, đúng thẩm quyền; kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

 

6. Tiếp tục củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

 

 Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đánh giá cao và biểu dương tinh thần, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của UBND, MTTQ, các cơ quan tư pháp, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Đặc biệt, tại kỳ họp này, trên cơ sở đề xuất của các đại biểu, HĐND tiếp tục lựa chọn các nhóm vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm để đưa ra thảo luận, chất vấn. Đồng thời chuyển ý kiến kiến nghị cử tri qua đường dây nóng để UBND tỉnh trả lời ngay tại kỳ họp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được cử tri đồng tình.

 

 Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu qua các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu HĐND tỉnh hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương.

 

 HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đồng lòng, đồng sức và luôn có ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn bằng sự sáng tạo trong từng hành động cụ thể, để tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Kỳ họp HĐND được tiến hành vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2018). Để hoạt động kỷ niệm thiết thực, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động làm việc, tranh thủ thêm được một số nguồn lực từ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hỗ trợ 3,5 tỷ đồng xây nhà cho người nghèo, TP. Hải Phòng hỗ trợ cho tỉnh 17 tỷ đồng để sửa chữa một số hạng mục ở nghĩa trang liệt sĩ và 15 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình chính sách và gần 500 phần quà từcác cơ quan trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và một số bộ, ngành khác. Bộ LĐ, TB & XH đã hỗ trợ 10 tỷ đồng để sửa chữa lại phần bia mộ tại tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các tỉnh, thành, các bộ, ngành trung ương trong việc chung tay cùng Quảng Trị thực hiện chính sách với người có công. Từ diễn đàn kỳ họp này, HĐND tỉnh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước. Bằng sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân toàn tỉnh nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” có những hành động thiết thực để góp phần chia sẻ, giảm bớt những mất mát, đau thương đối với các gia đình thương binh và liệt sĩ.

 

Cuối cùng, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

baucutrai
baucuphai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây