Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển

Thứ năm - 15/10/2020 23:24 227 0
(Trích tham luận của đồng chí ĐÀO MẠNH HÙNG, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh)
 
(QTO) - 5 năm qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết lao động sáng tạo, thi đua xóa đói giảm nghèo; các hoạt động phối hợp với cấp chính quyền, các ngành truyền thông, thông tin, kết hợp với triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Chủ động phối hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, đối thoại, trao đổi thông tin với các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc.
 
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng trình bày tham luận tại đại hội - Ảnh: Thành Dũng
Qua 5 năm thực hiện, MTTQ các cấp đã bám sát mục đích, nguyên tắc của giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, chủ trì, phối hợp tổ chức 148 cuộc giám sát, 15 cuộc kiểm tra; phối hợp giám sát, khảo sát 365 cuộc về các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và quyền lợi ích cơ bản của tổ chức, cá nhân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp, kéo dài…
 
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ các cấp đã tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, với 369 ý kiến. Chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tổng hợp 78 ý kiến theo 5 nhóm vấn đề. Nhằm tăng cường công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực đã triển khai chuyên đề “Mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
 
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động đã bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của tỉnh và mỗi địa phương. Những kết quả đạt được trong việc phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng tạo nên sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, từ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân chưa cao; việc nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của quần chúng có lúc, có nơi thiếu nhạy bén, kịp thời nên còn lúng túng, bị động trong xử lý các vụ việc bức xúc và vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên một số nơi chưa cụ thể, thiếu chặt chẽ, nhiều chương trình phối hợp còn hình thức nên hiệu quả không cao, chưa khắc phục được sự chồng chéo, trùng lắp trong triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Chưa phát huy hết vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, bảo vệ và thực thi pháp luật cũng như việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
 
Để Mặt trận tiếp tục thực sự là vai trò “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt của mình trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tạo đồng thuận xã hội để góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày một phát triển, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị với Đại hội một số giải pháp cơ bản như sau:
 
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu rộng Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần cụ thể hóa phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.
 
Thứ hai, đề nghị Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm lãnh đạo toàn diện; định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Mặt trận và các tổ chức tổ chức thành viên Mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Thứ ba, đề nghị Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh có liên quan; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận thông qua các chương trình phối hợp trong nhiệm kỳ mới; tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân.
 
Thứ tư, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách, chế độ đối với cán bộ làm công tác vận động quần chúng, đồng thời tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Nguồn tin: www.baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây