Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng LLVT tỉnh Quảng Trị vững mạnh toàn diện

Thứ hai - 21/12/2020 07:34 1.024 0
* Thượng tá NGUYỄN HỮU ĐÀN, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị
 
(QTO) - Cách đây vừa tròn 76 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) cho cách mạng Việt Nam, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã được thành lập. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của LLVT cách mạng Việt Nam; đồng thời, khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
 
76 năm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, QĐND Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.
 
Từ chiến công đầu Phai Khắt, Nà Ngần, chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch Biên giới (1950) đến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc để tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; từ những chiến thắng Ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài, Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme; những chiến dịch Mậu Thân 1968, Đường 9 - Nam Lào, “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng toàn dân làm nên những chiến công chói lọi, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, QĐND là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược của đất nước. Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường “Thế trận lòng dân” và tiềm lực thế trận quốc phòng toàn dân. Quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, QĐND Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai - Ảnh: X.D​
 
Song hành cùng sự lớn mạnh của QĐND Việt Nam, trong 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Quảng Trị đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà lập nên nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Bám trụ kiên cường, lập công xuất sắc, vững mạnh toàn diện” góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng.
 
Là một bộ phận không tách rời của QĐND Việt Nam và LLVT Quân khu 4, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị, từ Chi đội giải phóng quân đầu tiên mang tên Thiện Thuật với 1.500 cán bộ, chiến sĩ, được Nhân dân đùm bọc, chở che, LLVT Quảng Trị từng bước trưởng thành lớn mạnh, trở thành lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, dành nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào lịch sử vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng. Ngày 6/11/1978, Đảng, Nhà nước đã ký quyết định tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho LLVT Quảng Trị, hàng nghìn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trải qua bom đạn chiến tranh, gian khổ của những ngày đầu hòa bình lập lại và trong công cuộc đổi mới đất nước, LLVT Quảng Trị đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn sát cánh cùng Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, đưa sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Quảng Trị tiến lên trong giai đoạn mới, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của tỉnh nhà.
 
Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT Quảng Trị không ngừng rèn luyện và trưởng thành, nâng cao trình độ về mọi mặt theo hướng “Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Từng bướcnâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời bình là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Dù trong hoàn cảnh nào, LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.Đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn và tích cực tham gia giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra, từng bước ổn định đời sống; giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với LLVT tỉnh.
 
Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 (1944 - 2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989 - 2020), LLVT tỉnh Quảng Trị ra sức thi đua, lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng quê hương Quảng Trị giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nguồn tin: www.baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây