Hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” ở Hải Lăng

Thứ tư - 05/01/2022 04:13 417 0
(QTO) - 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Hải Lăng đạt được nhiều kết quả nổi bật, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nâng lên, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đạt và vượt kế hoạch nhiều mục tiêu mà Đảng bộ huyện đề ra.
Từ thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi ở Hải Lăng - Ảnh: M.Đ
Từ thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế giỏi ở Hải Lăng - Ảnh: M.Đ

Để thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng sâu rộng, có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng chỉ đạo các cấp, các ngành phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân làm “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng các điển hình trong công tác dân vận; phong cách làm công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

 

5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực; đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình như: “Tổ hợp tác sản xuất cánh đồng lớn” tại xã Hải Phong; vận động các tổ chức, cá nhân trên các tuyến đường trồng hoa và cây xanh đảm bảo xanh - sạch - đẹp - sáng tại xã Hải Quy; “Khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” tại xã Hải Thượng; vận động Nhân dân thôn Phước Điền xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; xóa bỏ những tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang tại xã Hải Định…

 

Kết quả đạt được của phong trào thi đua “Dân vận khéo” thể hiện rõ trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới như: Sản xuất nông nghiệp phát triển theo chiều sâu đạt nhiều kết quả quan trọng cả về quy mô, năng suất, giá trị sản phẩm; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, liên doanh, liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích; tập trung chỉ đạo việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, thành lập tổ hợp tác, nhóm hộ thuê đất xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa chất lượng cao.

 

Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng gò đồi, vùng cát. Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp có quy mô trang trại, gia trại gắn với an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có nhiều chuyển biến tích cực, có 12 xã về đích nông thôn mới. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” phát triển rộng khắp. Chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển vững chắc; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của các cấp về nhiệm vụ QP - AN. Thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc nhạy cảm, phức tạp; tổ chức nhiều cuộc đối thoại để tuyên truyền, thông tin trực tiếp đến người dân và tháo gỡ các vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, ổn định tình hình, không để bị động, bất ngờ.

 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy, nổ và đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường. Chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mô hình tự quản về ANTT được nâng lên. Lực lượng vũ trang được quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao các mặt công tác. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

 

Cán bộ, đảng viên có đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng gắn với việc thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm và đa dạng về nội dung, hình thức.

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Lăng Hoàng Thị Phương Nam cho biết, công tác dân vận của Đảng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng. Các cấp uỷ đảng, chính quyền thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” cho cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tích cực thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

Qua thực hiện phong trào đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về công tác dân vận trong tình hình mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH, QP - AN và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 5 năm qua, có 379 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực kinh tế và xây dựng nông thôn mới có 299 mô hình, lĩnh vực văn hóa - xã hội có 45 mô hình, lĩnh vực QP - AN có 30 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 5 mô hình.

 

Đặc biệt, có một số mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa lớn được tỉnh và huyện tuyên dương, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải phóng nhanh mặt bằng xây dựng các dự án; xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; xây dựng các loại quỹ khuyến học, tình nghĩa, tình thương, xoá nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo; vệ sinh môi trường; cải cách thủ tục hành chính; Nhân dân tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tác giả bài viết: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây