Nâng cao chất lượng toàn diện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Chủ nhật - 23/10/2022 21:08 201 0
(QTO) - Ngày 23/4/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 54/2002/QĐTTg thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị trực thuộc UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, ngày 19/9/2002 UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo tỉnh. Từ đó Ban Tôn giáo tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Đến năm 2008, thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP, ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Chính phủ, Ban Tôn giáo được sáp nhập vào Sở Nội vụ.
NGUYỄN VĂN HIỆT, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị
 
Từ những ngày đầu mới thành lập, với số lượng công chức rất ít (3 người, trong đó có 2 lãnh đạo và 1 hợp đồng lao động), phương tiện, điều kiện làm việc còn khó khăn, thiếu thốn, Ban Tôn giáo tỉnh quyết tâm từng bước tiếp cận công việc, khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu tham mưu Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước (QLNN) về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh sớm ổn định về tổ chức, bộ máy và đi vào hoạt động hiệu quả.
 
Cán bộ, công chức của ban được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao về kỹ năng, kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm lập trường đúng đắn; kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp về những chủ trương và giải pháp cụ thể liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Tôn giáo tỉnh là đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.
 
Đặc biệt, từ khi có Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/ NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo được chú trọng, công tác phổ biến pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về tôn giáo được quan tâm. Ban đã tổ chức và phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 59 hội nghị tập huấn, trên 8.200 lượt người là cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp và chức sắc, nhà tu hành, chức việc tôn giáo tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLNN và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo.
 
Công tác QLNN đối với các hoạt động tôn giáo có bước chuyển biến tích cực. Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo. Hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo sinh hoạt tôn giáo theo đúng hiến chương, điều lệ, bảo đảm tuân thủ pháp luật, phát huy truyền thống yêu nước gắn bó, đồng hành với dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương.
 
Các tổ chức tôn giáo chủ động xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục dạy nghề, bảo trợ xã hội… góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo an sinh xã hội. Nhiều tổ chức giáo hội có những sáng kiến, chương trình cụ thể gắn với đặc điểm sinh hoạt của tôn giáo mình như: Phật giáo xây dựng “Chùa cảnh văn hóa”, “ Tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới”, Công giáo xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến”, “Tâm sáng hướng thiện”; Tin lành với các công trình khoan giếng nước sạch, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số,… đem lại hiệu quả thiết thực.
 
Ở nhiều khu dân cư, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo đã trở thành điểm sáng về phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy… góp phần đảm bảo an ninh trật tự ổn định để phát triển KT-XH ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 251 tổ chức tôn giáo trực thuộc được Nhà nước công nhận với 238 cơ sở thờ tự, UBND tỉnh giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 77,87 ha, hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật.
 
Ghi nhận những thành tích đạt được, Ban Tôn giáo tỉnh được Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen; Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, bằng khen, giấy khen cho nhiều công chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Phát huy những kết quả đạt được, để làm tốt công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ mới, thời gian tới, ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh chủ động tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Nâng cao chất lượng toàn diện công tác QLNN về tôn giáo của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức, nhất là cán bộ công chức trẻ, ở cơ sở, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng cấp tỉnh và các địa phương nắm tình hình để tham mưu cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác tôn giáo nói chung và công tác QLNN về tôn giáo nói riêng ngày một hiệu quả.
 
Tập trung hướng về cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành để giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước mắt, tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH của tỉnh đề ra trong năm 2022.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây