Khi cán bộ về cơ sở. Bài 2: Củng cố niềm tin vào Đảng

Thứ tư - 05/10/2022 22:55 186 0
* Khi cán bộ về cơ sở. Bài 1: Bổ sung nhân lực cho vùng đặc biệt khó khăn(QTO) - Vào giữa năm 2015, người dân xã Vĩnh Thành (nay là xã Hiền Thành), huyện Vĩnh Linh có đơn thư phản ánh về những sai phạm của chính quyền xã trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn vào các năm 2008, 2012 và 2013. Ngày 30/7/2018, một số cán bộ chủ chốt của cấp ủy đảng, chính quyền xã Vĩnh Thành bị kỷ luật đảng do phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Từ vụ việc đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, đến lòng tin của Nhân dân, cán bộ, đảng viên vào tổ chức đảng, chính quyền. Trước tình hình này, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Linh điều động cán bộ về củng cố lại cơ sở.
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Thái Nam Sơn chủ trì buổi đối thoại với người dân - Ảnh: N.T
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Thái Nam Sơn chủ trì buổi đối thoại với người dân - Ảnh: N.T
Được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ
 
Tháng 1/2018, BTV Huyện ủy Vĩnh Linh điều động ông Thái Nam Sơn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành nhằm khắc phục tồn tại, yếu kém trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi giao nhiệm vụ, BTV Huyện ủy Vĩnh Linh đặt ra 6 nội dung, nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 đối với Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Thái Nam Sơn. Trong đó, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên, thực hiện hiệu quả các khâu, lĩnh vực đột phá.
 
Ông Thái Nam Sơn kể lại: “Là một cán bộ chuyên môn gần 20 năm, được luân chuyển về làm lãnh đạo xã, đúng vào thời điểm nhạy cảm; công tác cán bộ của xã Vĩnh Thành lại chưa được kiện toàn khiến bản thân tôi lúc bấy giờ khó tránh khỏi lo lắng, áp lực. Song với ý thức, quyết tâm của một đảng viên được tổ chức tin tưởng, phân công thì dù ở vị trí công tác nào cũng luôn sẵn sàng nên tôi tích cực học hỏi, nghiên cứu những giải pháp tối ưu để làm tốt vai trò lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và công tác cán bộ, đảng viên”.
 
Nhận nhiệm vụ, trên cương vị “đầu tàu”, ông Thái Nam Sơn nhanh chóng thâm nhập thực tế của địa phương, tiếp cận toàn diện các mặt công tác. Ông cùng tập thể BTV Đảng ủy xã Vĩnh Thành trước hết tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại trong quá trình thực thi nhiệm vụ trước đây; đồng thời duy trì nền nếp tất cả hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn các cấp về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đầu năm 2018, BTV Đảng ủy xã Vĩnh Thành đã nghiên cứu, ban hành, thông qua lần lượt 15 nghị quyết, chương trình hành động, cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực từ xây dựng hệ thống chính trị đến phát triển KT - XH, QP - AN.
 
Mặt khác, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, chăm lo công tác cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Thái Nam Sơn quán triệt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên cơ sở bàn bạc, thống nhất quyết định của BCH, BTV với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Tăng cường chỉ đạo công khai, dân chủ trong mọi hoạt động, coi trọng nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực tài chính, tài nguyên, chính sách… Thường xuyên chỉ đạo tổ chức và trực tiếp chủ trì các cuộc đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy với cán bộ, người dân nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, xử lý triệt để những vướng mắc vừa mới phát sinh ngay từ cơ sở.
 
  Từ những nỗ lực của toàn Đảng bộ, trong đó có vai trò quan trọng của Bí thư Đảng ủy Thái Nam Sơn, Đảng bộ xã Vĩnh Thành vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn Vĩnh Thành ngày càng khởi sắc; kinh tế tăng trưởng. Từ đó, từng bước ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận, phấn khởi, dần lấy lại lòng tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền các cấp.
Nhằm xây dựng đoàn kết nội bộ, chấn chỉnh nền nếp, ý thức kỷ luật, trách nhiệm của cán bộ, công chức, ông Thái Nam Sơn cùng Đảng ủy xã Vĩnh Thành ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ giai đoạn 2018 - 2020; ban hành “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ bán chuyên trách, hợp đồng của Đảng ủy, HĐND, UBND, mặt trận và các đoàn thể xã Vĩnh Thành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Đối với cơ sở, quyết liệt đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các chi bộ, chỉ đạo 10 chi bộ tổ chức 1 - 2 diễn đàn điểm sinh hoạt chi bộ “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt hiệu quả.
 
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Song song với đó, xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo; kiện toàn ban chỉ đạo nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2018 - 2020, tổ hỗ trợ các mô hình sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ nhằm đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM.
 
Bí thư Chi bộ thôn Liêm Công Đông Nguyễn Thuận Quang cho hay: “Suốt thời gian đương nhiệm tại xã Vĩnh Thành, ngoài chỉ đạo chung, ông Thái Nam Sơn còn sâu sát từng thôn, thường về gặp gỡ các đảng viên, cán bộ thôn, người dân. Qua đó nắm vững, hiểu thấu đáo, cặn kẽ mặt mạnh, điểm còn yếu; những vấn đề mà người dân quan tâm sau đó có hướng chỉ đạo, hỗ trợ cụ thể, phù hợp.
 
Như ở thôn Liêm Công Đông, nhiều năm trước vẫn còn tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. Cũng nhờ vào sự chỉ đạo sát đúng, linh hoạt của Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Thái Nam Sơn mà các vấn đề phát sinh đã được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý. Từ đó giảm hẳn tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, Nhân dân tập trung lao động sản xuất, hưởng ứng sâu rộng các phong trào thi đua”.
 
Làm cho dân tin tưởng hơn vào Đảng
 
Nếu trong đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, những tắc trách trong chỉ đạo, lãnh đạo của BTV, BCH Đảng bộ xã Vĩnh Thành dẫn đến sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phong trào chung của Đảng bộ, địa phương thì ngay năm đầu tiên về đảm nhận vai trò Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành, ông Thái Nam Sơn đã từng bước xây dựng lại khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, chính quyền và mặt trận, các đoàn thể, tạo được sức mạnh tổng hợp lãnh đạo địa phương hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT - XH, QP - AN.
 
Tổng hợp đánh giá, xếp loại của tổng số 10 chi bộ năm 2018, trong đó xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 chi bộ, hoàn thành nhiệm vụ 2 chi bộ. Tổng số đảng viên đến thời điểm đánh giá chất lượng năm 2018 là 272 người, trong đó có 224 đảng viên được đánh giá, phân loại gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 13 đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ 147 đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ 63 đảng viên và không hoàn thành nhiệm vụ 1 đảng viên. Kết quả các nội dung ông Thái Nam Sơn quyết tâm triển khai theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy Vĩnh Linh đều đạt và vượt cam kết, chỉ có 1 nội dung chưa thực hiện là công tác quy hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
 
Bí thư Đảng ủy xã Hiền Thành Thái Nam Sơn tham gia hội chợ giới thiệu nông sản địa phương - Ảnh: N.Đ
 
Đầu năm 2020, xã Vĩnh Thành tiến hành sáp nhập với xã Vĩnh Hiền thành xã Hiền Thành. Với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, ông Thái Nam Sơn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ việc sáp nhập. Xã đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, đặc biệt là những lợi ích lâu dài của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp đơn vị hành chính. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.
 
Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Vĩnh Thành đồng thuận, ủng hộ cao. Công tác sáp nhập xã đạt theo kế hoạch, phương án đã đề ra. Đặc biệt, ông Thái Nam Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hiền Thành. Đứng đầu một xã có diện tích rộng, dân cư đông trên 1.700 hộ với hơn 6.200 nhân khẩu phân bổ trên 10 thôn; tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ trên 450 người, sinh hoạt tại 18 chi bộ, với quyết tâm chính trị cao, Bí thư Đảng ủy xã Hiền Thành Thái Nam Sơn đã cùng BTV, BCH Đảng bộ xã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác quản lý; ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kịp thời kiện toàn, sớm đưa tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Phát huy thế mạnh của địa phương, BCH Đảng bộ xã Hiền Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông - lâm - ngư nghiệp. Bên cạnh đó đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại; quan tâm công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động... Nhờ đó, các chỉ tiêu năm 2020 của xã Hiền Thành hầu hết đều đạt và vượt so với kế hoạch, đánh dấu những bước tiến đầu tiên làm tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hiền Thành tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị mới phát triển vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng.
 
Nguyên Đồng - Nguyễn Trang
Bài 3: Để công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả hơn

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây