Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

Thứ hai - 05/12/2022 20:14 179 0
QTO - Bám sát những quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, tỉnh Quảng Trị đã tập trung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đào tạo cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của địa phương.
Một lớp bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản có cán bộ của tỉnh tham gia - Ảnh: T.P
Một lớp bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản có cán bộ của tỉnh tham gia - Ảnh: T.P

Tỉnh ủy Quảng Trị xác định “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy đảng”.

Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra nhiệm vu; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực thi hành công vụ, có khả năng hội nhập, có bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ Nhân dân…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được xác định rõ trong Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Đối với tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, phương pháp làm việc từng bước nâng lên; chuẩn bị được đội ngũ cán bộ trẻ kế cận; khắc phục dần tình trạng bị động trong công tác cán bộ.

Trong số 296 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì 100% có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp; 100% có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó tiến sĩ có 14 người, chiếm 4,72%; thạc sĩ có 125 người, chiếm 42,22%. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hiện có 51 người, trong đó về trình độ chuyên môn tiến sĩ có 6 người, chiếm 11,76%; thạc sĩ có 27 người, chiếm 52,94%; đại học có 18 người, chiếm 35,29%.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số bộ phận chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, làm việc với các nhà đầu tư, đoàn khách nước ngoài còn hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác đào tạo, bồi dưỡng; một bộ phận cán bộ còn thụ động, chưa rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với tình hình mới; ngại khó, thiếu ý chí vươn lên; tinh thần tự học tập nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng mềm trong cán bộ chưa cao.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, tỉnh cần hướng trọng tâm vào các nhiệm vụ và giải pháp: rà soát, cụ thể hóa, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ phù hợp với các văn bản mới của cấp trên và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo chuẩn hóa, đồng bộ, thống nhất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời với việc gắn trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với từng đối tượng cán bộ, chức danh, vị trí việc làm đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí.

Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế nhằm đảm bảo các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn tiếp theo.

Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tham mưu đúng, trúng đối tượng đi học; khắc phục tình trạng lệch lạc trong đào tạo theo vị trí việc làm và đào tạo chạy theo bằng cấp.

Cấp ủy tổ chức đảng các cấp, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên tự kiểm tra; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng gồm: việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xét, thẩm định hồ sơ cử cán bộ đi học; phối hợp quản lý cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng; xét duyệt tốt nghiệp và cấp bằng lý luận chính trị. Đây là khâu quan trọng cần phải được tổ chức thường xuyên, định kỳ, đột xuất để duy trì chất lượng trong kỷ cương đào tạo, bồi dưỡng.

Cần có các giải pháp hiệu quả, đồng bộ, gắn với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” và Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước để đạt được các mục tiêu đề ra như tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW.


Tiểu Phi

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây