Các tổ chức thành viên

 Điều 1. Thành viên
 Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. 
Việc gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp xem xét công nhận. 
Điều 2. Nghĩa vụ của thành viên
1. Thực hiện Điều lệ và Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; 
2. Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thi hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 3. Đôn đốc các thành viên của tổ chức mình thực hiện đúng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia công tác Mặt trận ở nơi cư trú; 
4. Đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ những tổ chức, cá nhân chưa gia nhập Mặt trận nhưng có tinh thần hưởng ứng, ủng hộ, thực hiện Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 Điều 3. Quyền của thành viên
1. Thảo luận, chất vấn, phê bình, kiến nghị về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
 2. Yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hiệp thương để phối hợp hoạt động giữa các thành viên có liên quan, nhằm hưởng ứng sáng kiến của mình về các cuộc vận động nhân dân thực hiện Chương 
trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
3. Tham gia xây dựng, quản lý, giám sát và bảo vệ chính quyền nhân dân; 
4. Yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình; 
5. Được nhận thông tin về hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
6. Giới thiệu người để hiệp thương cử vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
Điều 4. Quan hệ giữa các thành viên
Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hợp tác bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Nhà nước và Chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
(Trích điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
 
STT CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA MẶT TRẬN
  1) TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
1 Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
2 Liên đoàn Lao động tỉnh
3 Hội Nông dân tỉnh
4 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tỉnh
5 Hội Cựu chiến binh tỉnh
6 Đoàn TNCH Hồ Chí Minh tỉnh Quảng trị
  2) TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI
7 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
8 Hội Đông y tỉnh
9 Hội chữ thập đỏ tỉnh.
10 Hội Nhà Báo tỉnh
11 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
12 Hội khuyến học tỉnh
13 Hội người cao tuổi tỉnh
14 Đoàn Luật sư tỉnh
15 Hội người mù tỉnh
16 CLB đường 9 tỉnh
17 Hội Y- Dược và KHHGĐ tỉnh
18 Hiệp hội DN  tỉnh
19 Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
20 Liên hiệp các hội KH &KT tỉnh
21 Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh
22 Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh
23 Hội luật gia tỉnh.
24 Liên Minh HTX tỉnh Quảng Trị
25 Hội Cựu Giáo chức tỉnh Quảng Trị
26 Giáo hội phật giáo tỉnh
27 Hội kiến trúc sư tỉnh
28 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
29 Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây