Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (Kỳ 10)

Thứ ba - 18/05/2021 23:41 615 0

Ông NGÔ QUANG CHIẾN, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ: Luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri

 

Với cương vị công tác hiện nay, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào thực hiện các vấn đề lớn, đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, xây dựng thành công chính quyền điện tử cấp huyện vào năm 2025.

 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý, điều hành; thu hút, đào tạo nguồn nhân lực khoa học, quản lý trẻ có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thu hút, huy động các nguồn đầu tư phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Xây dựng huyện Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Để thực hiện tốt các chương trình trọng tâm trên, tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất 21 chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ XVI đã đề ra.

 

Đồng thời khai thác hiệu quả và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Cam Lộ đến năm 2025 với ngành nông nghiệp chiếm 20%, phi nông nghiệp chiếm 80%.

 

Là một đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kiến nghị với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng.

 

Ông NGUYỄN TRẦN HUY, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân

 

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi nguyện trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, kiên định, vững vàng, tin tưởng và nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tận tụy công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Với cương vị là một đại biểu dân cử chuyên trách, tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND tham mưu để HĐND tỉnh thông qua các quyết nghị nhằm cụ thể hóa các chủ trương của BCH Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết của trung ương, ban hành các chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương để tạo cơ sở pháp lý, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Là một đại biểu được giới thiệu về ứng cử trên địa bàn thị xã Quảng Trị, ngoài trách nhiệm chung của tỉnh, đối với thị xã Quảng Trị, tôi sẽ cùng với tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với đại biểu Quốc hội bầu trên địa bàn thị xã góp tiếng nói chung kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số vấn đề thực tiễn đặt ra để tạo điều kiện cho sự phát triển của thị xã, phấn đấu đến năm 2025 đạt đô thị loại III, hướng đến đô thị Hòa bình.

 

Tôi sẽ phấn đấu rèn luyện, thực hiện nói đi đôi với làm để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, góp sức mình xây dựng thị xã Quảng Trị và tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

 

Ông HỒ QUỐC HƯƠNG, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ toàn tâm, toàn lực thực hiện nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Dành nhiều thời gian cho việc khảo sát thực tế, nắm bắt thực tiễn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tăng cường tiếp xúc, trao đổi, tiếp thu những ý kiến đề đạt chính đáng, hợp pháp của cử tri, từ đó phản ánh lên HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình, tôi sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong xử lý, giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả làm được.

 

Bên cạnh đó, tôi sẽ nghiên cứu kỹ các văn bản, tài liệu, các báo cáo, tờ trình, đề án của các cơ quan hữu quan, cùng với tập thể đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm cải thiện và nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

 

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, có cơ chế, chính sách khai thác tốt lợi thế địa phương, đầu tư phát triển kinh tế -xã hội hài hòa hợp lý giữa các vùng, miền. Đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Bà PHÙNG THỊ KHÁNH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gio Linh: Tích cực tham gia xây dựng các chính sách về bình đẳng giới, góp phần thực hiện mục tiêu quyền bình đẳng của phụ nữ

 

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực để tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào các quyết định của HĐND và các nội dung khác trong kỳ họp của HĐND cũng như việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Tôi sẽ dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để cùng với tỉnh, huyện thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế biển, trọng tâm là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

 

Tập trung giải quyết các vấn đề về an ninh nông thôn, tạo việc làm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là giải quyết đầu ra cho nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản, trong đó có nhiều sản phẩm chủ lực của địa phương, góp phần nâng cao mức sống cho người dân.

 

Luôn lắng nghe và tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm.

 

Với vai trò là một cán bộ nữ, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng các chính sách về bình đẳng giới, góp phần thực hiện mục tiêu quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm và chăm sóc sức khỏe, sinh sản.

 

Ông HOÀNG NAM, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chỉ đạo triển khai, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong đời sống kinh tế- xã hội

 

Tôi rất vinh dự được tin tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên bám cơ sở, đi sâu, đi sát để nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri.

 

Đồng thời tiếp thu, phản ánh đầy đủ, trung thực với HĐND tỉnh về những vấn đề cử tri quan tâm; đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo đúng trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân.

 

Trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh xác định rõ hơn, đúng hơn những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh để đề ra các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp sát đúng với thực tiễn và tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Quảng Trị thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025.

 

Đồng thời chỉ đạo triển khai, xử lý kịp thời, thấu đáo những vấn đề phát sinh trong đời sống kinh tế - xã hội, nhất là trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giáo dục - đào tạo; giáo dục nghề nghiệp, việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách…phù hợp với tình hình địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Ông ĐINH CÔNG NHẬT, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo: Quan tâm hỗ trợ xóa phòng học tạm, xây nhà công vụ cho giáo viên, công tác xã hội hóa giáo dục...

 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, chiến lược phát triển giáo dục tỉnh giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030. Tham mưu xây dựng hiệu quả giáo dục thông minh, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

 

Đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn, qua đó giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn. Đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ xóa phòng học tạm, phòng học lâu năm đã xuống cấp; quan tâm xây nhà công vụ cho giáo viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

 

Cùng với đó, tôi sẽ tham mưu tốt công tác xã hội hóa giáo dục; giám sát việc thực hiện Luật Giáo dục 2019 để tham mưu lãnh đạo sở, tránh những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong các đơn vị, trường học.

 

Là ứng cử viên của ngành giáo dục, điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết với cử tri, thực hiện tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định.

 

Đồng thời phát huy trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với địa phương, nhằm thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và địa bàn Gio Linh nói riêng ngày càng phát triển.

 

Bà ĐẶNG MAI NHI, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân

 

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng. Đồng thời, tích cực tham gia ý kiến có chất lượng để thảo luận quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương tại các kỳ họp, các phiên thảo luận tổ, nhất là trên lĩnh vực văn hóa- xã hội.

 

Tập trung vào một số nội dung mà nhiều cử tri quan tâm như cơ sở vật chất trường lớp cho vùng miền núi; xây dựng, giữ gìn và phát huy giá trị các thiết chế văn hóa, các di tích lịch sử tại địa phương gắn với phát triển du lịch; các giải pháp liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh…

 

Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa cử tri huyện Cam Lộ với cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp. Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh tổ Cam Lộ đóng góp tích cực tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, đề xuất những nguyện vọng chính đáng của cử tri trong huyện, đề xuất các giải pháp, chính sách để HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm, ban hành những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện Cam Lộ.

 

Tăng cường nghiên cứu kiến thức pháp luật và rèn luyện kỹ năng tiếp xúc với Nhân dân, đồng thời khiêm tốn học hỏi, không ngừng tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng của Nhân dân để làm tốt trọng trách được giao, xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Vinh - Lệ Như - Huy Nam (thực hiện)

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây