Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (Kỳ 8)

Thứ ba - 18/05/2021 12:19 523 0

Ông TRẦN VĂN BẾN, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội nông dân, hướng vè cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ chủ động nghiên cứu và tham gia có chất lượng vào các chương trình, đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề có liên quan đến đời sống của Nhân dân tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

 

Đề xuất với HĐND tỉnh xác định lĩnh vực trọng tâm, lựa chọn nội dung cấp bách, cách thức giám sát của HĐND tỉnh. Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, tôi sẽ chỉ đạo các cấp hội nông dân luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên và nông dân.

 

Thực hiện phương châm lấy lợi ích kinh tế, quyền lợi thiết thực của Nhân dân và hội viên nông dân làm động lực hoạt động. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với trung ương, tỉnh và phối hợp với các ngành liên quan huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, khuyến khích nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hữu cơ và chuỗi giá trị.

 

Có kế hoạch để tiếp tục nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ, năng lực công tác, nhất là trong thực tiễn, trau dồi kỹ năng, bản lĩnh, góp phần thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của người đại biểu HĐND cũng như các nhiệm vụ được giao.

 

Ông LÊ QUANG CHIẾN, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Chú trọng xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô

 

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh và tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra để tập trung lãnh đạo và đề xuất với BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh có chủ trương, chính sách, định hướng, giải pháp đột phá nhằm khắc phục khó khăn, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ tối đa các nguồn lực, thu hút đầu tư, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng giám sát đối với những vấn đề đang nổi lên như: Việc giao đất, giao rừng thực hiện các dự án; việc thực hiện thủ tục cấp đất, chuyển quyền sử dụng đất; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

 

Cùng với BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh có các cơ chế, chính sách để đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là cho lực lượng lao động thanh niên nông thôn, thu hút lực lượng lao động địa phương vào làm việc trong các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, các dự án đầu tư tại tỉnh. Dành nguồn lực ngân sách để tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở xã, thôn, bản; hỗ trợ các đối tượng khó khăn mua bảo hiểm y tế, giải quyết nhà ở cho hộ nghèo, xóa phòng học tạm, phòng học mượn, xây dựng nhà ở bán trú cho giáo viên vùng khó...

 

Là đại biểu ứng cử tại địa bàn huyện Đakrông, một huyện còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh, tôi sẽ tiếp thu và phản ánh với lãnh đạo các cấp để nghiên cứu, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện. Với trách nhiệm Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phụ trách địa bàn huyện, là đại biểu dân cử, tôi sẽ tích cực bám nắm địa bàn để chỉ đạo, đồng thời có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, kêu gọi các cấp, các ngành hỗ trợ, tạo điều kiện cho huyện phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Đặc biệt, tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo tỉnh để sớm ban hành đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đakrông.

 

Bà PHAN NỮ NGỌC LAN, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh: Làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội

 

Nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy kinh nghiệm công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận trong thời gian qua để tiếp thu ý kiến, những sáng kiến của Nhân dân, từ đó có ý kiến với HĐND tỉnh trong việc xác định lĩnh vực trọng tâm.

 

Lựa chọn nội dung cấp bách, đổi mới phương pháp, cách thức giám sát của HĐND tỉnh trong giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu của tỉnh; giám sát công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân, việc giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài; giám sát các ngành chức năng trong việc tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri qua mỗi kỳ họp.

 

Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường trực, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì

 

Phát động; phối hợp kêu gọi các nguồn lực để giúp đỡ Nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh; làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Ông NGUYỄN ĐỨC LINH, Bí thư Huyện đoàn Đakrông: Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND tỉnh và các cơ quan Nhà nước

 

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, dành thời gian đi cơ sở để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, nhất là cử tri trong độ tuổi thanh niên.

 

Qua đó, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực với HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước.

 

Tiếp thu, giải quyết các ý kiến của cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức trách nhiệm vụ của mình.

 

Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, năng lực tư duy, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn cuộc sống, tích cực đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng trong các phiên họp của HĐND tỉnh.

 

Với cương vị công tác, tôi sẽ tăng cường kiến nghị với lãnh đạo tỉnh quan tâm hỗ trợ người dân nói chung và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có điều kiện thuận lợi xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, từ đó xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là kêu gọi hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện.

 

Với trách nhiệm là Bí thư Huyện đoàn, tôi sẽ cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng rèn luyện về lề lối, tác phong của người cán bộ đoàn, nâng cao nhận thức chính trị của bản thân, phục vụ việc tham mưu chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

Ông LÊ VIẾT LONG, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh: Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ đem hết khả năng và trách nhiệm của mình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

 

Tôi sẽ gắn bó mật thiết với cử tri, với đội ngũ cán bộ cơ sở để hiểu thấu đáo tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu phát triển các lĩnh vực, phong tục tập quán và nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn mình ứng cử để từ đó góp phần cùng tổ đại biểu và đại biểu HĐND xác định các chính sách ưu tiên cho sự phát triển của địa bàn miền núi.

 

Là đại biểu HĐND ở cơ quan chuyên trách HĐND tỉnh, tôi có điều kiện để tham mưu, kết nối, vận động các nguồn lực để hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn nhằm thúc đẩy phát triển sinh kế, phát triển sản xuất và những nhu cầu cuộc sống của người dân như nhiều năm qua HĐND tỉnh đã làm được.

 

Tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri trong việc tham gia các kỳ họp, chất vấn, yêu cầu cơ quan chức năng giải trình những vấn đề cử tri quan tâm; tăng cường tham mưu Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm để góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

 

Bà VÕ THỊ THU, Huyện ủy viên, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh: Dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri, từ đó chuyển tải tới HĐND tỉnh, đồng thời tôi sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tìm ra giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

 

Đối với địa bàn nơi ứng cử, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương và trong phạm vi khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng một cách cao nhất để cùng với địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 

Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

 

Tích cực đóng góp ý kiến tham gia các kế hoạch để cùng phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

 

Tăng cường vận động các nguồn lực để tổ chức hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Xây dựng các công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh tại các địa phương.

 

Tôi đặt quyết tâm nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển thanh niên, đặc biệt đối với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn hiện nay trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên theo hướng hỗ trợ các mô hình kinh tế cho thanh niên có điều kiện khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương. Chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên.

 

Ông NGUYỄN TRÍ TUÂN, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông: Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương liên quan trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số

 

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có cơ hội hoàn thành những định hướng, ý nguyện, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương, chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện Đakrông. Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương liên quan trực tiếp đến vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Trên cương vị là người đứng đầu Đảng bộ huyện Đakrông, tôi sẽ cùng với cấp ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục tham mưu, đề xuất, kiến nghị với tỉnh về cơ chế, chính sách ưu tiên, hỗ trợ để huyện từng bước khắc phục khó khăn, bắt nhịp cùng sự phát triển của các địa phương khác. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về “Phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

 

Chú trọng phát triển giáo dục đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, các di tích lịch sử trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là giữ vững an ninh biên giới, ngăn chặn tệ nạn ma túy, khai thác rừng trái phép, hạn chế tai nạn giao thông…

Tác giả bài viết: Trần Thanh (thực hiện)

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây