Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Hoàn thành bầu các chức danh HĐND, UBND tỉnh

Thứ sáu - 18/06/2021 06:41 727 0
(QTO) - Sáng nay 18/6/2021, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và trưởng, phó các ban HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh: LÊ MINH
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và trưởng, phó các ban HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh: LÊ MINH
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân - Ảnh: LÊ MINH

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, với tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,77% và đã bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 291 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.821 đại biểu HĐND cấp xã. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa quan trọng là kỳ họp đầu tiên để kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Vì vậy, các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy của HĐND, UBND tỉnh nhằm góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, toàn tỉnh đã có 466.811 trên tổng số 467.908 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,77%; có 50 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII và đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh xác nhận đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật.

 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VIII hết sức quan trọng, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và các chức danh khác theo thẩm quyền. Sau kỳ họp này, nhiệm vụ, trọng trách đặt ra cho HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 rất nặng nề. 

 

     

 

Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn, thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, có hiệu quả, thiết thực hơn. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng

 

   

Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, HĐND tỉnh phải phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền năng động để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

 

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, toàn Đảng bộ, toàn quân và dân trong tỉnh, trước hết là HĐND, UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh phải nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo, gương mẫu thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả. HĐND tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và trên cơ sở thực tiễn của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, quyết định và ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

 

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện; tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát, đúng, có tính khả thi cao theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh theo hướng tích cực, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

 

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; các Hội thẩm TAND tỉnh. Bên cạnh đó, nghe thông báo của UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua các nghị quyết bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND, danh sách các Hội thẩm TAND tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

 

Kết quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII Nguyễn Đăng Quang được tín nhiệm tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII gồm: Lê Quang Chiến và Nguyễn Trần Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND, kết quả gồm: Ban Văn hóa – xã hội: Trưởng Ban Hồ Thị Thu Hằng, các Phó Trưởng Ban Nguyễn Đức Lý và Đặng Thị Mai Nhi; Ban Dân tộc: Trưởng ban Ly Kiều Vân và Phó Trưởng Ban Hồ Quốc Hương; Ban Kinh tế ngân sách: Trưởng Ban Nguyễn Đăng Ánh; Ban Pháp chế: Trưởng Ban Nguyễn Văn Khởi và Phó Trưởng Ban Văn Ngọc Phong.

 

Kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Lê Đức Tiến, Hoàng Nam; 18 ủy viên UBND tỉnh và 15 Hội thẩm TAND tỉnh.

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ, quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh theo quy định pháp luật. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra.

 

Nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

 

Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh trong nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

 

Các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành tiếp xúc, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri trong tỉnh. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã hứa với cử tri; cần có kế hoạch cụ thể, nói đi đôi với làm; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

 

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VIII (kỳ họp thường kỳ) tổ chức vào tháng 7/2021, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các ngành và địa phương tập trung triển khai tích cực, đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và sớm hoàn chỉnh các tờ trình, đề án để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tác giả bài viết: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây