Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tà Rụt lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ ba - 19/03/2024 14:27 998 0
Sáng ngày 19/3/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tà Rụt long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dự Đại hội, có đồng chí Đồng chí Hồ Văn Hiếu, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đakrông; đồng chí Đoàn Mạnh Hùng, HUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; đồng chí Hồ Văn Ngơn, HUV, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Tà Rụt, cùng 80 Đại biểu ưu tú đại diện các tầng lớp nhân dân xã Tà Rụt dự Đại hội.

        Đại hội Đại biểu MTTQVN xã Tà Rụt  khóa XVII, Nhiệm kỳ 2024-2029
Với phương châm “Phát huy dân chủ, sáng tạo, đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Tà Rụt ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững” Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp những khó khăn thách thức như thiên tai dịch bệnh cũng như đợt lũ lịch sử năm 2020, hạn hán, rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh tác động lớn đến sức khỏe của người dân và cây trồng vật nuôi, sự tác động của mặt trái cơ chế nền kinh tế thị trường, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp khó lường…Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Mặt trận các cấp, của Đảng ủy xã sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội qua từng thời kỳ, để tuyên truyền, vận động.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đa dạng hóa hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với nội dung trọng tâm xóa nhà tạm bợ dột nát, không ai bị bỏ lại phía sau đã được nâng cao lẩn chất lượng và chiều sâu. Nên nhiệm kỳ qua công tác Mặt trận đã đạt được những thành quả tích cực, tiếp tục tạo được sự chuyển biến mới trong phát triển kinh tế, xã hội; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, văn hóa, xã hội có bước phát triển. Trong 5 năm qua UBMTTQVN xã đã phối kết hợp với HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể có kế hoạch cụ thể và đã giữ vững 04/07 làng đạt văn hóa cấp huyện, tcó 02/07 làng, đơn vị đạt văn hóa xuất sắc cấp tỉnh (thôn A Đăng, A Liêng); tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 1162/1291, đạt 90,01%; Phối hợp làm tốt công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, trẻ em 5 tuổi và phổ cập THCS, phổ cập bậc trung học. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2019 là 28,9%; năm 2023: 13,3% giảm 15,6%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và cần nặng năm 2023 là: 14,58%, giảm 0,9%.Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao năm 2023 là 16,25, giảm 2,85% so với năm 2019.
Xây dựng các công trình như: Trường học, đường dân sinh nội thôn và đường khu sản xuất, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất trên 5.523m2 đất, để xây dựng các công trình phục lợi công động. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hưởng ứng chương trình “Thắp sáng đường quê”, 4/7 thôn A Liêng, A Đăng, Tà Rụt 1,2. Hàng năm, Ban Thường trực  UBMT- Ban vận động xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch vận động“Quỹ vì người nghèo” trong cán bộ và nhân dân. Đã xây dựng quy chế làm việc và quy chế quản lý thu, chi, sử dụng quỹ vì người nghèo đúng nguyên tắc tài chính; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện phấn đấu hàng năm thu đạt kế hoạch trên giao.
Ban vận động “quỹ vì người nghèo” xã đã vận động được số tiền: 85.710.000đ, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Ủng hộ Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là 17.720.000 triệu đồng.
Công tác cứu trợ thiên tai, nhân đạo từ thiện đã được phối hợp tích cực, nhằm giúp cho những người gặp hoạn nạn khó khăn vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng.  UBMTTQVN xã đã tiếp nhận nhà ở từ UBMTTQVN tỉnh, huyện  07 cái nhà đại đoàn kết, 01 cái nhà sửa chữa,  giá trị hàng trăm triệu đồng. Tổ chức Phuc’S Fond hỗ trợ 01 cái nhà, với trị giá 70 triệu đồng/cái nhà. Nguồn xây dựng nhà ở, Đoàn TN hỗ trợ 01 cái nhà, với trị giá 80 triệu đồng/cái nhà. Nhà ở hộ nghèo theo quyết định 48/CP, nhà ở có công với cách mạng, theo Quyết định 22/CP và chương trình VIETTEL hỗ trợ 08 cái nhà, với trị giá 60 triệu đồng/nhà. Chương trình hỗ trợ nhà ở ngân hàng ADB 04 cái nhà, với trị giá 140 triệu đồng/nhà. Triển khai xây dựng nhà ở cho 100 hộ thuộc diện hộ nghèo, trong đó: 63 cái nhà ở theo đề án 197 (Theo QĐ 1305 UBND huyện) đã và đang làm nhà ở tính đến cuối năm 2023, hỗ trợ với số tiền là: 4.920  triệu đồng; 37 cái nhà thuộc chương trình vùng đồng bao dân tộc thiếu số hỗ trợ: 44 trđ trong đó hộ gia đình vay 40 trđ tổng số tiền là 84 trđ/ ngôi nhà.
Ban Cứu trợ xã tiếp nhận và cấp phát hơn: 7.560 suất quà cho bà con nhân dân trong xã do bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ, dịch Covid 19 với tổng trị giá hơn: 985.450 triệu đồng, giúp cho bà con nhân dân khắc phục được một phần khó khăn, sớm ổn định đời sống.  Mặt trận và các đoàn thể cũng đã phối hợp với chính quyền để giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”  vận động các đơn vị tài trợ xây: 07 nhà tình nghĩa cho đối tượng Thương binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá: 70 triệu đồng/cái nhà. Phối hợp với chính quyền và Hội đồng chính sách xã giải quyết tốt chế độ chính sách  theo Quyết định 62/CP, quyết định 290/CP và Quyết định 49/CP; chế độ hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chế độ bảo trợ xã hội. 
 Ông: Hồ Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Dân vân huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Hồ Văn Hiếu, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Đồng chí Hồ Văn Ngơn,  Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được mà MTTQ Việt Nam xã Tà Rụt đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, để đạt được những kết quả đó là cả mốt sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các thành viên và toàn thể nhân dân xã đã đồng sức, đồng lòng cùng với MTTQ Việt Nam xã thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội khoá XIV đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2024 -2029 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; lấy nhân tố con người làm chủ thể, trung tâm, động lực chủ yếu của tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động tham gia vào quá trình chăm lo đời sống của Nhân dân, giảm nghèo, làm giàu chính đáng bồi dưỡng sức dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt các hoạt động tự quản cộng đồng ở KDC; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người, tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và động lực đột phá trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
       35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029    ra mắt nhận nhiệm vụ.
Đại hôi đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029, cử 3 vị thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đồng chí Hồ A Koong, Đảng Ủy viên giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới và hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tà Rụt khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029  thành công tốt đẹp, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân xã nhà, với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam xã, góp phần xây dựng quê hương Tà Rụt ngày càng phát triển./.

Tác giả bài viết: UB MTTQ VN huyện Đakrông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây