Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Thứ tư - 09/05/2018 09:14 408 0

HUNG 43980

HUNG 43980
(QT) - Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Cam Lộ đã có những bước đi căn bản và toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhằm củng cố vững chắc hệ thống chính trị, đổi mới công tác xây dựng Đảng và thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc trao đổi với đồng chí ĐÀO MẠNH HÙNG, TUV, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ về vấn đề này.

- Thưa đồng chí! Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Cam Lộ đã có những bước đi căn bản và toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhằm củng cố vững chắc hệ thống chính trị, đổi mới công tác xây dựng Đảng và thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Đề nghị đồng chí khái quát những kết quả đạt được sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội?

 

- Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tư tưởng chỉ đạo là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; chuyển dịch nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại; tạo đột phá về năng suất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp và thu nhập cho nhân dân. Từ 4 thành tố đã xác định, huyện Cam Lộ dựa vào 3 trụ cột sức mạnh đó là phát huy sức mạnh nhân dân; xây dựng nguồn nhân lực; thu hút đầu tư và đầu tư có hiệu quả. Từ đó tập trung xây dựng 4 đề án lớn, đó là cải cách hành chính trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã; nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong giai đoạn mới; xây dựng huyện nông thôn mới và đô thị văn minh. Chiến lược hành động trong nhiệm kỳ được xác định theo các năm: Năm 2016 là “Cải cách hành chính”; năm 2017: “Nói đi đôi với làm”; năm 2018: “Hướng về cơ sở, sâu sát, toàn diện, quyết liệt và hiệu quả”.

 

Vì vậy các chỉ tiêu thực hiện theo cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kết luận số 13-KL/HU ngày 27/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tính đến cuối năm 2017 đã đạt được. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,6%, đạt 105% (KH: 12%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 285.197 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người 32,64 triệu đồng (KH: 32,5 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,05%. Nền kinh tế của huyện đã hướng vào tính bền vững, phát triển theo chiều sâu bằng việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp chuyển đổi tích cực trên diện rộng theo mô hình cánh đồng mẫu lớn có sự tham gia của doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, sản xuất theo hợp đồng. Cơ bản các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện đều có liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ như mủ cao su, sắn nguyên liệu, lạc, gỗ rừng FSC, dứa nguyên liệu, cây dược liệu, cây chè vằng…Nhiều sản phẩm đặc trưng có thương hiệu, uy tín đã được hỗ trợ xúc tiến thương mại rộng rãi như tinh dầu lạc Supergreen, cao chè vằng Định Sơn, cao cà gai leo An Xuân, ổi Cam Hiếu, tiêu Cùa, bún Cẩm Thạch, mật ong Cam Thủy…Việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đạt khá. Thương mại dịch vụ tập trung công tác quảng bá, mở rộng chế biến và đăng ký thương hiệu để tạo nên những sản phẩm chất lượng cao. Bên cạnh các nhà máy chế biến mủ cao su, sắn, chế biến tinh dầu lạc, dược liệu…hiện nay đã có nhiều công ty, tập đoàn lớn đến hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ tại địa phương như Đồng Giao- dứa; Quế Lâm- cây ăn quả; Thiên An- ớt; Dược liệu Việt Nam-cây dược liệu và một số công ty đã tiếp tục đàm phán các phương án liên kết sản xuất.

 

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên. Tập trung vào nội dung nâng cao vai trò của chi bộ nông thôn, đưa chi bộ nông thôn thành hạt nhân lãnh đạo ở cộng đồng dân cư. Chú trọng nâng cao thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng bộ công cụ đánh giá cán bộ của huyện theo cách sử dụng phần mềm để tạo ra kết quả khách quan hơn. Đổi mới hoạt động Đảng, đoàn thể bằng các đề án cụ thể. Vì vậy có thể khẳng định sau hơn 1/2 chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội, huyện Cam Lộ đã có rất nhiều nét mới. Trước hết là đổi mới về phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; giảm hội họp, chú trọng về cơ sở. Tất cả các phần việc đều đã cụ thể hóa bằng các đề án; đã được ký cam kết trách nhiệm thực hiện giữa các bên. Kiểm soát công việc của cán bộ thông qua phần mềm. Lãnh đạo nắm được tiến độ, chất lượng hoàn thành công việc của nhân viên; cùng cộng đồng trách nhiệm không làm thay, bao biện. Tạo dấu ấn rõ nét về chủ trương đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vào cộng đồng dân cư.

 

Chế biến sản phẩm gỗ từ rừng trồng, một thế mạnh của huyện Cam Lộ. Ảnh: HNK

 

- Với lộ trình và những bước đi phù hợp trên từng lĩnh vực cụ thể về cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng ưu tiên đầu tư mũi nhọn và tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng dân sinh để hướng đến huyện nông thôn mới…Từ những kết quả chung đó, đồng chí có thể điểm lại một số khâu, lĩnh vực đột phá tiêu biểu?

 

- Trong tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, có thể dẫn chứng ra đây một số khâu, lĩnh vực có tính đột phá:

 

Về công tác tổ chức cán bộ: Chỉ đạo thực hiện điều động, thuyên chuyển vị trí công tác đối với công chức cấp xã. Đến nay UBND huyện đã quyết định điều động, thuyên chuyển 13 công chức phụ trách lĩnh vực kế toán, địa chính - xây dựng. Trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đối với các chức danh còn lại. Xây dựng khung đánh giá năng lực cán bộ. Hoàn thành dự thảo khung đánh giá tiêu chí cán bộ.

 

Để tạo môi trường thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Cam Lộ năm 2017, định hướng năm 2020 và Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); hoàn thiện và đưa vào sử dụng website “Sản phẩm đặc trưng huyện Cam Lộ”.... Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng phần mềm quản lý công việc, quy trình “một cửa điện tử” liên thông, thông suốt từ huyện đến xã, thị trấn; rà soát, đơn giản hóa các TTHC đảm bảo 3 giảm: Giảm hồ sơ, thủ tục, các bước trong quy trình thực hiện; giảm thời gian thực hiện; giảm chi phí thực hiện thủ tục và đi lại của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành của Huyện uỷ, UBND huyện được thực hiện thông qua hệ thống Cổng Thông tin điện tử huyện nhằm đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

 

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng phải kể đến mục tiêu: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ nông thôn. Nét đột phá là Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 25/10/2016 về “cử đảng viên các phòng, ban, ngành cấp huyện về sinh hoạt tại các thôn, bản, khu phố trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn” và cử 45 đảng viên trẻ là cán bộ lãnh đạo, quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ cơ quan Huyện ủy về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn với thời gian là 3 năm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời rèn luyện năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Sau 1 năm thực hiện, tiến hành sơ kết và tiếp tục cử 59 đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn. Đến nay, 103/103 chi bộ nông thôn có cán bộ đảng viên của các phòng, ban cấp huyện về tham gia sinh hoạt. Đây là bước đột phá mới của huyện nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, để các chi bộ nông thôn thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở thôn, bản, khu phố.

 

- Những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực ở huyện Cam Lộ là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Vậy theo đồng chí đâu là “điểm nghẽn” cần phải được tập trung tháo gỡ trong những năm còn lại của nhiệm kỳ đại hội?

 

- Mặc dù Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa ra những quyết tâm mạnh mẽ trong chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành các mặt hoạt động nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét trong cải cách điều hành hệ thống chính trị, trong đầu tư phát triển kinh tế, tuy nhiên qua thực tế đánh giá, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Một số địa phương và ban, ngành triển khai chậm và thiếu cụ thể các chương trình trọng tâm. Việc thu ngân sách trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, một số xã, thị trấn vẫn chưa tập trung chỉ đạo công tác thu, khai thác có hiệu quả các nguồn thu. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, đất đai, tôn giáo ở một số địa phương, đơn vị thiếu chặt chẽ. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, tự ý xây nhà trái phép vẫn còn xảy ra. Công tác quy hoạch, giao đất, cấp giấy CNQSD đất triển khai còn chậm. Vẫn còn tình trạng trì trệ, buông lỏng trong quản lý, điều hành ở một số xã, thị trấn, phòng, ban cấp huyện. Công tác tiếp công dân ở cơ sở chưa được lãnh đạo xã chú trọng. Hoạt động ở tổ “một cửa” và lĩnh vực địa chính, đất đai một số nơi chưa đạt được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế là do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn, thủ trưởng một số phòng, ban chưa phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm; làm việc theo lối mệnh lệnh, hành chính, thụ động chờ chỉ đạo và hỗ trợ của cấp trên; chưa chịu khó nghiên cứu học hỏi, đổi mới tư duy; triển khai nhiệm vụ thiếu quyết liệt, chưa nghiêm, chưa dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ tham mưu năng lực còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chưa thông suốt, chặt chẽ. Năng lực lãnh đạo và công tác quản lý điều hành của cán bộ còn hạn chế. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu UBND các cấp, các ngành cần có biện pháp khắc phục hiệu quả. Tăng cường khối đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo.

 

Với chủ đề của năm 2018 là “Hướng về cơ sở” nên phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra với phương châm “Sâu sát, toàn diện, quyết liệt và hiệu quả”. Duy trì mức tăng trưởng kinh tế trên 12% và hướng đến phát triển bền vững cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết chuyên đề, kết luận, đề án trọng tâm về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng huyện nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Củng cố bộ phận tiếp công dân. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Tác giả bài viết: Hồ Nguyên Kha (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây