Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN Tỉnh Quảng Trị

Thứ tư - 28/12/2016 10:12 664 0
Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội"; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã có nhiều phong trào và hình thức hoạt động đa dạng, phong phú để vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN Tỉnh Quảng Trị
Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tích cực tham gian xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu với Đảng, kiến nghị với chính quyền xây dựng những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; tham gia hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, Đảng viên, công chức, đại biểu dân cử; tham gia và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về nội dung: Trước hết đã tích cực đổi mới theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Đã chú trọng kết nạp thêm tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong Mặt trận, tạo nên sự đa dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động của công tác Mặt trận. Đến cuối năm 2013, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã kết nạp thêm 8 tổ chức thành viên, nâng tổng số tổ chức thành viên của Mặt trận lên 34 tổ chức. Các tổ chức đoàn thể đã kết nạp 24.194 quần chúng làm hội viên, đoàn viên, tăng 10,7% so với năm 2009; từ 45 tổ chức Hội năm 2009, đến nay đã có 57 tổ chức hội thành lập với 7.300 Chi hội và 363.000 hội viên. Cùng với việc tập hợp lực lượng bằng tổ chức, MTTQVN tỉnh đã chú trọng mở rộng đoàn kết, tập hợp lực lượng thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó để vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.

" Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư" vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11) hàng năm, được Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là Ban công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thành nề nếp, trở thành ngày sinh hoạt truyền thống về Đại đoàn kết dân tộc. Bình quân hàng năm có 98% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết, thu hút hơn 30 vạn lượt người tham dự, trong đó có 70% KDC tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội. Ngày hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu ở các cộng đồng dân cư, làm cho mối quan hệ giữa cán bộ, Đảng viên với nhân dân ngày càng gần gũi, hiểu biết và gắn bó hơn.

Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC"; gắn với phong trào thi đua " Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" gắn với chương trình xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho người nghèo; cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, với phương châm "Lấy sức dân mà xây dựng cuộc sống cho dân"; lấy sự tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích.

Việc đổi mới nội dung hoạt động của Mặt trận còn hướng trọng tâm vào vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hưởng ứng ngày hội quốc phòng toàn dân; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển đảo; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa; cứu trợ thiên tai. Tích cực phát huy dân chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội; tăng cường mở rộng công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới...

Về phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh đã được đổi mới theo phương châm: Hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, hộ gia đình. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản; phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Đã tăng cường công tác phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận và chính quyền các cấp; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và thông qua các phong trào, các cuộc vận động để tập hợp. Tăng cường công tác củng cố tổ chức,cán bộ. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách cho cán bộ, vì vậy đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện về cơ bản đã được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị theo quy định của Đảng. Ngoài lực lượng cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận làm nồng cốt, đã huy động đông đảo đội ngũ cán bộ không chuyên trách, lực lượng trong cộng đồng dân cư tham gia vào công tác Mặt trận. Vì vậy phương thức hoạt động luôn được đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả cao.

Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ đề ra; tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; vai trò, vị thế của MTTQ tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

 

Tác giả bài viết: Lương Thị Thanh Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây